Passion for Timber


Průkopnický duch
brzy již 70 let

1948
Na začátku stojí
nesmírná vůle

Zakladatelka firmy Barbara Pfeiferová ztratila ve zmatku poslední války v roce 1945 svého manžela. Se třemi dětmi stála v tyrolském městě Imst doslova před zkázou. Její vůle k udržení byla silnější než rána osudu. Roku 1948 založila pilařský závod na pořez ve mzdě. V tehdejší době – a v odvětví, kterému skrz naskrz dominují muži – čin unikátního sebeurčení.

Co pak v následujících desetiletích následovalo, byl životní podnikatelský výkon společně se syny Barbary Pfeiferové Oskarem, Fritzem a Bernhardem. Z rodinného průkopnického ducha se vyvinula jedna z největších a vedoucích společností evropského dřevozpracujícího průmyslu.

1971
Změna
začíná

Od pilařského závodu ke zdokonalování: Bratři Oskar, Fritz a Bernhard nejprve vkročili na cestu ke zdokonalení řeziva. Tvorba přidané hodnoty z kulatiny přesahuje pouhou zakázkovou činnost. Provoz se zahájil výrobou bednících desek v Imstu.

1978
První
dodatečná lokalita

Firma Pfeifer roste, expanduje a exportuje. Byly nutné další zdroje. Logickým pokračováním je zakoupení a v dalším sledu výstavba pily ve městě Kundl (A).

1985
Rozšířené
 produktové portfolio

Další krok k rozšíření produktového portfolia – začíná výroba jedno- a třívrstvých masivních dřevěných desek.

1988
První závod na výrobu lepeného lamelového dřeva

Pfeifer zřizuje v Imstu první výrobu BSH
v rámci skupiny Pfeifer Group.

1992: Novinka: Bednicí nosníky 

Poprvé byly v Imstu vyrobeny bednicí nosníky.

1994
Technický
nejvyšší výkon

Společnost Pfeifer provozuje v Imstu první závod na lepené lamelové dřevo s produkcí více než 100 000 m³.

1997
Krok přes
hranice

Převzetím závodu na bednicí desky ve městě Schlitz (D) začíná rovnoměrně pečlivě řízená a přesto dynamicky vedená fáze růstu. Jde o první z více převzetí pod střechu skupiny Pfeifer Group.

1998
Energie

Ve smyslu uzavřených cyklů zhodnocení produkce a optimálního využití zdrojů zahajuje společnost Pfeifer výrobu briket a dřevěných pelet z pilin zbytkového materiálu.

2005
Fúze dvou tradicionalistů

Společnost Anton Heggenstaller GmbH se sídlem v Unterbernbachu (D) se počítala mezi nejvýznamnější společnosti zpracovávající dřevo v Německu. Roku 2005 se tato společnost začlenila do skupiny Pfeifer Group.

Strategické výhody převzetí jsou enormní: Pfeifer tímto krokem rozšiřuje rozhodujícím způsobem své know-how, výrobní kapacity a produktové portfolio. Lokality v Bavorsku a Česku pracují v logisticky výhodné blízkosti k oblastem bohatým na lesy.

2009
Vycházející
investice

Hesensko je dobrý základ pro dřevozpracující průmysl. 42 % této spolkové země je zalesněné. Skupina společností proto zřizuje v hessenském městě Lauterbach zcela nový závod.

Na podnikovém areálu velkém 50 hektarů vzniká pila na jehličnaté dřevo koncipovaná podle nejnovějších standardů, elektrárna na ekologickou energii a továrna na paletové špalíky. Objem investic: 120 milionů eur. 

2011
Budujeme společnou zastřešující značku

Skupina Pfeifer Group připojuje know-how svých dceřiných značek do jednotného image. Po rozsáhlém procesu budování značky vstupují všechny lokality v Rakousku, Čechách a Německu pod společnost s názvem Pfeifer. Moto značky:
Passion for timber.

roku 2016
Pfeifer kupuje společnost Holzindustrie Chanovice

Český plzeňský region má vedle piva další kvality. Jednou z nich je dřevozpracující průmysl. Společnost Pfeifer přebírá od skupiny Haas Gruppe společnost „Holzindustrie Chanovice s.r.o.“. Nový krok k posílení pozice na trhu.

2019
Einstieg in die Produktion von CLT in Schlitz

Zu einem strategisch idealen Zeitpunkt erweitert Pfeifer ab Herbst 2019 sein Produkt-Portfolio und positioniert sich am dynamischen Markt für Brettsperrholz (Cross Laminated Timber = CLT). Die erste Ausbaustufe ist auf 50.000 m³ CLT jährlich ausgelegt, die zweite soll die Kapazitäten ab Ende 2020 verdoppeln. Damit hebt sich Pfeifer aus dem Stand unter die Top 5 der CLT-Hersteller weltweit.

Gut 25 Mio. Euro werden dafür in den Um- und Ausbau des Traditions-Standortes Schlitz investiert. Der nahe gelegene Standort Lauterbach dient als zentraler Zulieferer des hochmodernen CLT-Werks.

2020/2021
Další investice do závodu BSH

Na přelomu roku 2020/2021 byl v závodě na výrobu lepeného lamelového dřeva vyměněn systém prstového spojování s investičním objemem téměř 6 milionů eur. Po krátké odstávce je optimalizovaný závod od ledna 2021 v plném provozu a závod BSH dostojí své pověsti jednoho z nejmodernějších svého druhu v Evropě.

Rozšířen byl také závod na výrobu desek z masivního dřeva. Již v předchozím roce bylo v průmyslové zóně realizováno nové logistické centrum.

2021
Rozšíření sídla společnosti v Imstu

Rozšíření stávajícího sídla zahrnuje 40 kanceláří s přibližně 75 pracovními místy, moderní zasedací místnosti a místnosti pro odpočinek.

2023
Expanze do Finska

Po podpisu smlouvy v prosinci 2022 a úspěšném uzavření v lednu 2023 přebírá Pfeifer finského zpracovatele dřeva Pölkky Oy. Skupina Pfeifer se tak rozrůstá na 13 míst s celkovým počtem 2 600 zaměstnanců.

Transakce je součástí pečlivě promyšlené strategie růstu. Kromě atraktivního skandinávského trhu otevírá společnost Pfeifer také nové zdroje dodávek vysoce kvalitní suroviny, aby zajistila koncernu bezpečnost dodávek a schopnost dlouhodobě dodávat.

Dnes
Zde stojíme

Skupina Pfeifer Group je v současnosti rodinou řízená společnost třetí generace.