Vyhledávání

Česko

Chanovice

Řezivo & hoblované výrobky
Jedno- a třívrstvé masivní dřevěné desky
Šalovací desky
Pelety
Ekologický proud

Závod leží v srdci jedné z největších zalesněných oblastí v Evropě, v oblasti Šumavy a Bavorského lesa. Kvalita suroviny je jedinečná: V málokteré jiné oblasti má dřevo tak vysokou hrubou hustotu jako zde. 

100% zpracování

Jako jediný závod skupiny Pfeifer Group dokáže závod v Chanovicích zpracovat kulatinu o délce až šest metrů. Taktéž jedinečné u fy Pfeifer: Kompletní relevantní sortiment kulatiny lze na základě různorodých řezných technik zpracovat od nejmenších po největší průměry (až 100 cm).

Na tomto plně integrovaném místě se dodaná kulatina na 100 % zpracovává na různorodý sortiment produktů: Řezivo, masivní bednicí desky, bednicí desky, ekologický proud a dřevěné pelety.

Portfolio a roční kapacity v Chanovicích

Kontakt
Pfeifer Holz s.r.o
Chanovice 102
CZ-341 01 Horažďovice

Tel. +420 376 535 111
cvinfo@pfeifergroup.com
DIČ: CZ45349711

Přihlašte se nyní do skupiny Pfeifert

Pokud jsme u Vás vzbudili zájem, těšíme se na Vaši přihlášku! Využijte náš praktický online formulář.

Historie & vývoj

1919
Dřevo jako šance

V Chanovicích je vyhlášená oblast bohatých lesů a byla zde uvedena do provozu malá pila. Současně začíná výroba hotových domů.

1998
Nový úspěšný produkt

Poprvé se začínají vyrábět třívrstvé desky.

2006
Větší portfolio výrobků

Výstavbou nové pily zde
je také spuštěna výroba
Lepené lamelové dřevo a pelety.

2009
Recept na úspěch KVH

Konstrukční masivní dřevo je převzato do sortimentu a současně je vybudována nové příjezdová silnice.

2010
Investice do vůdcovství v technologii

Zprovozňuje se nová hoblovna, a také nové třídící zařízení.

2016
Nová střecha firmy

Skupina Pfeifer Group přebírá závod Chanovice a přináší investici 35 milionů eur. Pro 470 pracovníků to znamená dlouhodobě zajištěnou práci.

2013
Krok do uzavřeného 
koloběhu zhodnocování

Elektrárna spalující biomasu je poprvé vytápěna.

2017
Novostavba výroby bednících desek - výroba

Nově prosazená výroba bednících desek je ve středu pozornosti.

2020
Trendem jsou pelety

Nová technologie na výrobu pelet a zvýšení roční produktivity na 140.000 tun.

2021
Stále silnější

Rozšiřuje se kapacita sušení řeziva a do provozu je uvedena nová hoblárna.

Modernizace

2022

Do provozu je uvedena zcela nová třídící linka na kulatinu.

2023

Další rozšíření kapacity sušení řeziva.

IČO: 45349711 // DIČ: CZ45349711 // Krajský soud v Plzni, odd. C, vložka č. 2244