Passion for Timber

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů Pfeifergroup

Prohlášení o ochraně osobních údajů (stav: květen 2018)

1.1.1 Předmluva

Nezávisle na tom, zda jste zákazník, zájemce, uchazeč nebo návštěvník naší webové stránky: My, společnost Pfeifer Holding GmbH (dále: „Pfeifergroup“, „my“) přikládáme velký význam ochraně vašich osobních údajů. Ale co to konkrétně znamená?

Dále vám umožníme, abyste pronikli do toho, jaké osobní údaje od vás získáváme a jakou formou je zpracováváme. Dále získáte přehled o právech, která vám podle platného práva na ochranu osobních údajů příslušejí. Navíc vám uvedeme kontaktní osoby, pokud byste měli ještě další dotazy.

1.1.1.1 Kdo jsme?

Společnost Pfeifergroup patří k předním společnostem v evropském dřevařském průmyslu. V osmi pobočkách v Rakousku, v Německu a v Čechách praktikujeme svou filosofii: Passion for timber – vášeň pro práci se dřevem jehličnatých strojů.

Jako správce ve smyslu platných zákonů na ochranu osobních údajů činíme my, společnost

Pfeifer Holding GmbH
Fabrikstraße 54
A-6460 Imst
E-Mail: datenschutz@pfeifergroup.com
Telefon: 004354126960358

všechna opatření požadovaná podle platného práva na ochranu osobních údajů, abychom mohli zaručit ochranu vašich osobních údajů.

V případě dotazů ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů vás žádáme, abyste se obraceli na našeho koordinátora pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro dále uvedené podniky se sídlem v Německu je: Lars Holdorf, 2B Advice GmbH, Joseph Schumpeter Allee 25, D-53227 Bonn, pfeifergroup@2b-advice.com; tel.: +49 (228) 926165 120

Pfeifer Holz GmbH
Mühlenstraße 7
D-86556 Unterbernbach

Pfeifer Holz Lauterbach GmbH
Am Hällstein 1
D-36341 Lauterbach

Pfeifer Holz Schlitz GmbH & Co KG
Bahnhofstraße 63
D-36110 Schlitz

Pfeifer Timber GmbH
Mühlenstraße 7
D-86556 Unterbernbach

Euroblock Verpackungsholz GmbH
Mühlenstraße 7
D-86556 Unterbernbach

Navázání kontaktu s pověřencem pro ochranu osobních údajů pro dále uvedené podniky se sídlem v Rakousku a v Čechách je možné na níže uvedené e-mailové adrese: datenschutz@pfeifergroup.com

Pfeifer Holding GmbH (mateřská společnost koncernu)
Fabrikstraße 54
A-6460 Imst

Pfeifer Holz GmbH & Co KG
Fabrikstraße 54
A-6460 Imst

Pfeifer Holz s.r.o.
Chanovice 102
CZ-34101 Horažďovice

1.1.2 Oblast platnosti prohlášení o ochraně osobních údajů

Pod zpracováním osobních údajů zákonodárce chápe činnosti, jako je získávání, evidování, organizace, uspořádání, ukládání, úprava nebo změna, čtení z paměti, dotazování, používání, zveřejnění předáním, šíření nebo jiná forma poskytování, vyrovnání nebo spojení, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

Osobními daty jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jde o osobní údaje zákazníků, zájemců, uchazečů nebo návštěvníků.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro naše webové stránky.

1.1.3 Které osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje získáváme, pokud nás kontaktujete např. jako zájemce nebo zákazník. To se může stát například tak, že se zajímáte o naše výrobky, že se registrujete pro naše služby online, že se na nás obrátíte prostřednictvím našich komunikačních kanálů nebo pokud v rámci stávajících obchodních vztahů využíváte naše výrobky nebo služby.

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • údaje k osobní identifikaci
  např. jméno a příjmení, údaje adresy, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo

 • údaje k zakázce
  např. číslo zákazníka, číslo zakázky, fakturační údaje

 • údaje vztahující se k podniku
  např. název firmy, oddělení, činnost

 • údaje k vašemu online chování
  např. IP adresy, uživatelská jména, údaje k vašim návštěvám na naší webové stránce, provedené akce na našich webových stránkách a místo přístupu

 • informace k vaším zájmům a přáním, které nám sdělíte
  např. prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů

 • informace k vaší profesní kariéře
  např. profesní vzdělání, dosavadní zaměstnavatelé, ostatní kvalifikace

jakož i další informace srovnatelné s těmito kategoriemi údajů.

