Vyhledávání


tak zhodnocujeme dřevo

Pfeifer se počítá k vedoucím společnostem evropského dřevozpracujícího průmyslu. V 13 závodech v Rakousku, Německu, České republice a Finsku praktikujeme naši filozofii: Passion for timber – vášeň pro práci s jehličnatým dřevem.

Doma v 90 zemích

2600 zaměstnanců naší skupiny přeměňuje surovinu dřevo na hodnotnou řadu výrobků. Jasně strukturovaný sortiment utváří základ pro úspěch skupiny Pfeifer Group. Ve více než 90 zemích důvěřují lidé našim výrobkům.

naše lokality

Strukturované portfolio

Koncentrujeme se na výrobu dřevěných výrobků pro jasně nastíněné oblasti: stavby ze dřeva, technologie betonových bednění, obalový průmysl a řezivo a hoblované výrobky. Zdánlivé zbytkové materiály jako např. piliny zušlechťují naši specialisté na palivo na nosiče úsporné bioenergie.

naše výrobky

To nás charakterizuje

Jako rodinou řízená společnost pečujeme o nadčasové porozumění hodnotě. Pfeifer znamená kvalitu na podání ruky a spolehlivost. To především znamená: Přijímáme závazky a stojíme za nimi. Vůči zákazníkům stejně jako zaměstnancům a dodavatelům. To vytváří prostředí kontinuity a plánovatelnosti.

Jací jsme byli, a kdo jsme dnes

naše historie

Hospodaření v souladu

Náš příspěvek k
aktivní péči o les

Jakostní dřevo pro výrobky společnosti Pfeifer dodávají naši partneři ze středoevropských lesů. Naše práce tím plní příspěvek k udržitelnému lesnímu hospodářství. Malí až středně velcí vlastníci lesů vytvářejí se společností Pfeifer coby odběratelem důležitou přidanou hodnotu. Ta je základem udržení ekosystému lesa v rovnováze – v celé jeho rozmanitosti druhů. 

K tématu Udržitelnost

Pochopitelné hodnoty

Naše poslání kompaktně shrnuje naše chápání hodnot. V ekonomickém světě charakterizovaném dynamikou a změnou je pro nás současně kompasem a kotvou. Tím si zachováváme zaměření na naše cíle. A současně máme jistotu, že budeme odhodlaně pokračovat v cestě kontinuity a stability, bez ovlivnění proudy a módou.

Naše poslání

šance & zaměstnanci

Kultura rozmanitosti

Ve skupině Pfeifer Group si současně ceníme a žijeme regionalitou a individualitou. Rozmanitost dialektů, místních obyčejů a kultur u společnosti Pfeifer zajišťuje více nápadů a inovací.

Čísla a fakta o zaměstnancích