Vyhledávání

14.03.2023

Pfeifer Chanovice dosáhl rekordního pořezu a spoléhá na stálé zaměstnance

Od převzetí dřevozpracujícího podniku v Chanovicích v roce 2016 investovala společnost Pfeifer více než 100 milionů eur do modernizace infrastruktury a zlepšení podmínek pro zaměstnance. To se odráží v rostoucích číslech výroby a stabilitě zaměstnanců. V roce 2022 překročila pila v Chanovicích celkový pořez 757.000 plnometrů, čímž se zařadila mezi největší pily v České republice.

Rakouská skupina Pfeifer Group nedávno způsobila v oboru rozruch svou expanzí do Finska. Akvizice společnosti Pölkky, největší soukromé dřevozpracující společnosti v severním Finsku, posiluje pozici společnosti Pfeifer jako třetího největšího podniku v evropském dřevozpracujícím průmyslu a připravuje tohoto výrobce na celosvětovou konkurenci. Pro Chanovice znamená strategický růst skupiny ještě stabilnější podnikatelské prostředí a příslušnost ke zdravému, prospektivnímu rodinnému podniku. Výhody nově získaných lokalit jsou v Chanovicích viditelné na první pohled.

Od roku 2016 se lokalita pod záštitou skupiny Pfeifer neustále rozvíjí na všech úrovních. Nové technologie třídění kulatiny a současné rozšíření kapacity sušení řeziva mnohonásobně zvyšují efektivitu závodu. Například se plánuje, že od 1. dubna 2023 bude možné sušit až 450 000 metrů krychlových řeziva pomocí účinnějších sušicích komor, což je více než dvojnásobek kapacity před pěti lety.

2022: Rekordní rok na pile

V loňském roce dosáhla společnost Pfeifer Chanovice celé řady rekordů ve výrobě. Například na pile činil největší pořez za jeden den více než 6 500 plnometrů dřeva. Celkový pořez přesáhl 757 000 plnometrů ročně, čímž se Chanovice zařadily mezi největší pily v zemi. Ve společnosti Pfeifer je nákup a efektivní další zpracování dřevní suroviny, které šetří zdroje, zcela v souladu s koncepcí udržitelnosti. Napříkladvětšina dodané kulatiny je certifikována jako PFC a přímo na místě se zpracovává 100% na řezivo, masivní dřevěné desky, bednící desky, dřevěné pelety a ekologickou elektřinu.

Optimalizace v personální oblasti

Jedním z nejdůležitějších cílů pro rok 2022 bylo převzít všechny zaměstnance do trvalého pracovního poměru. Tento cíl byl splněn. Kromě toho se neustále zlepšují podmínky pro zaměstnance, například cestou nového parkoviště, vysokých investic do bezpečnosti práce a optimalizace komunikace. Pomocí naší vlastní zaměstnanecké aplikace „myPfeifer“ mohou zaměstnanci i společnost snadno navázat vzájemný kontakt a rychle a přímo na svůj chytrý telefon dostávat důležité informace. S ohledem na rychle se rozvíjející technologie ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu podporuje společnost Pfeifer také vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Za tímto účelem byla nyní v Chanovicích zřízena také interní platforma společnosti „PfeiferLearn“, která umožňuje individuální další vzdělávání v souvislosti s bezpečnými pracovními postupy.

Ředitel závodu Radek Pecka

Personální manažerka Petra Mouckova

Příspěvky na zvýšené životní náklady a závodní doprava účet přinášejí úlevu

Jako spolehlivý zaměstnavatel podporuje společnost Pfeifer svých 470 zaměstnanců i v těžkých časech. V předchozím roce jim byla vyplacena zvláštní prémie, která měla zmírnit finanční zátěž způsobenou všeobecnou vlnou zdražování. Podařilo se rovněž nalézt řešení pro zčásti obtížnou dopravní situaci zaměstnanců v řídce osídleném regionu. Společnost Pfeifer organizuje autobusy pro dojíždění do práce,resp. hradí jízdné zaměstnancům, kteří bydlí mimo tyto autobusové linky. „Díky všem těmto opatřením se společnosti Pfeifer v posledních letech podařilo dosáhnout v Chanovicích značné provozní a personální stability,“ uvádějí ředitel závodu Radek Pecka a personální manažerka Petra Moučková.

O skupině Pfeifer Group

Rakouská společnost Pfeifer Holding GmbH byla založena v roce 1948 a nyní je vedena rodinou již ve třetí generaci. Zaměstnává 2 600 lidí ve 13 pobočkách v Rakousku, Německu, České republice a Finsku. Sídlo společnosti se nachází v Imstu (Tyrolsko/Rakousko). Na plně integrovaných pilách skupiny se ročně pořeže přibližně 5,4 milionu plnometrů dřeva, které se zpracovává v celém hodnotovém řetězci na řezivo a hoblované dřevo, betonářské bednící desky, bednící nosníky, křížem lepené dřevo (CLT), lepené lamelové dřevo, lepené masivní dřevěné desky a také paletové špalíky, brikety, pelety a bioelektřinu.