1.1.3.1 Citlivé údaje

Citlivé údaje, tedy zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou např. informace o náboženském vyznání nebo členství v odborech, nejsou tímto způsobem získávány.

1.1.3.2 Osobní údaje nezletilých osob

Osobní údaje dětí nebo nezletilých osob jsou získávány pouze tehdy, pokud se registrují v kariérním portálu popř. pokud používají naše komunikační kanály.

1.1.3.3 Využívání cookies

1.1.3.3.1 Co jsou to cookies?

Cookies jsou soubory, které jsou ukládány z naší webové stránky nebo ze zákaznických portálů na váš počítač, zatímco vyvoláváte stránku. Tyto soubory ukládají informace, které efektivněji upravují vaše využívání této stránky.

Tato webová stránka využívání Google Analytics, servis pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho užívání webové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím cookie o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude ale vaše IP adresa ze strany společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenášena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google využívat tyto informace, aby mohla vyhodnotit vaše využívání webové stránky, aby mohla sestavovat zprávy o aktivitách na webové stránce a aby mohla vůči provozovateli webové stránky poskytovat další služby spojené s využíváním webové stránky a s využíváním internetu. IP adresa sdělená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojovány s dalšími údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit evidování dat, které jsou vytvořeny prostřednictvím cookie a které se vztahují k vašemu využívání webové stránky (včetně vaší IP adresy), společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnete disponibilní Browser-Plugin a že ho instalujete: Odkaz

Jeder Nutzer, der mit der Speicherung und Auswertung seiner anonymisierten Nutzerdaten zu seinem Besuch auf unserer Webseite nicht einverstanden ist, kann dieser Speicherung und Nutzung jederzeit widersprechen. Eine anonymisierte Nutzung der Kundenportale ist nicht möglich.

Každý uživatel, který nesouhlasí s ukládáním svých anonymizovaných uživatelských údajů k jeho návštěvě na naší webové stránce, můžete kdykoli podat námitku proti tomuto ukládání a využívání. Anonymizované využívání zákaznických portálů není možné.

Naše webová stránka používá Piwik, přitom se jedná o takzvaný servis analýzy webu. Piwik používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a které nám umožňují analýzu užívání webové stránky. Za tímto účelem jsou informace o využívání, které jsou vytvořeny pomocí cookie, (včetně vaší zkrácené IP adresy) předány našemu serveru a uloženy za účelem analýzy užívání, což slouží k optimalizaci naší webové stránky. Vaše IP adresa je při tomto procesu neprodleně anonymizována, takže vy jako uživatel pro nás zůstáváte anonymní. Informace o vašem využívání této webové stránky, které jsou vytvořeny prostřednictvím cookie, nejsou předávány dále žádné třetí osobě. Používání souborů cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení softwaru vašeho prohlížeče, může se ale stát, že v tomto případě nebudete eventuálně moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky.

Tato webová stránka využívá Hotjar, nástroj pro analýzu webu. Jeho prostřednictvím jsou anonymizovaně zaznamenávány interakce náhodně vybraných jednotlivých návštěvníků s internetovou stránkou. Takto vznikne protokol např. o pohybech myši a o kliknutích myší s cílem ukázat možnosti zlepšení příslušné internetové stránky. Kromě toho jsou pro statistické účely vyhodnocovány informace k provoznímu systému, prohlížeči, příchozím a odchozím odkazům (linky), geografickému původu, jakož i k rozlišení a druhu přístroje. Tyto informace nejsou osobní údaje a Hotjar je nepředává žádným třetím osobám.

Pokud si nepřejete zpracovávání dat prostřednictvím Hotjar, můžete v nastaveních svého webového prohlížeče deaktivovat používání cookies a již aktivní cookies smazat. Využíváním záhlaví „Nesledovat“ („Do Not Track“) můžete kdykoli odmítnout získávání vašich údajů prostřednictvím Hotjar při návštěvě webové stránky s nástrojem Hotjar. Jak to funguje, se dozvíte. když kliknete zde. Více informací o zpracovávání dat pomocí nástroje Hotjar naleznete zde.

