Vyhledávání

Vaše registrace jako dodavatele skupiny Pfeifer

Souhlas s obchodními podmínkami

Jako potenciální dodavatel se můžete prostřednictvím tohoto online dotazníku pro dodavatele ucházet o pozici dodavatele skupiny Pfeifer. Vaše registrace bude zpracována v systému SAP Ariba. Vyplňte prosím strukturovaný dotazník pro vaši společnost.

Vaše žádost bude předána ke schválení odpovědnému referentovi nákupu skupiny Pfeifer. Jako již registrovaný dodavatel máte možnost přihlásit se do systému SAP Ariba prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla a opravovat všechny informace, které jste uvedli v dotazníku pro dodavatele. Upozorňujeme, že taková změna v dotazníku pro dodavatele může vést k opětovnému schvalování vaší registrace.

Registrací souhlasíte s níže uvedenými obchodními podmínkami:

Obchodní podmínky

  • Tato registrace není předkvalifikací ani příslibem, že budete přizvání k výběrovému řízení nebo uzavřete smlouvu se skupinou Pfeifer.
  • Tímto prohlašujete, že poskytnuté údaje a dokumenty jsou správné a úplné. Dále prohlašujete, že v případě změn budete tyto údaje a dokumenty neprodleně aktualizovat.
  • Registrací přijímáte naše všeobecné nákupní podmínky v aktuálně platném znění, které naleznete pod těmito informacemi. Dále tímto prohlašujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a dáváte souhlas se zpracováním vámi poskytnutých údajů.“