Passion for Timber

Rakousko

Imst

Řezivo & hoblované výrobky
Jedno- a třívrstvé masivní dřevěné desky
Lepené lamelové dřevo
Bednicí nosníky
Šalovací desky
Pelety
Brikety

Imst (Rakousko) je pro skupinu Pfeifer Gruppe místem založení a sídlem centrály firmy. Firma Pfeifer zde v horním Tyrolsku zaměstnává 530 osob a z Imstu vyváží do 90 zemí.

Z Imstu do celého světa

V hlavním sídle jsou doma kromě vedení firmy kromě jiného také centrální oddělení jako odbyt, logistika, nákup kulatiny, účetnictví/administrativa či IT a personální oddělení. 

Ve třech závodech v Imstu vyrábíme řezivo, bednicí desky a nosníky, lepené lamelové dřevo a dřevěné brikety a pelety. Závod na výrobu lepeného lamelového dřeva je jedním z nejmodernějších v Evropě.

Portfolio a roční kapacity ve 3 závodech v Imstu

Kontakt

Pfeifer Holding GmbH
Fabrikstraße 54
A-6460 Imst

Tel. +43 5412 6960 0
info@pfeifergroup.com
DIČ: ATU50642602

ZÁVOD Imst I

Tradiční znalci řeziva

Roční kapacita:
90 000 m³ řeziva

Výroba na místě od roku 1948
Zaměstnanci: 15

ZÁVOD Imst II

Profesionálové v oblasti bednění

Roční kapacity:
Bednicí desky: 4 mil. m²
Bednicí nosníky: 6 mil. bm
Dřevěné brikety: 25 000 t

Výroba na místě od roku 1971
Zaměstnanci: 200

ZÁVOD IMST III

Know-how u lepeného lamelového dřeva
& masivní dřevěné desky

Roční kapacity:
Lepené lamelové dřevo: 200 000 m³
jednovrstvé & třívrstvé masivní dřevěné desky: 2 mil. m²
Dřevěné pelety: 25 000 t

Výroba na místě od roku 1988
Zaměstnanci: 190

Z malé pily jednomu z významných hráčů v evropském dřevozpracujícím průmyslu: Základní kámen úspěšného rozvoje skupiny Pfeifer Group byl položen v tyrolské obci Imst, kde se dnes nachází hlavní sídlo.

1948
Rok založení

Zakladatelka společnosti Barbara Pfeifer uvedla v roce 1948 do provozu první pilu - řezání dřeva za mzdu. V tehdejší době – a v odvětví, kterému skrz naskrz dominují muži – čin unikátního sebeurčení.

Co pak v následujících desetiletích následovalo, byl životní podnikatelský výkon společně se syny Barbary Pfeiferové Oskarem, Fritzem a Bernhardem. Z rodinného průkopnického ducha se vyvinula jedna z největších a vedoucích společností evropského dřevozpracujícího průmyslu.

1971
Začíná změna

Od pilařského závodu ke zdokonalování: Bratři Oskar a Fritz poprvé vykročili na cestu ke zdokonalování řeziva. Tvorba přidané hodnoty z kulatiny přesahuje pouhou zakázkovou činnost. Výroba desek na bednění byla zahájena v Imstu.

1985
Rozšířené portfolio výrobků

Další krok k rozšíření produktového portfolia – začíná výroba jedno- a třívrstvých masivních dřevěných desek.

1988
První závod na výrobu lepeného lamelového dřeva

Pfeifer zřizuje v Imstu první výrobu LLD v rámci skupiny Pfeifer Group.

1992
Novinka: Bednicí nosníky

Poprvé byly v Imstu vyrobeny bednicí nosníky.

1994
Nejvyšší technický výkon

Společnost Pfeifer provozuje v Imstu první závod na lepené lamelové dřevo s produkcí více než 100 000 m³. 

1998
První energetický výrobek 

Ve smyslu uzavřených koloběhů tvorby hodnot a optimálního využívání hodnot začíná firma Pfeifer v Imstu s výrobou dřevěných pelet ze zbytkové látky piliny.

2008
Nový domov

Firma Pfeifer zřizuje svou novou firemní centrálu ve dřevěném stylu. Vedení firmy a správa nachází pod společnou střechou nový a moderní domov. Stavba získává v kategorii „Podnikatelská stavba“ 1. místo při předávání rakouské ceny za dřevěnou stavbu.

2013
Modernizace I

Fa Pfeifer investuje výrazně do své výroby lepeného lamelového dřeva v Imstu. Výrobní kapacity se výrazně zvyšují, výrobní procesy se formují ještě efektivněji. 

2015
Modernizace II

Fa Pfeifer modernizuje svou výrobu masivních dřevěných desek v Imstu a zvyšuje kapacitu na 2 mil. m² ročně.

Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.