Vyhledávání

Základ našeho úspěchu

Udržitelné
nákupní vztahy

Zavedený nákup kulatiny: Společnost Pfeifer Group udržuje silnou síť dodavatelů kulatiny na základě dlouhodobě pěstovaných vztahů. To garantuje bezpečné zásobování surovinovým dřevem.

Za to skupina Pfeifer Group ručí

  • Dlouholeté vztahy
  • Spolehlivost od vyzvednutí po zaplacení
  • Kvalita na podání ruky
  • Flexibilita

Náš nákupní pramen:
udržitelně obhospodařované lesy

Záruka PEFC

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification, (česky: program správy lesní certifikace, PEFC) je celosvětově největší organizace pro zajištění udržitelného lesního hospodaření. 

Platí následující standardy
  • Smíšené porosty z dřevin přiměřených stanovištním podmínkám jsou zachovány nebo vybudovány
  • Holoseče musí být zásadně vynechány
  • Přiměřená zásoba mrtvého dřeva zůstane zachována
  • Při nasazení strojů je půda zvláště chráněna
  • Používání pesticidů je třeba se vyvarovat (vyžaduje se odborné stanovisko!)
  • Je třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně chráněných biotopů a chráněných oblastí, jakož i ohrožených druhů živočichů a rostlin

Dáváme přednost preferenčním jehličnanům od vlastníků lesů, kteří mají certifikaci PEFC. Tím jsou splněny základní normy pro lesní hospodaření.

regionální spediční partner

Pro přepravu vaší kulatiny používáme spolehlivé, místní speditéry kulatiny s místní znalostí terénu. Z lesní cesty na pilu: Spolehlivé vyzvednutí dříví je centrálním základem našeho konceptu logistiky.

Vaši regionální kontaktní partneři 
pro nákup kulatiny

Kundl

Unterbernbach

Lauterbach

Uelzen

Chanovice

Sortiment v lokalitě

Fichte
Fichtenstecklinge
Länge
4,00 + 5,00 m - min. 10 cm Zuschlag, Max. Länge 5,30 m
Durchmesser
1a - 6. Klasse - Mindestzopf 12 cm mR,
max. Mittendruchmesser 59 cm oR
Qualität BCfrisch, gesund, gerade, weiß, kein Insektenbefall
Qualität CxFarbe, Holz leicht bläulich, Holz mit Käfern, keine holzzerstörenden Insekten, stark grobastig, stark konvergierend,
windend, starke Krümmung, stark Quarzit, rissig

Váš kontaktní partner pro Kundl

Sortiment v lokalitě

SMRK
SMRKOVÉ ODŘEZKY
Délka
4,00 + 5,00 m - min. 10 cm přídavek, max. délka 5,50 m
Průměr
1a - 65 třída - minimální vršek 15 cm o.R.,
max. pata kmene 55 cm o.R.
Jakost BCčerstvé, zdravé, rovné, bílé, žádné napadení hmyzem
Jakost CDZabarvení, lehce namodralé dřevo, dřevo s brouky, žádný dřevokazný hmyz
Jakost Dřezatelné, tesatelné a vhodné pro hřebíky, nepřípustné napadení pilořitkami a tesaříky, dřevo D roztříděné na paletu 2,40 m
NDH-Pal
JEHLIČNATÉ DŘEVO - Paleta
Délka
3,60 m - min. 10 cm přídavek
Průměr
1a - 5. třída - minimální vršek 15 cm o.R.
max. pata kmene 55 cm o.R.
Jakost BC/CD/D
řezatelné, tesatelné a vhodné pro hřebíky, nepřípustné napadení pilořitkami a tesaříky, žádné rozsáhlé škody na kmeni
Příprava
vážené množství plnometru s počtem kusů a situačním plánem
Označení
Skládka označená PH & číslem oddílu
SkladováníSkládky musí být umístěny na podklad, příprava musí probíhat na cestách celoročně sjízdných nákladními vozy

Vaši kontaktní partneři

Sortiment v lokalitě

SMRK
SMRKOVÉ ODŘEZKY
Délka
4,00 + 5,00 m - min. 10 cm přídavek, max. délka 5,90 m
Průměr
1b - 6. třída - minimální vršek 15 cm o.R.,
max. pata kmene 70 cm o.R.
Jakost BCčerstvé, zdravé, rovné, bílé, žádné napadení hmyzem
Jakost CDZabarvení, lehce namodralé dřevo, dřevo s brouky, žádný dřevokazný hmyz
Jakost Dřezatelné, tesatelné a vhodné pro hřebíky, nepřípustné napadení pilořitkami a tesaříky, dřevo D roztříděné na paletu 2,40 m
NDH-Pal
JEHLIČNATÉ DŘEVO - Paleta
Délka
2,40 m - min. 10 cm přídavek
Průměr
1b - 6. třída - minimální vršek 15 cm o.R.
max. pata kmene 70 cm o.R.
Jakost BC/CD/D
řezatelné, tesatelné a vhodné pro hřebíky, nepřípustné napadení pilořitkami a tesaříky, žádné rozsáhlé škody na kmeni
Příprava
vážené množství plnometru s počtem kusů a situačním plánem
Označení
Skládka označená PH & číslem oddílu
SkladováníSkládky musí být umístěny na podklad, příprava musí probíhat na cestách celoročně sjízdných nákladními vozy

Váš kontaktní partner pro Lauterbach

Sortiment v lokalitě

NDH-Pal
JEHLIČNATÉ DŘEVO - Paleta
Délka
2,40 m - min. 10 cm přídavek
Průměr
1b - 4. třída - minimální vršek 12 cm o.R., max. pata kmene 45 cm o.R.
Jakost BC/CD/D
řezatelné, tesatelné a vhodné pro hřebíky, nepřípustné napadení pilořitkami a tesaříky, žádné rozsáhlé škody na kmeni
Příprava
vážené množství plnometru s počtem kusů a situačním plánem
Označení
Skládka označená PH & číslem oddílu
SkladováníSkládky musí být umístěny na podklad, příprava musí probíhat na cestách celoročně sjízdných nákladními vozy

Váš kontaktní partner pro Uelzen

Vaši kontaktní partneři

Ověřená přebírka zboží

Přijetí kulatiny probíhá na základě rakouských dřevařských zvyklostí. Pravidelně kontrolované a kalibrované topografické systémy, stejně jako ověřené třídicí zařízení kulatiny zaručují převzetí do závodu podle předpisů společnosti Forst Holz Papier (FHP). Tento proces pravidelně sledují přísežní znalci.

Standardy FHP

Plynulý proces přejímky a placení

Den po dodávce a přeměření dodá společnost Pfeifer protokol o převzetí dřeva.