Vyhledávání


Průkopnický duch
brzy již 70 let

1948
Na začátku stojí
nesmírná vůle

Zakladatelka firmy Barbara Pfeiferová ztratila ve zmatku poslední války v roce 1945 svého manžela. Se třemi dětmi stála v tyrolském městě Imst doslova před zkázou. Její vůle k udržení byla silnější než rána osudu. Roku 1948 založila pilařský závod na pořez ve mzdě. V tehdejší době – a v odvětví, kterému skrz naskrz dominují muži – čin unikátního sebeurčení.

Co pak v následujících desetiletích následovalo, byl životní podnikatelský výkon společně se syny Barbary Pfeiferové Oskarem, Fritzem a Bernhardem. Z rodinného průkopnického ducha se vyvinula jedna z největších a vedoucích společností evropského dřevozpracujícího průmyslu.

1971
Změna
začíná

Od pilařského závodu ke zdokonalování: Bratři Oskar, Fritz a Bernhard nejprve vkročili na cestu ke zdokonalení řeziva. Tvorba přidané hodnoty z kulatiny přesahuje pouhou zakázkovou činnost. Provoz se zahájil výrobou bednících desek v Imstu.

1978
První
dodatečná lokalita

Firma Pfeifer roste, expanduje a exportuje. Byly nutné další zdroje. Logickým pokračováním je zakoupení a v dalším sledu výstavba pily ve městě Kundl (A).

1985
Rozšířené
 produktové portfolio

Další krok k rozšíření produktového portfolia – začíná výroba jedno- a třívrstvých masivních dřevěných desek.

1988
První závod na výrobu lepeného lamelového dřeva

Pfeifer zřizuje v Imstu první výrobu BSH
v rámci skupiny Pfeifer Group.

1992: Novinka: Bednicí nosníky 

Poprvé byly v Imstu vyrobeny bednicí nosníky.

1994
Technický
nejvyšší výkon

Společnost Pfeifer provozuje v Imstu první závod na lepené lamelové dřevo s produkcí více než 100 000 m³.

1997
Krok přes
hranice

Převzetím závodu na bednicí desky ve městě Schlitz (D) začíná rovnoměrně pečlivě řízená a přesto dynamicky vedená fáze růstu. Jde o první z více převzetí pod střechu skupiny Pfeifer Group.

1998
Energie

Ve smyslu uzavřených cyklů zhodnocení produkce a optimálního využití zdrojů zahajuje společnost Pfeifer výrobu briket a dřevěných pelet z pilin zbytkového materiálu.

2005
Fúze dvou tradicionalistů

Společnost Anton Heggenstaller GmbH se sídlem v Unterbernbachu (D) se počítala mezi nejvýznamnější společnosti zpracovávající dřevo v Německu. Roku 2005 se tato společnost začlenila do skupiny Pfeifer Group.

Strategické výhody převzetí jsou enormní: Pfeifer tímto krokem rozšiřuje rozhodujícím způsobem své know-how, výrobní kapacity a produktové portfolio. Lokality v Bavorsku a Česku pracují v logisticky výhodné blízkosti k oblastem bohatým na lesy.

2009
Vycházející
investice

Hesensko je dobrý základ pro dřevozpracující průmysl. 42 % této spolkové země je zalesněné. Skupina společností proto zřizuje v hessenském městě Lauterbach zcela nový závod.

Na podnikovém areálu velkém 50 hektarů vzniká pila na jehličnaté dřevo koncipovaná podle nejnovějších standardů, elektrárna na ekologickou energii a továrna na paletové špalíky. Objem investic: 120 milionů eur. 

2011
Budujeme společnou zastřešující značku

Skupina Pfeifer Group připojuje know-how svých dceřiných značek do jednotného image. Po rozsáhlém procesu budování značky vstupují všechny lokality v Rakousku, Čechách a Německu pod společnost s názvem Pfeifer. Moto značky:
Passion for timber.

roku 2016
Pfeifer kupuje společnost Holzindustrie Chanovice

Český plzeňský region má vedle piva další kvality. Jednou z nich je dřevozpracující průmysl. Společnost Pfeifer přebírá od skupiny Haas Gruppe společnost „Holzindustrie Chanovice s.r.o.“. Nový krok k posílení pozice na trhu.

2019
Starting the production of CLT in Schlitz

At a strategically ideal time, Pfeifer is expanding its product portfolio from fall 2019 and positioning itself in the dynamic market for cross laminated timber (CLT). The first expansion stage is designed for 50,000 m³ of CLT annually, the second is to double capacities from the end of 2020. This will put Pfeifer among the top 5 CLT manufacturers worldwide. 

A good 25 million euros will be invested in the conversion and expansion of the traditional Schlitz site. The nearby Lauterbach site will serve as a central supplier for the state-of-the-art CLT plant.

2020/2021
Další investice do závodu BSH

Na přelomu roku 2020/2021 byl v závodě na výrobu lepeného lamelového dřeva vyměněn systém prstového spojování s investičním objemem téměř 6 milionů eur. Po krátké odstávce je optimalizovaný závod od ledna 2021 v plném provozu a závod BSH dostojí své pověsti jednoho z nejmodernějších svého druhu v Evropě.

Rozšířen byl také závod na výrobu desek z masivního dřeva. Již v předchozím roce bylo v průmyslové zóně realizováno nové logistické centrum.

2021
Rozšíření sídla společnosti v Imstu

Rozšíření stávajícího sídla zahrnuje 40 kanceláří s přibližně 75 pracovními místy, moderní zasedací místnosti a místnosti pro odpočinek.

2023
Expanze do Finska

Po podpisu smlouvy v prosinci 2022 a úspěšném uzavření v lednu 2023 přebírá Pfeifer finského zpracovatele dřeva Pölkky Oy. Skupina Pfeifer se tak rozrůstá na 13 míst s celkovým počtem 2 600 zaměstnanců.

Transakce je součástí pečlivě promyšlené strategie růstu. Kromě atraktivního skandinávského trhu otevírá společnost Pfeifer také nové zdroje dodávek vysoce kvalitní suroviny, aby zajistila koncernu bezpečnost dodávek a schopnost dlouhodobě dodávat.

Dnes
Zde stojíme

Skupina Pfeifer Group je v současnosti rodinou řízená společnost třetí generace.