Passion for Timber

Na výbornou

Ochrana klimatu

Skupina Pfeifer byla rakouským spolkovým ministerstvem pro zemědělství a lesnictví vyznamenána za své „schopnosti v oblasti ochrany klimatu“.

Klimatické změny už dnes nejsou žádnou utopií, protože jejich dopady jsou už vidět na celé naší planetě. Politici a ekonomové vyžadují stále naléhavěji účinná protiopatření. O ochraně klimatu se mluví naprosto všude. Tento problém je možné zmírnit jen tehdy, pokud náš společenský a ekonomický systém zaměříme na efektivní využívání energií a dlouhodobou udržitelnost. Takový záměr se ovšem může podařit pouze tehdy, pokud se na tomto procesu změn bude podílet stále více lidí.

Ochrana klimatu jako šance

Takovým impulzem je v roce 2004 zahájená iniciativa spolkového ministerstva pro zemědělství a lesnictví, životní prostředí a vodohospodářství „klimaaktiv“, která si dala jako součást rakouské klimatické strategie za cíl věnovat se aktivní ochraně klimatu prostřednictvím opatření na jeho ochranu a zavést na trh klimaticky příznivé technologie a služby. Tím, že v rámci této iniciativy je klimatická změna chápána nejen jako ohrožení, ale v prvé řadě jako šance na novou orientaci, vytváří „klimaaktiv“ ve smyslu moderního přístupu ke správě a řízení most mezi politikou, ekonomikou a společností a zasahuje a mění ekonomiku i náš všední život.

Tato iniciativa se snaží získat ke spolupráci aktivní projektové partnery. Jedním takovým je veřejně prospěšný spolek „„Österreichische Energieagentur (rakouský energetická agentura)“, který ve shodě s iniciativou „klimaaktiv“ realizuje akce orientované na cílovou skupinu v oblasti stavebnictví a sanací, úspor energie, obnovitelných zdrojů a mobility.

Společnost Pfeifer jako partner programu „klimaaktiv“ mobil

Také skupina Pfeifer Gruppe podporuje jako partner „klimaaktiv“ mobil v rámci akčních a plánovacích programů „Management mobility pro podniky, stavitele a dopravce“ aktivně ochranu klimatu, v níž plní významný příspěvek ke snížení emisí CO2do atmosféry. „klima­aktiv“ mobil poukazuje na metody, jak mohou společnosti u vozového parku nebo přepravy přispět bez velkých úsporných opatření velmi hodně k ochraně klimatu, při kterých inteligentně použijí úsporné a čisté přepravní prostředky šetrné ke klimatu. Stále ještě třetina celkové spotřeby energie v Rakousku připadá na dopravu. To zatěžuje nejen naši peněženku, ale především také naše klima a naše životní prostředí.

Plníme naše sliby

V prvním kroku byly nahrazeny tři dieselové vysokozdvižné vozíky elektrickými, čímž mohly být významně sníženy emise CO2a emise částic do vzduchu a spotřeba nafty tím klesla na nulu. Další elektrické vysokozdvižné vozíky budou ještě pořízeny. Vozíky pracují ve dvousměnném provozu a musí ročně absolvovat 2 900 provozních hodin. Toto vzorové opatření ocenilo spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví propůjčením vyznamenání „kompetentní v ochraně klimatu“ skupině Pfeifer.

Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.