Vyhledávání

27.01.2017

Společnost Pfeifer buduje aktivity v Evropě. Cíl: obrat 650 milionů eur.

Pfeifer Holding, jeden z vedoucích aktérů evropského dřevozpracujícího průmyslu s hlavním sídlem v Rakousku, se v roce 2017 vidí v růstovém směru. Tato tyrolská rodinná společnost plánuje v následujících letech vzrůst obratu o zhruba tři procenta. Zaměření prodejních aktivit směřuje posíleně na Evropu.

Krize mezinárodních finančních trhů a rychlý vývoj situace na světovém trhu změnily v posledních letech odvětví dřeva. Díky vyváženému sortimentu, vysoké flexibilitě a spolehlivým vztahům s obchodníky se dřevem a stavebními materiály se společnosti Pfeifer podařilo projít krizí bez újmy. Společnost Pfeifer Holding GmbH měla v roce 2016 obrat 628 milionů eur. Z toho bylo 82 procent vytvořeno na šesti klíčových trzích – v Německu, Itálii, Rakousku, Švýcarsku, Francii a Španělsku. Zbývajících 18 procent v 84 zemích na celém světě. V následujících letech by se měl rozšířit podíl evropských trhů na 90 procent. Pfeifer zaměstnává v osmi lokalitách v Rakousku, Německu a České republice 2000 zaměstnanců.

Jednatel společnosti Michael Pfeifer a jeho prodejní tým u veletržního stánku v Mnichově. Na podporu zákazníků a partnerů bylo na veletržním stánku Pfeifer na místě celkem 15 obchodních zástupců. Zleva: Robert Giugni, Philipp Schranz, Hermann Egger, Michael Pfeifer, Hynek Mandula, Ibou-Kebe Diouf, Ingo Meitinger, Claus Greber, Gregor Triltsch.

POZITIVNÍ VÝVOJ DÍKY VĚTŠÍMU MNOŽSTVÍ STAVEB ZE DŘEVA A BIOENERGII

„Vycházíme z pozitivního vývoje trhu v Evropě. Trend směrem ke dřevu neustává. Mnoho ubytoven pro uprchlíky se realizuje z dřevostaveb a při výrobě tepla hrají biopaliva stále důležitější roli jako alternativa k oleji a plynu. Z toho profitujeme především v Rakousku, Německu a Itálii. Zde zvyšujeme svoji aktivitu a snažíme se zvýšit tržby v tomto roce o tři procenta, tj. zhruba na 650 milionů eur,“ vysvětluje Michael Pfeifer, jednatel společnosti Pfeifer Holding GmbH, u příležitosti veletrhu „Bau München“. Hlavní světový veletrh, který se koná každé dva roky, se naposledy uskutečnil ve dnech 14. – 19. ledna 2017. Společnost Pfeifer využívá tento veletrh tradičně jako platformu pro prodejní aktivity a k výměně s vedoucími společnostmi oboru utvářejícími veřejné mínění. Více než 2000 vystavovatelů ze 42 zemí se v Mnichově setká s 250 000 návštěvníky.

V roce 2017 se společnost Pfeifer snaží o růst o tři procenta. Nejdůležitějším partnerem je přitom obchod s dřevem a stavebninami.

TRH BUDOUCNOSTI - BIOPALIVA

Výhledy prodeje pro společnost Pfeifer nevycházejí jen ze stavebnictví. „Biopaliva a především pelety získaly v uplynulých letech na významu. Tendence je opět stoupající,“ řekl pan Pfeifer. Aktuálně přichází kolem 20 procent obratu z rychle rostoucího trhu s biopalivy, právě nyní připadá 25 procent na řezivo a obalové řezivo včetně paletových špalíků, 17 procent činí výrobky pro betonová bednění a 13 procent výrobky pro dřevostavby.

RECEPT PRO ÚSPĚCH: DYNAMIKA A FLEXIBILITA

Úspěch tyrolské rodinné společnosti vysvětluje Ingo Meitinger, vedoucí odbytu u společnosti Pfeifer, kromě jiného vysokou flexibilitou a přizpůsobivostí společnosti Pfeifer Holding. „Od roku 2004 do 2008 jsme v jihoevropských zemích zažívali pravidelný boom spojený se dřevem, na který průmysl velmi rychle zareagoval výstavbou kapacit. Pokles odbytu při mezinárodní finanční krizi vedl k pročištění trhu. Přežil ten, kdo dokázal reagovat dostatečně rychle.“

POLITICKÉ NEJISTOTY ČINÍ TRH NEATRAKTIVNÍ

Důležitou pohnutkou pro nyní vytčenou koncentraci na evropské trhy byly též politické nejistoty. „Celosvětově ručí produkty ze dřeva společnosti Pfeifer za kvalitu a jsou příslušně oblíbené. Přesto lze pouze velmi těžko odhadnout, jak se budou vyvíjet budoucí trhy například v Turecku, na Ukrajině, ale též v USA a v asijské oblasti. Také proto sázíme na domácí trh,“ vysvětluje pan Meitinger.