Vyhledávání

Ve stálém zaměření

Logistika

Logistika obsazuje ve skupině Pfeifer Group rozhodující úlohu. Zvláštní důraz je kladen na organizaci proudění zboží a nákladní dopravu, které jsou optimalizovány tak, aby uspokojily poptávku. Tvoří ústřední základ naší produktivity.

Zkušení specialisté v závodě

Regulovaný příjem zboží, pohotové interní distribuční procesy a spolehlivé zasílání našich produktů po celém světě organizuje zkušený tým kvalifikovaných logistických specialistů. Dvě centrální organizační lokality pro dispozici jsou koncentrované v naší centrále v Imstu a v našem sídle v Unterbernbachu.

Výměna s přepravci

 Aktivní komunikační postoj vůči našim přepravcům zaručuje základní efektivitu logistiky nákupu a distribuce. Vedle digitalizované platformy řízení důvěřujeme též osobní výměně ve formě přímého kontaktu, přibližně v rámci vlastních konferencí přepravců. Tato blízkost zaručuje přesnost a spolehlivost. Především ale též ono měřítko flexibility, které tvoří ve světě moderního zbožního hospodářství nezbytný předpoklad úspěšné práce.

youtube

Nakládání kontejneru

Pfeifer Logistika

Podívat se na film

Logistika společnosti Pfeifer v číslech

Kolem 1090

nákladů za den

400

trvalých spedičních partnerů

2112

Nákladů v intermodálním provozu na rok

Vyznamenání klimaaktiv za intermodální angažovanost

Roku 2016 přispěla skupina Pfeifer Group na základě intermodálního provozu k úspoře 1 940 000 kg CO₂. Dalších 24 mil. kg CO₂ bylo celkem dosaženo díky nasazení železniční logistiky. Za to jsme byli vyznamenání pečetí jakosti klimaaktiv rakouského spolkového ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství (BMLFUW).

zjistit více