Vyhledávání

pelety Pfeifer

Palivo
nové generace

Jistá budoucnost

Dřevěné pelety mají rozhodující výhodu: Surovina, ze které se vyrábí, dorůstá. Pro dřevo zn. Pfeifer je každý strom hodnotným zdrojem. Proto využíváme na výrobu pelet zn. Pfeifer výlučně třísky a hobliny, které vznikají při řezání dřeva v našich vlastních pilách. Takto je dlouhodobě kdykoli zajištěn přísun suroviny. Pro naše pelety nemusí být poražen žádný další strom.

Hospodárnost

Pelety jsou výhodným komfortním palivem, které pouze nedodává ekologické teplo bez CO2a šetrně k životnímu prostředí, ale také představuje cenově výhodnou alternativu k topnému oleji nebo plynu. Ekologicky čistý způsob topení se vyznačuje také velkou hospodářskou atraktivností. Normovaná kvalita s certifikací EN-plus je zárukou velké výhřevnosti. Tuna dřevěných pelet odpovídá výhřevností asi 500 litrům topného oleje.

Ekologicky

Pelety se získávají z obnovitelných surovin a vyznačují se vynikající tepelnou bilancí. Výroba pelet z vedlejších produktu řezání dřeva vyžaduje pouze zlomek energie, která je uložena v peletách. Potřeba energie na sušení pilin je pokryta odpadovým teplem našich tepláren na dřevo, ve kterých se spaluje hlavně kůra z našich pil. Proto se na výrobu dřevěných pelet nahlíží jako na výrobu bez CO2.

klimaticky neutrální

Pelety vydávají pouze takové množství CO2 , které bylo při růstu stromů přijato z atmosféry. Proto je pro nás obzvlášť důležité, aby dřevo pocházelo z obnovitelných místních lesů, protože se na ně nahlíží jako na CO2-neutrální. Svědomité zacházení se vzácnou surovinou dřevo - závazek, který důsledně prosazujeme. Topení peletami je hodnotným příspěvkem k ochraně klimatu a potírání skleníkového efektu.

Regionálně

Jako přírodní domácí zdroj energie pelety zanechávají nejmenší ekologickou stopu. Spotřeba energie při dopravě pelet představuje např. při vzdálenosti 100 km méně než polovinu jednoho procenta energie obsažené v dopravovaných peletách.

Komfortní a čisté

Pelety lze jednoduše skladovat a používat. Díky vysokým standardům jakosti a vícenásobnému přesívání pelet Pfeifer je možné jejich bezprašné vhánění. Na pelety Pfeifer se na trhu právem nahlíží jako na designové dřevěné palivo. Moderní topení na pelety mají velký komfort obsluhy a vyznačují se velmi nízkou tvorbou emisí.

V roce 2016 byly pelety zn. Pfeifer
vedoucím italským časopisem s testy pro spotřebitele
pasovány na nejlepší pelety v Itálii.