1.1.4 Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje - a na základě jakého právního důvodu?

1.1.4.1 Splnění smlouvy

Vaše údaje zpracováváme, abychom mohli plnit své smlouvy. To platí obzvláště pro údaje, které učiníte vůči nám v rámci předsmluvní korespondence. Konkrétní účely zpracování dat závisejí na příslušném produktu a na podané žádosti a mohou být využívány i k tomu, aby bylo možné analyzovat vaši potřebu a prověřit, které produkty a služby pro vás přicházejí v úvahu.

1.1.4.1.1 Provedení smluvního vztahu

K provedení smluvního vztahu potřebujeme vaše jméno, vaši adresu, vaše telefonní číslo, popř. vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat.

1.1.4.1.2 Nabízení zboží a služeb

Vaše osobní údaje potřebujeme rovněž k tomu, abychom mohli prověřit, zda a které produkty a služby vám můžeme a smíme nabízet.

Jednotlivosti k příslušným účelům zpracování dat můžete nalézt ve smluvních podkladech a v našich Všeobecných obchodních podmínkách.

1.1.4.1.3 Provedení výběrového řízení

Zpracováváme vaše údaje, které jste nám zaslali v rámci své žádosti o místo, abychom mohli prověřit, zda jsou vaše odborné kvalifikace vhodné pro vypsané pracovní místo. Vaše informace využíváme pouze pro výběrové řízení a v případě uzavření smlouvy je předáme do vašeho osobního spisu. Pokud by nemělo dojít k dohodě, budou vaše informace vymazány popř. zničeny. Vaše informace ze žádosti o místo nebudeme používat k žádným jiným účelům než k provedení výběrového řízení.

1.1.4.2 Zlepšujeme své služby a nabízíme vám vhodné produkty

1.1.4.2.1 Zpracování a analýza dat k marketingovým účelům

Vaše potřeby jsou pro nás důležité a my se snažíme vám poskytovat informace k produktům a službám, které jsou vhodné přímo pro vás. K tomuto využíváme poznatky z našeho společného obchodního vztahu, jakož i z průzkumu trhu. Podstatným cílem je přitom úprava našich návrhů produktů dle vašich potřeb. V této souvislosti garantujeme, že data zpracováváme vždy v souladu s platným právem ohledně ochrany osobních údajů. Důležité: Kdykoli můžete podat námitku proti využívání vašich osobních údajů k tomuto účelu.

Co konkrétně analyzujeme a zpracováváme?

 • výsledky našich marketingových akcí, aby bylo možné změřit efektivitu našich kampaní;
 • informace z vašich návštěv na naší webové stránce;
 • Analyzujeme možnou potřebu našich produktů a služeb.

1.1.4.2.2 Newsletter

Pokud chcete odebírat novinky nabízené na webových stránkách, potřebujeme od Vás znát Vaši e-mailovou adresu a také informace, díky kterým si ověříme, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a jste obeznámen s přijetím odebírání novinek.

Pro zaručení zasílání novinek pouze po souhlasu používáme postup zvaný Double-Opt-in. To znamená, že se potenciální příjemce zařadí do databáze pro rozesílání. Dále získá uživatel skrze potvrzovací e-mail možnost přihlášení s právním zajištěním potvrdit. Pouze jen po provedeném potvrzení bude adresa aktivně zařazena do databáze pro rozesílání.

Tyto údaje používáme výlučně pro zasílání požadovaných informací a nabídek.

Jako novinkový software bude použit Newsletter2Go. Vaše údaje budou dále zprostředkovány společnosti Newsletter2Go GmbH. Systém Newsletter2Go má zakázáno Vaše údaje prodávat či je používat pro jiné účely než je zasílání novinek. Systém Newsletter2Go je německý certifikovaný nabídkový systém, který byl vybrán dle požadavků GDPR a Spolkového zákona o ochraně osobních údajů.

Další informace naleznete zde: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

Udělené svolení k ukládání údajů, e-mailové adresy či prvního užití pro zaslání novinek můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu „Odhlásit“ v softwaru Newsletter.

