Vyhledávání

Kombinovaná přeprava

Železnice jako klíč k úsporám CO₂

Skupina Pfeifer Group vsází posíleně na železnici jako transportní alternativu. Objem zboží přepravovaného nákladní a intermodální dopravou v posledních letech ve skupině společností plynule rostl.

roku 2016 se dodalo ucelenými vlaky a jednotlivými vagony dopravené množství kolem 660 000 tun. Toto množství dobře odpovídá 470 celým nákladním vlakům. Kromě toho bylo v průběhu roku 2016 uskutečněno dalších 2 122 nákladů v rámci intermodálních možností přepravy „Huckepack“. To znamená: dodávky – v součtu téměř 60 000 tun – byly rozvezeny v kombinaci nákladních automobilů s železniční přepravou. Náklady nebo celé přívěsy jsou naloženy na nákladní vagony, pouze přeprava na a z nádraží se provádí pomocí nákladních automobilů.

„Sledujeme trvalé úspory emisí CO₂, které vznikají při přepravě.“

Herbert Stöckl, vedoucí logistiky společnosti Pfeifer Group

 „Železniční nebo intermodální řešení nám prokazují coby dispoziční nástroje velmi dobré služby. Mimoto sledujeme jako dřevozpracující společnost zcela jasnou agendu s ohledem na úspory CO₂. Dřevo je surovina neutrální na CO₂. Z tohoto důvodu je pro nás téměř logický úkol usilovat o trvalé snížení emisí způsobených dopravou“, vysvětluje Herbert Stöckl, vedoucí logistiky společnosti Pfeifer Group.

Skupina Pfeifer Group sází na přepravu pomocí železnice.

Perspektivy na ose Regensburg-Verona

Důsledné provádění této strategie lze vidět z dopravních statistik. Postavení úspor CO₂ prostřednictvím intermodální dopravy v roce 2014 na 1540 tunách, které vzrostly v roce 2016 již na 1940 tun. „Intermodální rozhraní, která využíváme co nejčastěji, jsou k dispozici zejména v oblasti nákladní dopravy mezi Rakouskem a Itálií, jakož i Německem a Itálií. S velkým zájmem sledujeme a provozujeme vývoj odpovídajících přepravních nabídek podél osy Regensburg-Verona“, řekl pan Stöckl.

Jaký potenciál existuje pro ekologické logistické procesy, ukazuje příklad 470 ucelených vlaků nařízených společností Pfeifer v roce 2016. Z toho vyplývající úspory CO₂ lze shrnout na pozoruhodných 24 000 tun.