Passion for Timber

Na výbornou

Ochrana klimatu

Skupina Pfeifer byla rakouským spolkovým ministerstvem pro zemědělství a lesnictví vyznamenána za své „schopnosti v oblasti ochrany klimatu“.

Klimatické změny už dnes nejsou žádnou utopií, protože jejich dopady jsou už vidět na celé naší planetě. Politici a ekonomové vyžadují stále naléhavěji účinná protiopatření. O ochraně klimatu se mluví naprosto všude. Tento problém je možné zmírnit jen tehdy, pokud náš společenský a ekonomický systém zaměříme na efektivní využívání energií a dlouhodobou udržitelnost. Takový záměr se ovšem může podařit pouze tehdy, pokud se na tomto procesu změn bude podílet stále více lidí.

Ochrana klimatu jako šance

Takovým impulzem je v roce 2004 zahájená iniciativa spolkového ministerstva pro zemědělství a lesnictví, životní prostředí a vodohospodářství „klimaaktiv“, která si dala jako součást rakouské klimatické strategie za cíl věnovat se aktivní ochraně klimatu prostřednictvím opatření na jeho ochranu a zavést na trh klimaticky příznivé technologie a služby. Tím, že v rámci této iniciativy je klimatická změna chápána nejen jako ohrožení, ale v prvé řadě jako šance na novou orientaci, vytváří „klimaaktiv“ ve smyslu moderního přístupu ke správě a řízení most mezi politikou, ekonomikou a společností a zasahuje a mění ekonomiku i náš všední život.

Tato iniciativa se snaží získat ke spolupráci aktivní projektové partnery. Jedním takovým je veřejně prospěšný spolek „„Österreichische Energieagentur (rakouský energetická agentura)“, který ve shodě s iniciativou „klimaaktiv“ realizuje akce orientované na cílovou skupinu v oblasti stavebnictví a sanací, úspor energie, obnovitelných zdrojů a mobility.

Společnost Pfeifer jako partner programu „klimaaktiv“ mobil

Také skupina Pfeifer Gruppe podporuje jako partner „klimaaktiv“ mobil v rámci akčních a plánovacích programů „Management mobility pro podniky, stavitele a dopravce“ aktivně ochranu klimatu, v níž plní významný příspěvek ke snížení emisí CO2do atmosféry. „klima­aktiv“ mobil poukazuje na metody, jak mohou společnosti u vozového parku nebo přepravy přispět bez velkých úsporných opatření velmi hodně k ochraně klimatu, při kterých inteligentně použijí úsporné a čisté přepravní prostředky šetrné ke klimatu. Stále ještě třetina celkové spotřeby energie v Rakousku připadá na dopravu. To zatěžuje nejen naši peněženku, ale především také naše klima a naše životní prostředí.

Plníme naše sliby

V prvním kroku byly nahrazeny tři dieselové vysokozdvižné vozíky elektrickými, čímž mohly být významně sníženy emise CO2a emise částic do vzduchu a spotřeba nafty tím klesla na nulu. Další elektrické vysokozdvižné vozíky budou ještě pořízeny. Vozíky pracují ve dvousměnném provozu a musí ročně absolvovat 2 900 provozních hodin. Toto vzorové opatření ocenilo spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví propůjčením vyznamenání „kompetentní v ochraně klimatu“ skupině Pfeifer.