Vyhledávání

Kontakt technický nákup

Váš dotaz

Vaše kontaktní údaje

Váš požadavek na nákupní oddělení

Souhlasím s tím, aby byly výše uvedené osobní údaje použity pro účely mého kontaktování. Poskytnuté údaje použije skupina Pfeifer pouze ke kontaktování a nebudou předány třetím stranám. Jsem si vědom(a), že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu datenschutz@pfeifergroup.com a že mé údaje shromážděné pro konkrétní účel budou uloženy tak dlouho, dokud budou pro tento účel potřebné – s výhradou odvolání mého souhlasu.
Další informace naleznete v našich  Zásadách ochrany osobních údajů.