Passion for Timber

Ve stálém zaměření

Logistika

Logistika obsazuje ve skupině Pfeifer Group rozhodující úlohu. Zvláštní důraz je kladen na organizaci proudění zboží a nákladní dopravu, které jsou optimalizovány tak, aby uspokojily poptávku. Tvoří ústřední základ naší produktivity.

Zkušení specialisté v závodě

Regulovaný příjem zboží, pohotové interní distribuční procesy a spolehlivé zasílání našich produktů po celém světě organizuje zkušený tým kvalifikovaných logistických specialistů. Dvě centrální organizační lokality pro dispozici jsou koncentrované v naší centrále v Imstu a v našem sídle v Unterbernbachu.

Výměna s přepravci

 Aktivní komunikační postoj vůči našim přepravcům zaručuje základní efektivitu logistiky nákupu a distribuce. Vedle digitalizované platformy řízení důvěřujeme též osobní výměně ve formě přímého kontaktu, přibližně v rámci vlastních konferencí přepravců. Tato blízkost zaručuje přesnost a spolehlivost. Především ale též ono měřítko flexibility, které tvoří ve světě moderního zbožního hospodářství nezbytný předpoklad úspěšné práce.

youtube

Nakládání kontejneru

Pfeifer Logistika

Podívat se na film

Logistika společnosti Pfeifer v číslech

Kolem 1090

nákladů za den

400

trvalých spedičních partnerů

2112

Nákladů v intermodálním provozu na rok

Vyznamenání klimaaktiv za intermodální angažovanost

Roku 2016 přispěla skupina Pfeifer Group na základě intermodálního provozu k úspoře 1 940 000 kg CO₂. Dalších 24 mil. kg CO₂ bylo celkem dosaženo díky nasazení železniční logistiky. Za to jsme byli vyznamenání pečetí jakosti klimaaktiv rakouského spolkového ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství (BMLFUW).

zjistit více

Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.