Passion for Timber

100% tvorba hodnot

UDRŽUJEME CYKLY
UZAVŘENÉ

Skupina Pfeifer Group následuje strategii 100% tvorby hodnot z dřevěné suroviny. A tím ekonomický cyklus šetřící přírodní zdroje.

A jako to vlastně funguje?

01
Krátké transportní vzdálenosti

Pro naše výrobky používáme jehličnaté dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů střední Evropy. Poloha našich lokalit v blízkosti k regionům bohatým na lesy zajišťuje krátké transportní vzdálenosti.

k původu kulatiny

02
Výchozí bod pila

V našich pilách začíná cyklus zušlechťování: První krok se skládá z odkornění kulatiny. Následně ji zpracujeme prostřednictvím optimalizovaného řezu na co nejvíc řeziva.

Na řezivo

03
Přeměňujeme dřevo na ekologické materiály

Vedle řeziva a hoblovaných výrobků vznikají další hodnotné dřevěné materiály: jedno- a třívrstvé masivní dřevěné desky, lepené lamelové dřevo, bednicí nosníky a bednicí desky i obalové řezivo.

Na produkty

04
Nezbude žádná pilina I: Technologie palet

Ve výrobním procesu vznikají štěpky, drtiny a piliny. Ty zpracováváme na paletové špalíky. Ty nacházejí v moderních dřevěných paletách smysluplné a
CO2vázající další použití.

Na produkty euroblock 

05
Nezbude žádná pilina II: Trvale využitelná paliva

Piliny také zpracováváme na dřevěné pelety a dřevěné brikety s neutrálním obsahem CO2. Tyto vysoce účinné zdroje energie odevzdávají pouze tolik CO2 , kolik ho přijaly stromy během svého růstu.

K palivům

06
Závěrečný energetický zázrak

Důsledně uskutečňujeme koncept kaskádového využití: Kůru i zbývající piliny přeměňujeme v moderních elektrárnách na biomasu na teplo s neutrální stopou CO2. Část této energie suší naše dřevo. Zbytkové teplo pohání ve formě páry naše turbíny k vytváření elektrického proudu. Ten dodáváme jako ekologický proud do veřejné sítě.

K energii & ekologickému proudu

Dřevěná surovina + 100% zhodnocení = udržitelnost

Na suroviny & udržitelnost

Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.