Zobrazit podrobnosti
This website uses cookies for the best possible user experience. By continuing to use this site, you agree to our cookie policy.
Passion for Timber

Naše hodnoty

Poslání

Naše poslání kompaktně shrnuje naše chápání hodnot. V ekonomickém světě charakterizovaném dynamikou a změnou je pro nás současně kompasem a kotvou. Tím si zachováváme zaměření na naše cíle. A současně máme jistotu, že budeme odhodlaně pokračovat v cestě kontinuity a stability, bez ovlivnění proudy a módou.

Michael Pfeifer

CEO Pfeifer Holding

„Kvalita a spokojenost zákazníků jsou ve středu jednání ve skupině Pfeifer Group. Motivace našich zaměstnanců je přitom rozhodující prvek – vytváří základ pro každý úspěch.“

Naše mise

Jsme vedoucí společností na trhu zpracování dřeva ve střední Evropě.

Jsme rodinná firma, a to již po tři generace.

Naši nezávislost si udržujeme díky neustálému rozvoji a růstu.

Kvalita a spokojenost zákazníků jsou hlavním cílem naší činnosti.

Základem našeho úspěchu jsou motivovaní zaměstnanci.

Máme jasnou strukturu vedení a rozhodování.

Naše vize

Naší vizí je udržení statutu vedoucí společnosti v oblasti zpracování dřeva
a další mezinárodní růst spolu s našimi zákazníky a na našich trzích.

Chceme si udržet naši nezávislost rodinného podniku.

K ochraně společnosti a k dosažení našich cílů musíme zajistit hospodářský úspěch v dlouhodobém horizontu.

V oblasti produktů vždy usilujeme o vedoucí postavení na trhu, špičkovou kvalitu a rentabilitu pro naše zákazníky.

Jsme otevřeni novému vývoji a vždy pečlivě zvažujeme nové šance a s nimi spojená rizika.

V oblasti zpracovávání surovin chceme upevnit naši silnou pozici a nadále ji rozvíjet.

Chceme vytvářet motivující pracovní prostředí a rozvíjet talent našich zaměstnanců.

Naše hodnoty

Naší vizí je udržení statutu vedoucí společnosti v oblasti zpracování dřeva a další mezinárodní růst spolu s našimi zákazníky a na našich trzích.

Chceme si udržet naši nezávislost rodinného podniku.

K ochraně společnosti a k dosažení našich cílů musíme zajistit hospodářský úspěch v dlouhodobém horizontu.

Zájmy společnosti jsou vždy před našimi vlastními zájmy.

Respektujeme lidi, životní prostředí, zákony a pravidla. Naše jednání stanovují plánované postupy a profesionalita.