Opatření v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů neustále podléhají technickým vylepšením - z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste se pravidelně v pravidelných odstupech informovali o našich opatřeních ohledně ochrany osobních údajů nahlédnutím do našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

1.1.4.2.3 Opatření, která slouží k vaší bezpečnosti

Vaše osobní údaje využíváme mimo jiné v následujících případech:

 • aby bylo možné ochránit vás popř. váš podnik před podvodnými aktivitami, analyzujeme vaše údaje. To se může stát např. tehdy, když jste se stali obětí krádeže identity nebo když neoprávněné osoby získaly přístup k vašemu uživatelskému účtu jiným způsobem;
 • aby bylo možné zlepšit spolehlivost našich webových aplikací, náš IT Support úzce spolupracuje s vámi v případě technických problémů. V této souvislosti vyhodnocujeme také protokolace přístupů na stránku, provedené akce atd.;
 • aby bylo možné zajistit bezpečnost IT;
 • aby bylo v případě možných právních sporů možné zachytit a prokázat skutkovou podstatu.

1.1.4.3 Na základě vašeho souhlasu

Pokud jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů k některému nebo k několika konkretizovaným účelům, je zpracování vašich osobních údajů z naší strany přípustné. Tento souhlas můžete kdykoli do budoucna odvolat, aniž by vám tímto vznikly jiné náklady než náklady na sdělení podle základních tarifů (náklady vašeho internetového připojení). Odvolání souhlasu se ale nedotýká zákonnosti zpracování realizovaných až do odvolání.

1.1.4.4 Na základě zákonných zadání nebo ve veřejném zájmu

Jako podnik podléháme nejrůznějším zákonným požadavkům (např. z daňové legislativy). Abychom mohli dostát svým zákonným závazkům, zpracováváme vaše osobní údaje.

1.1.5 Kam data předáváme a proč

1.1.5.1 Využívání dat v rámci společnosti Pfeifergroup

V rámci společnosti Pfeifergroup získají přístup k vašim osobním údajům pouze subjekty, které je potřebují, aby bylo možné splnit naše smluvní nebo zákonné závazky nebo aby bylo možné hájit naše oprávněné zájmy.

1.1.5.2 Využívání dat mimo společnost Pfeifergroup

Respektujeme ochranu vašich osobních údajů a informace o vás předáváme dále pouze tehdy, pokud to nařizují zákonná ustanovení, pokud jste s tím souhlasili, nebo k plnění smluvních závazků.

U dále uvedených příjemců přichází v úvahu zákonný závazek k dalšímu předávání vašich osobních údajů např.:

 • veřejné instituce nebo dozorové úřady, např. daňové úřady, celní úřady;
 • soudní úřady a úřady trestního stíhání, např. policie, soudy, státní zastupitelství;
 • advokáti nebo notáři, např. v právních sporech;
 • auditoři.

Abychom mohli splnit své smluvní závazky, spolupracujeme s jinými podniky. Patří k nim:

 • poskytovatelé přepravních služeb a spedice;
 • pořadatelé a poskytovatelé služeb školení, pokud jste se naším prostřednictvím přihlásili na určité veletrhy nebo akce;
 • banky a poskytovatelé finančních služeb pro vyřizování všech finančních záležitostí.

Vlastní poskytovatelé služeb
Abychom mohli svůj podnik efektivně zorganizovat, využíváme služby externích poskytovatelů služeb, kteří mohou k plnění popsaných účelů získat vaše osobní údaje. Jsou to např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé tiskových a telekomunikačních služeb, společnosti provádějící inkaso, poradenství nebo distribuci.

Důležité: Plně respektujeme vaše osobní údaje!

Aby bylo možné zajistit, že u poskytovatelů služeb budou dodržovány stejné standardy týkající se práva na ochranu údajů, jak je tomu v naší společnosti, uzavřeli jsme odpovídající smlouvy ke zpracování z pověření. Tyto smlouvy upravují mimo jiné:

 • že třetí osoby získají přístup pouze k těm údajům, které potřebují k vyřízení úkolů, kterými jsou pověřeny;
 • že u poskytovatelů služeb získají přístup k vašim údajům pouze ti pracovníci, kteří se explicitně zavázali k dodržování právních úprav týkajících se ochrany osobních údajů;
 • že u poskytovatelů služeb jsou dodržována technická a organizační opatření, která zaručují bezpečnost údajů a ochranu údajů;
 • co se stane s údaji, pokud je ukončen obchodní vztah mezi poskytovatelem služeb a námi.

