Passion for Timber

Logistika & obalový materiál

Paletové špalíky

Produkty musí řešit problémy. Tuto zásadu splňují paletové špalíky Euroblock jako téměř žádný jiný výrobek dřevařského průmyslu. A to již více než 40 let: Lisované paletové špalíky ztělesňují nejen citlivé a efektivní zacházení s přírodními zdroji, ale i sílu inovace.

Geniální myšlenka dobývá svět obalů.

Historie lisovaných paletových špalíků začíná v 70. letech. V té době čelil paletový průmysl základní výzvě: Poptávka po ohraněných produktech byla velká, ale levná surovina byla těžko k dostání. Současně však panoval nadbytek pilin, které byly často dokonce likvidovány. Invenční podnikatel Anton Heggenstaller s myšlenkou využití zdánlivého odpadu objevil prázdné místo na trhu.

Premiant odvětví Euroblock

Přibližně 42% tržního podílu paletových špalíků Euroblock pokrývají čtyři výrobní závody a šest prodejců. Díky velkým výrobním kapacitám a přímému přístupu k surovinám nabízí společnost maximální spolehlivost dodávek.

BUDOUCNOST - OBNOVITELNÉ ZDROJE

Euroblock znamená šetrné zacházení s přírodními zdroji. Stávající výrobní a recyklační proces dokonale doplňuje využití zbytkových materiálů ze zpracování dřeva a využití recyklovaného dřeva pro výrobu lisovaných paletových špalíků. Zbytkové dřevo pro lisované paletové špalíky Euroblock pochází výlučně z udržitelně řízených místních lesů. Ročně vyroste v Evropě více stromů, než je spotřebováno. Tento fakt a snaha o co nejefektivnější využívání zdrojů zajišťují, že obnovitelná surovina zůstane dostupná a použitelná pro budoucí generace.

1 MILIARDA PALETOVÝCH ŠPALÍKŮ

To je to, co Euroblock vyrábí každoročně z vedlejších produktů pily a recyklovaného dřeva. V důsledku toho se každoročně ušetří přibližně 2,2 milionu tun kulatého dřeva - což odpovídá 3 milionům stromů.

Díky nasazení paletových špalíků z Euroblocku, mohou být stromy používané jinde - například k výrobě domů a nábytku - nebo mohou být dokonce úplně zachráněny.

Naše obnovitelná
surovina dřevo

UZAVŘENÝ ŘETĚZEC ZHODNOCENÍ PRODUKCE

Společnost Pfeifer Group zpracovává ve svých závodech dřevo na 100%. Z výsledných řezných produktů jsou pomocí různých procesů vyráběny pelety, brikety, energie pro výrobu elektřiny a tepla a paletové špalíky Euroblock. Společnost Presswood International navíc využívá recyklované dřevo k výrobě paletových špalíků Euroblock. Paletové špalíky proto tvoří důležitý článek v uzavřeném cyklu využívání.

youtube

Obalové řezivo a paletové špalíky

Euroblock

Podívat se na film

Spolehlivý partner

Pod záštitou společnosti Euroblock-Verpackungsholz GmbH se setkávají dvě úspěšné společnosti evropského dřevozpracujícího průmyslu: Pfeifer Holz (DE) a Presswood International (NL). Partnerství vždy zaručuje vynikající know-how, komplexní služby a rozmanitost v segmentu produktů. Desetiletí zkušeností s výrobou paletových špalíků a obalového řeziva umožňují společnosti Euroblock optimálně splnit všechny požadavky zákazníků.

This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.