Vyhledávání

Stavby ze dřeva

Lepené lamelové dřevo

Společnost Pfeifer vyrábí v sídle společnosti ve městě Imst od roku 1988 s použitím nejmodernější výrobní technologie vysoce zatižitelné lepené lamelové dřevo (BSH) a prvky BSH podle nejvyšších standardů jakosti.

Získali jsme desetiletí know-how a zdokonalili výrobu tohoto všestranného přesného materiálu. Tak v srdci Evropy vzniká vysoce univerzální výrobek pro moderní, náročné a hospodárné konstrukce.

S výrobní kapacitou přibližně

125 000 m³/rok

se počítáme k vedoucím výrobcům lepeného lamelového dřeva v Evropě.


BSH – výrobek se stabilními výhodami

Flexibilní

Všestranné možnosti při plánování dřevěných konstrukcí všeho druhu díky pružným šířkám, délkám a výškám. Univerzálně použitelné. Různé možnosti architektonických návrhů.

Staticky vypočítatelné a standardizované

 Jasně definovaný materiál podle norem pevnosti a kvality s vysokou dostupností prostřednictvím standardizovaných průřezů.

  Nízká vlastní hmotnost při vysoké zatížitelnosti

Velmi dobrá nosnost v poměru k hmotnosti. Ta umožňuje tenké a ekonomické konstrukce.

stabilní tvar a rozměrově stálé

Lepené lamelové dřevo umožňuje zhotovení nosných stavebních dílů i pro velká rozpětí. Díky vícekrokovému klížení je BSH extrémně rozměrově stálá, se stabilním tvarem a s malým počtem trhlin.

Snadno opracovatelné

Krátké doby montáže díky předpřipravenosti, jednoduché detaily provedení, rychlá montáž.

odolnost vůči chemikáliím

BSH je kvůli přirozené odolnosti dřeva vůči korozi obzvlášť vhodné pro chemicky namáhané konstrukce.

vysoká odolnost vůči požáru

 Díky odpovídajícímu změření stavebních dílů lze dosáhnout nejběžnější třídy ochrany proti požáru – bezpečně a vypočitatelně.

estetické

Nosiče BSH přispívají rozhodně k estetice prostoru a ke kvalitě bydlení a pracoviště. Příjemné klima v místnosti díky materiálu se schopností difuze. 

youtube

Stavby ze dřeva

Lepené lamelové dřevo

Podívat se na film

Tak vzniká BSH

Surovina pochází z vlastních pil. Jako základ pro výrobu BSH slouží technicky vysušené a hoblované dřevěné lamely. Ty jsou strojově tříděny podle pevnosti a vzhledu, což umožňuje výrobu vysoce zatižitelných a esteticky hodnotných nosičů BSH.

Kontrola je lepší

Po odkrytí odřezků desek snižujících pevnost se lamely přitlačí na nekonečný pás pomocí zazubení a lepí se na BSH ve dvou vysokofrekvenčních listech paralelně k vláknu lepidlem z melaminové pryskyřice a následně se 4stranně hoblují a fasetují. O vylepšení případných vad dřeva se starají zkušení zaměstnanci ruční prací. Optický skener sleduje každý čtvereční centimetr hotového nosiče BSH a zajišťuje tak nejlepší kvalitu.

více o kontrole kvality

Flexibilní výroba

Srdce výroby BSH – dva vysokofrekvenční lisy – umožňují flexibilitu při výrobě průřezů a délek. Tak lze kromě standardního obalového zboží také zpracovat objednávky související s projektem a sestavit objednávky podle požadavků zákazníka.

Pfeifer staví budoucnost s

Od zbudování přes používání po likvidaci způsobí dřevěné budovy o zhruba 58 až 71 procent méně skleníkových plynů než jiné budovy.

V Rakousku by třetina ročního přírůstku dřeva stačila k tomu, aby se postavily všechny pozemní stavby za rok ze dřeva.

V každém kubickém metru dřeva je uhlík ze zhruba jedné tuny CO2 .