Passion for Timber

Řezivo & hoblované výrobky

Řezivo

Od kmene po prkno. Vyrábíme kvalitní řezivo, jako jsou prkna, hranoly a hraněné řezivo pro průmyslové zpracování, hoblované zboží i přířezy pro obalový průmysl.

Surovina - místní zásobování

Naše závody se nacházejí v nejvíce zalesněných oblastech Evropy. Z místa poražení k nám cestuje dřevo, vytěžené z udržitelně obhospodařovaných lesů, maximálně 150 km vzdušnou čarou. Průběžnou dostupnost zboží a schopnost kontinuálních dodávek zajišťují především lokální sklady surovin, moderní technologie a optimalizovaná souhra našich prodejních a výrobních jednotek. Globální. Just-in-time.

Kmeny s rodokmenem –  naše kulatina pochází z udržitelného lesního hospodářství

Optimalizace řezu

Optimalizace řezného plánu před řezem zajistí maximalizaci využití kmene stromu. Řez - ve standardních rozměrech, nebo specifikovaný zákazníkem, se provádí na moderních řezacích linkách výhradně okružní pilou. To zajišťuje hladké povrchy, přesnost řezu a rozměrovou stabilitu. 

Řezivo Pfeifer je k dispozici čerstvé, technicky vysušené a hoblované. 

Nejlepší možné využití

Optimalizace řezného plánu před řezem,
zajistí maximalizaci využití každého kmene stromu.

Dobře tříděné

Naše vysoce účinné třídící systémy jsou obsluhovány průběžně školeným personálem, a podporované moderní technologií skenerů. Nejvyšší požadavky na kvalitu a efektivitu jsou splněny. Toto vizuální třídění následuje přímo po řezu. Podle účelu použití se vizuální kritéria rozdělují podle obecně platných pravidel třídění a podle vždy stejných standardů kvality.

K Certifikátům

Čerstvé nebo sušené

Řezivo Pfeifer je k dostání buď čerstvé, nebo technicky vysušené na požadovanou vlhkost ve speciálních komorových sušárnách. To je např. pro export povinné. Sušení probíhá dle potřeb zákazníka.

Sortiment a údaje

Přednosti řeziva Pfeifer

Zabezpečení dodávek

pomocí pracovišť v zalesněných oblastech, efektivní výrobní linky a dlouhodobé, regionální dodavatelské vztahy

Optimalizace řezu

k optimálnímu využití každého kmene.

Odříznout pouze v řezu kotoučové pily

na vysoce moderních linkách a EWD řezných linkách

Vizuální třídění

na vysoce výkonných třídících systémech podporovaných moderní technologií skeneru

Konstantní kvalita & komorově sušené zboží

Technické schnutí probíhá podle přání zákazníka

Rychlé a kontinuální dodávky

prostřednictvím průběžného skladování ve všech dodavatelských závodech a vysoce efektivní logistiky  

Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.