Vyhledávání

Dokonalost jako standard

High-Tech-
Produkt

Proces výroby

Ve výrobním procesu je zbývající a recyklované dřevo zpracováváno na třísky nebo na piliny. Technické sušení zajišťuje obsah vlhkosti dřeva menší než 5 %. Poté jsou hrubé a jemné třísky lepeny, smíchány a lisovány do stabilního nepřetržitého vlákna ve speciálně vyvinutém procesu. Nakonec se provádí podle požadavků a potřeby přířez na požadovanou výšku špalíku.

youtube

Obalové řezivo a paletové špalíky

Euroblock

Podívat se na film

Pila & Mlýn

Řezání kulatiny a následné řezání dřevěných štěpků v mlýně na přesně definovanou velikost

Vysoušeč

Technické sušení na požadovanou konečnou vlhkost

lepení

Přidání lepidla a tužidla

Komprese materiálu

do jednoho nekonečného vlákna

Pila

Krácení paletových špalíků na požadovanou výšku a jejich následné chlazení

Paletování

Stohování a balení pomocí ochranné fólie

Euroblock

Ekologická jednička

Efektivní správa zdrojů

Společnost Pfeifer Group zpracovává ve svých závodech dřevo na 100%. Z výsledných řezných produktů jsou pomocí různých procesů vyráběny pelety, brikety, energie pro výrobu elektřiny a tepla a paletové špalíky Euroblock. Společnost Presswood International navíc využívá recyklované dřevo k výrobě paletových špalíků Euroblock. Paletové špalíky proto tvoří důležitý článek v uzavřeném cyklu využití.

Udržitelnost u společnosti Pfeifer

Celková správa kvality
  • Online měření množství použitých třísek a kontrola poměru míchání
  • Průběžná online kontrola vlhkosti
  • Kontrola velikosti a struktury třísek
  • Trvalé sledování množství použitého lepidla
  • Sledování parametrů lisu
  • 100% lineární kontrola hmotnosti a výšky špalíků po zakončení
  • Vizuální kontrola při chlazení a paletování