Vyhledávání

Řezivo & hoblované výrobky

Řezivo

Od kmene po prkno. Vyrábíme kvalitní řezivo, jako jsou prkna, hranoly a hraněné řezivo pro průmyslové zpracování, hoblované zboží i přířezy pro obalový průmysl.

Surovina - místní zásobování

Naše závody se nacházejí v nejvíce zalesněných oblastech Evropy. Z místa poražení k nám cestuje dřevo, vytěžené z udržitelně obhospodařovaných lesů, maximálně 150 km vzdušnou čarou. Průběžnou dostupnost zboží a schopnost kontinuálních dodávek zajišťují především lokální sklady surovin, moderní technologie a optimalizovaná souhra našich prodejních a výrobních jednotek. Globální. Just-in-time.

Kmeny s rodokmenem –  naše kulatina pochází z udržitelného lesního hospodářství

Optimalizace řezu

Optimalizace řezného plánu před řezem zajistí maximalizaci využití kmene stromu. Řez - ve standardních rozměrech, nebo specifikovaný zákazníkem, se provádí na moderních řezacích linkách výhradně okružní pilou. To zajišťuje hladké povrchy, přesnost řezu a rozměrovou stabilitu. 

Řezivo Pfeifer je k dispozici čerstvé, technicky vysušené a hoblované. 

Nejlepší možné využití

Optimalizace řezného plánu před řezem,
zajistí maximalizaci využití každého kmene stromu.

Dobře tříděné

Naše vysoce účinné třídící systémy jsou obsluhovány průběžně školeným personálem, a podporované moderní technologií skenerů. Nejvyšší požadavky na kvalitu a efektivitu jsou splněny. Toto vizuální třídění následuje přímo po řezu. Podle účelu použití se vizuální kritéria rozdělují podle obecně platných pravidel třídění a podle vždy stejných standardů kvality.

K Certifikátům

Čerstvé nebo sušené

Řezivo Pfeifer je k dostání buď čerstvé, nebo technicky vysušené na požadovanou vlhkost ve speciálních komorových sušárnách. To je např. pro export povinné. Sušení probíhá dle potřeb zákazníka.

Sortiment a údaje

Přednosti řeziva Pfeifer

Zabezpečení dodávek

pomocí pracovišť v zalesněných oblastech, efektivní výrobní linky a dlouhodobé, regionální dodavatelské vztahy

Optimalizace řezu

k optimálnímu využití každého kmene.

Odříznout pouze v řezu kotoučové pily

na vysoce moderních linkách a EWD řezných linkách

Vizuální třídění

na vysoce výkonných třídících systémech podporovaných moderní technologií skeneru

Konstantní kvalita & komorově sušené zboží

Technické schnutí probíhá podle přání zákazníka

Rychlé a kontinuální dodávky

prostřednictvím průběžného skladování ve všech dodavatelských závodech a vysoce efektivní logistiky