U poskytovatelů služeb, kteří mají své sídlo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), provádíme zvláštní bezpečnostní opatření (např. používáním zvláštních smluvních klauzulí), aby bylo možné zaručit, že s údaji bude nakládáno se stejnou mírou obezřetnosti jako v EHP. Všechny své poskytovatele služeb pravidelně prověřujeme ohledně dodržování našich zadání.

Absolutně důležité: V žádném případě vaše osobní údaje neprodáme žádné třetí osobě!

1.1.5.3 Využívání údajů v rámci koncernu Pfeifergroup

Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší servis, příležitostně si vyměňujeme údaje v rámci koncernu. Přitom zaručujeme, že jsou dodržovány platné právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů a že jsou vaše osobní údaje kdykoli přiměřeně chráněny.

Z tohoto důvodu jsme učinili odpovídající opatření, aby bylo možné zajistit dodržování ochrany osobních údajů v rámci koncernu Pfeifergroup:

S jednotlivými dceřinými společnostmi jsme uzavřeli odpovídající smlouvy, které zajišťují, že osobní údaje, které se v rámci koncernu vyměňují, zůstávají vždy chráněny.

V souladu s těmito smlouvami a s platným právem ohledně ochrany osobních údajů přenášíme osobní údaje našim výrobním a distribučním dceřiným společnostem pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Přitom své dceřiné společnosti podporujeme jak operativně, tak i při dodržování technických a organizačních opatření, jak je používáme i u mateřské společnosti koncernu (Pfeifer Holding GmbH), aby bylo možné zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Pokud je to možné, chráníme vaše údaje pomocí opatření k pseudonymizaci nebo anonymizaci. Pokud se dceřiné společnosti nacházejí mimo území EHP, zajišťujeme pomocí odpovídajících opatření, že jsou tam zpracovávané osobní údaje chráněny stejně jako v rámci EHP.

1.1.6 Jste povinni nám poskytnout k dispozici své osobní údaje?

V kontextu obchodního vztahu mezi vámi a společností Pfeifergroup od vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů:

 • všechny potřebné údaje pro navázání a realizaci obchodního vztahu;
 • údaje, které jsou zapotřebí ke splnění smluvních povinností;
 • údaje, k jejichž získávání jsme povinni ze zákona.

Bez těchto údajů nemůžeme s vámi sjednávat a realizovat smlouvy.

1.1.7 Lhůty pro výmaz

Podle platných ustanovení pro ochranu osobních údajů neukládáme vaše osobní údaje déle, než je potřebujeme k účelům příslušného zpracování. Pokud údaje již nejsou zapotřebí k plnění smluvních nebo zákonných povinností, provádíme pravidelně jejich výmaz kromě případů, kdy je jejich časově omezená úschova dále zapotřebí. Důvody pro další úschovu mohou být:

 • Musí se dodržovat povinnosti úschovy dle obchodního popř. daňového práva: Lhůty pro úschovu přednostně podle regulí obchodního zákoníku a daňového řádu činí až 10 let.
 • Pro udržení důkazních prostředků v případě právních sporů v rámci zákonných předpisů ohledně promlčení: Lhůty pro promlčení mohou v občanském právu činit až 30 let, přičemž obecné promlčení nastává po třech letech.

1.1.8 Vaše práva

V rámci zpracování vašich osobních údajů vám příslušejí i určitá práva. Detaily vyplývají z odpovídajících regulí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tam ve článcích 15 až 21).

1.1.8.1 Právo na informaci a opravu

Máte právo od nás získat informaci o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud by tyto informace (již) nesouhlasily, můžete od nás požádat opravu údajů a v případě neúplných údajů jejich doplnění. Pokud jsme vaše osobní údaje předali třetí osobě, budeme odpovídající třetí osobu informovat podle právní situace.

