Vyhledávání

100% tvorba hodnot

UDRŽUJEME CYKLY
UZAVŘENÉ

Skupina Pfeifer Group následuje strategii 100% tvorby hodnot z dřevěné suroviny. A tím ekonomický cyklus šetřící přírodní zdroje.

A jako to vlastně funguje?

01
Krátké transportní vzdálenosti

Pro naše výrobky používáme jehličnaté dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů střední Evropy. Poloha našich lokalit v blízkosti k regionům bohatým na lesy zajišťuje krátké transportní vzdálenosti.

k původu kulatiny

02
Výchozí bod pila

V našich pilách začíná cyklus zušlechťování: První krok se skládá z odkornění kulatiny. Následně ji zpracujeme prostřednictvím optimalizovaného řezu na co nejvíc řeziva.

Na řezivo

03
Přeměňujeme dřevo na ekologické materiály

Vedle řeziva a hoblovaných výrobků vznikají další hodnotné dřevěné materiály: jedno- a třívrstvé masivní dřevěné desky, lepené lamelové dřevo, bednicí nosníky a bednicí desky i obalové řezivo.

Na produkty

04
Nezbude žádná pilina I: Technologie palet

Ve výrobním procesu vznikají štěpky, drtiny a piliny. Ty zpracováváme na paletové špalíky. Ty nacházejí v moderních dřevěných paletách smysluplné a
CO2vázající další použití.

Na produkty euroblock 

05
Nezbude žádná pilina II: Trvale využitelná paliva

Piliny také zpracováváme na dřevěné pelety a dřevěné brikety s neutrálním obsahem CO2. Tyto vysoce účinné zdroje energie odevzdávají pouze tolik CO2 , kolik ho přijaly stromy během svého růstu.

K palivům

06
Závěrečný energetický zázrak

Důsledně uskutečňujeme koncept kaskádového využití: Kůru i zbývající piliny přeměňujeme v moderních elektrárnách na biomasu na teplo s neutrální stopou CO2. Část této energie suší naše dřevo. Zbytkové teplo pohání ve formě páry naše turbíny k vytváření elektrického proudu. Ten dodáváme jako ekologický proud do veřejné sítě.

K energii & ekologickému proudu

Dřevěná surovina + 100% zhodnocení = udržitelnost

Na suroviny & udržitelnost