Vyhledávání

Naše hodnoty

Poslání

Naše poslání kompaktně shrnuje naše chápání hodnot. V ekonomickém světě charakterizovaném dynamikou a změnou je pro nás současně kompasem a kotvou. Tím si zachováváme zaměření na naše cíle. A současně máme jistotu, že budeme odhodlaně pokračovat v cestě kontinuity a stability, bez ovlivnění proudy a módou.

Michael Pfeifer

CEO Pfeifer Holding

„Kvalita a spokojenost zákazníků jsou ve středu jednání ve skupině Pfeifer Group. Motivace našich zaměstnanců je přitom rozhodující prvek – vytváří základ pro každý úspěch.“

Naše mise

Jsme vedoucí společností na trhu zpracování dřeva ve střední Evropě.

Jsme rodinná firma, a to již po tři generace.

Naši nezávislost si udržujeme díky neustálému rozvoji a růstu.

Kvalita a spokojenost zákazníků jsou hlavním cílem naší činnosti.

Základem našeho úspěchu jsou motivovaní zaměstnanci.

Máme jasnou strukturu vedení a rozhodování.

Naše vize

Naší vizí je udržení statutu vedoucí společnosti v oblasti zpracování dřeva
a další mezinárodní růst spolu s našimi zákazníky a na našich trzích.

Chceme si udržet naši nezávislost rodinného podniku.

K ochraně společnosti a k dosažení našich cílů musíme zajistit hospodářský úspěch v dlouhodobém horizontu.

V oblasti produktů vždy usilujeme o vedoucí postavení na trhu, špičkovou kvalitu a rentabilitu pro naše zákazníky.

Jsme otevřeni novému vývoji a vždy pečlivě zvažujeme nové šance a s nimi spojená rizika.

V oblasti zpracovávání surovin chceme upevnit naši silnou pozici a nadále ji rozvíjet.

Chceme vytvářet motivující pracovní prostředí a rozvíjet talent našich zaměstnanců.

Naše hodnoty

Naší vizí je udržení statutu vedoucí společnosti v oblasti zpracování dřeva a další mezinárodní růst spolu s našimi zákazníky a na našich trzích.

Chceme si udržet naši nezávislost rodinného podniku.

K ochraně společnosti a k dosažení našich cílů musíme zajistit hospodářský úspěch v dlouhodobém horizontu.

Zájmy společnosti jsou vždy před našimi vlastními zájmy.

Respektujeme lidi, životní prostředí, zákony a pravidla. Naše jednání stanovují plánované postupy a profesionalita.