Passion for Timber


Průkopnický duch
brzy již 70 let

1948
Na začátku stojí
nesmírná vůle

Zakladatelka firmy Barbara Pfeiferová ztratila ve zmatku poslední války v roce 1945 svého manžela. Se třemi dětmi stála v tyrolském městě Imst doslova před zkázou. Její vůle k udržení byla silnější než rána osudu. Roku 1948 založila pilařský závod na pořez ve mzdě. V tehdejší době – a v odvětví, kterému skrz naskrz dominují muži – čin unikátního sebeurčení.

Co pak v následujících desetiletích následovalo, byl životní podnikatelský výkon společně se syny Barbary Pfeiferové Oskarem, Fritzem a Bernhardem. Z rodinného průkopnického ducha se vyvinula jedna z největších a vedoucích společností evropského dřevozpracujícího průmyslu.

1971
Změna
začíná

Od pilařského závodu ke zdokonalování: Bratři Oskar, Fritz a Bernhard nejprve vkročili na cestu ke zdokonalení řeziva. Tvorba přidané hodnoty z kulatiny přesahuje pouhou zakázkovou činnost. Provoz se zahájil výrobou bednících desek v Imstu.

1978
První
dodatečná lokalita

Firma Pfeifer roste, expanduje a exportuje. Byly nutné další zdroje. Logickým pokračováním je zakoupení a v dalším sledu výstavba pily ve městě Kundl (A).

1985
Rozšířené
 produktové portfolio

Další krok k rozšíření produktového portfolia – začíná výroba jedno- a třívrstvých masivních dřevěných desek.

1988
První závod na výrobu lepeného lamelového dřeva

Pfeifer zřizuje v Imstu první výrobu BSH
v rámci skupiny Pfeifer Group.

1992: Novinka: Bednicí nosníky 

Poprvé byly v Imstu vyrobeny bednicí nosníky.

1994
Technický
nejvyšší výkon

Společnost Pfeifer provozuje v Imstu první závod na lepené lamelové dřevo s produkcí více než 100 000 m³.

1997
Krok přes
hranice

Převzetím závodu na bednicí desky ve městě Schlitz (D) začíná rovnoměrně pečlivě řízená a přesto dynamicky vedená fáze růstu. Jde o první z více převzetí pod střechu skupiny Pfeifer Group.

1998
Energie

Ve smyslu uzavřených cyklů zhodnocení produkce a optimálního využití zdrojů zahajuje společnost Pfeifer výrobu briket a dřevěných pelet z pilin zbytkového materiálu.

2005
Fúze dvou tradicionalistů

Společnost Anton Heggenstaller GmbH se sídlem v Unterbernbachu (D) se počítala mezi nejvýznamnější společnosti zpracovávající dřevo v Německu. Roku 2005 se tato společnost začlenila do skupiny Pfeifer Group.

Strategické výhody převzetí jsou enormní: Pfeifer tímto krokem rozšiřuje rozhodujícím způsobem své know-how, výrobní kapacity a produktové portfolio. Lokality v Bavorsku a Česku pracují v logisticky výhodné blízkosti k oblastem bohatým na lesy.

2009
Vycházející
investice

Hesensko je dobrý základ pro dřevozpracující průmysl. 42 % této spolkové země je zalesněné. Skupina společností proto zřizuje v hessenském městě Lauterbach zcela nový závod.

Na podnikovém areálu velkém 50 hektarů vzniká pila na jehličnaté dřevo koncipovaná podle nejnovějších standardů, elektrárna na ekologickou energii a továrna na paletové špalíky. Objem investic: 120 milionů eur. 

2011
Budujeme společnou zastřešující značku

Skupina Pfeifer Group připojuje know-how svých dceřiných značek do jednotného image. Po rozsáhlém procesu budování značky vstupují všechny lokality v Rakousku, Čechách a Německu pod společnost s názvem Pfeifer. Moto značky:
Passion for timber.

roku 2016
Pfeifer kupuje společnost Holzindustrie Chanovice

Český plzeňský region má vedle piva další kvality. Jednou z nich je dřevozpracující průmysl. Společnost Pfeifer přebírá od skupiny Haas Gruppe společnost „Holzindustrie Chanovice s.r.o.“. Nový krok k posílení pozice na trhu.

2019
Einstieg in die Produktion von CLT in Schlitz

Zu einem strategisch idealen Zeitpunkt erweitert Pfeifer ab Herbst 2019 sein Produkt-Portfolio und positioniert sich am dynamischen Markt für Brettsperrholz (Cross Laminated Timber = CLT). Die erste Ausbaustufe ist auf 50.000 m³ CLT jährlich ausgelegt, die zweite soll die Kapazitäten ab Ende 2020 verdoppeln. Damit hebt sich Pfeifer aus dem Stand unter die Top 5 der CLT-Hersteller weltweit.

Gut 25 Mio. Euro werden dafür in den Um- und Ausbau des Traditions-Standortes Schlitz investiert. Der nahe gelegene Standort Lauterbach dient als zentraler Zulieferer des hochmodernen CLT-Werks.

Dnes
Zde stojíme

Skupina Pfeifer Group je v současnosti rodinou řízená společnost třetí generace.

Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.