1.1.8.2 Právo na výmaz

Za následujících okolností můžete požadovat okamžitý výmaz svých osobních údajů:

 • pokud vaše údaje již nejsou zapotřebí k účelům, ke kterým byly získány;
 • pokud jste svůj souhlas odvolali a pokud chybí jiný právní důvod ke zpracování osobních údajů;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování a pokud neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů;
 • pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně;
 • pokud musí být vaše osobní údaje vymazány ke splnění zákonných povinností.

Respektujte prosím, že před výmazem vašich údajů musíme prověřit, zda neexistuje nějaký legitimní důvod ke zpracování vašich osobních údajů.

1.1.8.3 Právo na omezení zpracování („právo na blokování“)

Z některého z následujících důvodů můžete od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů:

 • pokud popíráte přesnost údajů, dokud nebudeme mít příležitost se přesvědčit o přesnosti údajů;
 • pokud jsou údaje zpracovávány nezákonně, pokud ale místo výmazu požadujete pouze omezení využívání osobních údajů;
 • pokud osobní údaje sice již nepotřebujeme k účelům zpracování, ale vy je ještě potřebujete za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování a pokud není ještě konstatováno, zda vaše oprávněné zájmy převažují nad našimi zájmy.

1.1.8.4 Právo vznést námitku

1.1.8.4.1 Právo vznést námitku s ohledem na jednotlivé případy

Pokud je zpracování ve veřejném zájmu nebo na základě uvážení zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace. V případě vznesené námitky nebudeme vaše osobní údaje již zpracovávat, ledaže můžeme prokázat nutné důvody ke zpracování, které vyžadují ochranu a které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud vaše osobní údaje slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Námitka není v rozporu se zákonností zpracování prováděného až do podání námitky.

1.1.8.4.2 Námitka proti přímému marketingu

V případech, v nichž se vaše osobní údaje používají pro reklamní opatření, můžete kdykoli vznést námitku proti této formě zpracování. Vaše osobní údaje potom nebudeme pro tyto účely již zpracovávat.

Námitka může být vznesena neformálně a měla by být zaslána

e-mailovou adresu: datenschutz@pfeifergroup.com

1.1.8.5 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo dostat na svou žádost osobní údaje, které jste nám poskytli ke zpracování, v přenositelném a strojově čitelném formátu.

1.1.8.6 Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)

Vždy se snažíme zpracovávat vaše dotazy a nároky co možná nejrychleji, aby bylo možné adekvátně hájit vaše práva. Vždy podle četnosti dotazů se ale může stát, že uplyne až 30 dnů, než vás budeme moci o záležitosti dále informovat. Pokud by to trvalo déle, budeme vás průběžně informovat o důvodech zpoždění a projednáme s vámi další postup.

V některých případech vám nesmíme nebo nemůžeme podat žádnou informaci. Pokud je to právně přípustné, sdělíme vám důvod pro odepření informace.

Pokud ale nebudete spokojeni s našimi odpověďmi nebo reakcemi nebo pokud budete toho názoru, že porušujeme platné právo na ochranu osobních údajů, je na vás, abyste podali stížnost našemu koordinátorovi pro ochranu osobních údajů (datenschutz@pfeifergroup.com), jakož i příslušnému dozorovému úřadu. Dozorový úřad, který je pro nás příslušný:

PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD pro společnosti Pfeifer Holz GmbH, Pfeifer Timber GmbH, Euroblock Verpackungsholz GmbH:
Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou osobních údajů (BayLDA)
Pošt. přihr. 606, D-91511 Ansbach
Promenade 27 (zámek), D-91522 Ansbach

PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD pro společnosti Pfeifer Holz Lauterbach GmbH a Pfeifer Holz Schlitz GmbH & Co KG:
Hesenský pověřenec pro ochranu osobních údajů
Gustav-Stresemann-Ring 1, D-65189 Wiesbaden
Pošt. přihr. 31 63, 65021 D-Wiesbaden

PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD pro společnosti Pfeifer Holding GmbH (mateřská společnost) a Pfeifer Holz GmbH & Co KG:
Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů
Wickenburggasse 8
A-1080 Wien

PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD pro společnost Pfeifer Holz s.r.o.
The Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

1.2 Verze

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno v květnu 2018.