Vyhledávání

Logistika & obalový materiál

Paletové špalíky

Produkty musí řešit problémy. Tuto zásadu splňují paletové špalíky Euroblock jako téměř žádný jiný výrobek dřevařského průmyslu. A to již více než 40 let: Lisované paletové špalíky ztělesňují nejen citlivé a efektivní zacházení s přírodními zdroji, ale i sílu inovace.

Geniální myšlenka dobývá svět obalů.

Historie lisovaných paletových špalíků začíná v 70. letech. V té době čelil paletový průmysl základní výzvě: Poptávka po ohraněných produktech byla velká, ale levná surovina byla těžko k dostání. Současně však panoval nadbytek pilin, které byly často dokonce likvidovány. Invenční podnikatel Anton Heggenstaller s myšlenkou využití zdánlivého odpadu objevil prázdné místo na trhu.

Premiant odvětví Euroblock

Přibližně 42% tržního podílu paletových špalíků Euroblock pokrývají čtyři výrobní závody a šest prodejců. Díky velkým výrobním kapacitám a přímému přístupu k surovinám nabízí společnost maximální spolehlivost dodávek.

BUDOUCNOST - OBNOVITELNÉ ZDROJE

Euroblock znamená šetrné zacházení s přírodními zdroji. Stávající výrobní a recyklační proces dokonale doplňuje využití zbytkových materiálů ze zpracování dřeva a využití recyklovaného dřeva pro výrobu lisovaných paletových špalíků. Zbytkové dřevo pro lisované paletové špalíky Euroblock pochází výlučně z udržitelně řízených místních lesů. Ročně vyroste v Evropě více stromů, než je spotřebováno. Tento fakt a snaha o co nejefektivnější využívání zdrojů zajišťují, že obnovitelná surovina zůstane dostupná a použitelná pro budoucí generace.

1 MILIARDA PALETOVÝCH ŠPALÍKŮ

To je to, co Euroblock vyrábí každoročně z vedlejších produktů pily a recyklovaného dřeva. V důsledku toho se každoročně ušetří přibližně 2,2 milionu tun kulatého dřeva - což odpovídá 3 milionům stromů.

Díky nasazení paletových špalíků z Euroblocku, mohou být stromy používané jinde - například k výrobě domů a nábytku - nebo mohou být dokonce úplně zachráněny.

Naše obnovitelná
surovina dřevo

UZAVŘENÝ ŘETĚZEC ZHODNOCENÍ PRODUKCE

Společnost Pfeifer Group zpracovává ve svých závodech dřevo na 100%. Z výsledných řezných produktů jsou pomocí různých procesů vyráběny pelety, brikety, energie pro výrobu elektřiny a tepla a paletové špalíky Euroblock. Společnost Presswood International navíc využívá recyklované dřevo k výrobě paletových špalíků Euroblock. Paletové špalíky proto tvoří důležitý článek v uzavřeném cyklu využívání.

youtube

Obalové řezivo a paletové špalíky

Euroblock

Podívat se na film

Spolehlivý partner

Pod záštitou společnosti Euroblock-Verpackungsholz GmbH se setkávají dvě úspěšné společnosti evropského dřevozpracujícího průmyslu: Pfeifer Holz (DE) a Presswood International (NL). Partnerství vždy zaručuje vynikající know-how, komplexní služby a rozmanitost v segmentu produktů. Desetiletí zkušeností s výrobou paletových špalíků a obalového řeziva umožňují společnosti Euroblock optimálně splnit všechny požadavky zákazníků.