Vyhledávání

10.03.2017

Pfeifer nastavuje vykřičníky ve vzdělávání učňů

Strategickým vzdělávacím konceptem bojuje dřevozpracovatelská společnost Pfeifer s latentním nedostatkem učňů. A má s ním úspěch stejnou měrou u žádané cílové skupiny mládeže a sborů expertů.

Pracovní trh prožívá v současnosti fundamentální změnu. Jeden z efektů: Z nedostatku učňovských míst se v krátké době stal nedostatek učňů. Tyrolská ekonomika je tím konfrontována s ústřední výzvou – nutností zajistit nový dorost pro firmy jako předpoklad růstu společností. Skupina Pfeifer Group se sídlem v rakouském Imstu s osmi lokalitami v Rakousku, Německu a České republice, jeden z nejvýznamnějších hráčů evropského dřevozpracujícího průmyslu, se s tímto problematickým trendem setkává již několik let. Odpovědí odborníků na dřevo je soustředěná iniciativa zaměřená na podporu duálního odborného vzdělávání v rámci podniku. S požadovaným účinkem, jak se ukazuje. Zatímco jinde se téma učňů stává akutním problémem, udržuje si společnost Pfeifer stálou úroveň učňů a učedníků – 30 v celé skupině společností. Nabízeno je vyučení technikem kovovýroby, elektrotechnikem a technikem zpracování dřeva. Úsilí v oblasti učňovského vzdělávání také vedlo tradiční společnost k tomu, aby se postoupila do první ligy mezi domácími vychovateli. Tyrolská odborná porota, známá svou přísnou praxí zadávání, propůjčila společnosti Pfeifer na roky 2017 až 2019 ocenění „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ (Vynikající tyrolská výcviková společnost) – o rok dříve, než něj společnost sama usilovala. Také v současném rakouském žebříčku ekonomického časopisu Trend je společnost Pfeifer řazena mezi prominentní. Při výběru 300 nejlepších zaměstnavatelů v Rakousku se společnost Pfeifer umístila na 69 místě a na pátém místě v Tyrolsku.

ATRAKTIVNÍ MZDA, MNOHO DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

Tento nepřetržitě pozitivní vývoj umožnila skutečnost, že odpovědné osoby v soutěži o mladé talenty sestavily v uplynulých třech letech komplexní balíček opatření. „Pfeifer má dlouhou tradici jako mistr řemeslník. Našim přáním ale bylo, abychom ještě více přispěli ke vzdělávání, zejména v oblasti odborných pracovníků. A tím si nakonec zajistíme kvalifikovaný dorost z vlastních řad“, vysvětluje Sarah Kathreinová, pracovnice personálního rozvoje u společnosti Pfeifer. Kromě odborné přípravy zahrnuje učňovský program řadu výhod pro mladé zaměstnance. Úroveň platů je elementárně odpovídající – v 1. učebním roce je čistý příjem 620 eur, ve 4. výukovém roce si učedníci někdy přijdou na čistý příjem 1230 eur. Vlastní bonusový program také odměňuje školní výkony učňů a dobrý výkon v soutěžích bonusem až do výše čistého příjmu 500 eur. Náklady na bezplatné jízdenky v Tyrolsku nese zaměstnavatel stejně jako u zaměstnanců v Salcburku, kde technici zpracování dřeva navštěvují odborné učiliště v Kuchlu. Kromě toho přebírá společnost Pfeifer náklady na bydlení při současném nepřerušovaném placení náhrad učňům. 

PODPORA ODBORNÝCH A SOCIÁLNÍCH KVALIT

Vedle materiálové úrovně poskytuje specialista na dřevo podporu ve vzdělávání a formování osobnosti. „Pro nás je nejlepší možné vedení našich učňů zásadní. Takže je navštěvujeme v odborné škole a v případě potřeby se staráme o školní doučování. Když to potřebují, tak jim pomůžeme“, říká paní Kathreinová. V duchu této filozofie podporují mistři navštěvování dalších seminářů a kurzů na profesionální a osobnostní úrovni – od pneumatického kurzu až po vysokozdvižný vozík nebo přípravný kurz závěrečné zkoušky. Speciální moduly umožňují získání dalších kvalifikací jako například v automatizační technice. Tato nabídka platí pro učně i pro jejich školitele. Účast na setkáních rodičů, týdenní deník praxe, kam si mohou učni zapisovat své osobní poznatky a pak je použít na přípravu k závěrečným zkouškám – všechna tato opatření vytvářejí hustou profesionální a společenskou síť. „Stejně se mi moje práce líbí. Krásné v našem závodě ale je, že jako učni dostáváme hodně podpory, když něco potřebujeme. Ať jde o technickou výuku nebo o nás samotné“, shrnul Manuel Venier, technik kovovýroby ve třetím ročníku. 

DLOUHODOBÉ PROFESNÍ PERSPEKTIVY

Günther Jaritz, vedoucí osobního oddělení a prokurista pro Rakousko u společnosti Pfeifer, vidí pro odborné pracovníky budoucnosti především zaručenou dlouhodobou výhodu pro osobní pracovní kariéru: „Když učni vykonávají dobrou práci, můžeme jim po studiu nabídnou pevné pracovní místo. A potěšitelně zůstává většina z nich po výuce u nás.“ Dietmar Seelos nabízí jeden z příkladů příležitostí, jaké jsou šance rozvoje po této cestě výuky. Dokonce sám současný vedoucí lokality pro všechny závody v Imstu, prokurista a odpovědný vedoucí pro 530 zaměstnanců v lokalitě Imst dokončil své učňovské vzdělání ve společnosti. V nedávném úspěšně probíhajícím konceptu nové odborné přípravy hrály proto rozhodující úlohu i odborné expertízy pana Seelosa.

Společnost Pfeifer má v současné době učně v oborech techniky kovových konstrukcí, elektrotechniky a zpracování dřeva. Zájemci mohou směrovat svoji přihlášku na paní Sarah Kathreinovou: stellenmarkt@pfeifergroup.com