Vyhledávání

24.09.2019

Nové vedení a rozšíření závodu Uelzen skupiny Pfeifer

Jill Schenk (Verwaltungsleitung) und Marco De Gennaro (Standortleitung) repräsentieren die Führungsebene in Uelzen, dem nördlichsten der acht Pfeifer-Standorte.
Jill Schenk (Verwaltungsleitung) und Marco De Gennaro (Standortleitung) repräsentieren die Führungsebene in Uelzen, dem nördlichsten der acht Pfeifer-Standorte.

V Uelzenu, nejsevernějším z osmi závodů, investuje dřevozpracující skupina Pfeifer se sídlem v Imstu (Tyrolsko/Rakousko) do roku 2021 více než 10,5 milionu eur. Největšími položkami investičního programu jsou modernizace pily a výrobních zařízení, jakož i rozšíření provozních ploch. Marco De Gennaro, který je od června 2019 novým vedoucím závodu, podporuje další rozvoj.

Od převzetí v roce 2005 představuje hanzovní město Uelzen pro rakouskou rodinnou firmu Pfeifer díky své blízkosti k moři obrovské výhody pro dopravní logistiku. Plně integrovaný závod na okraji hustě zalesněného Lüneburgského vřesoviště je navíc zárukou stálého zásobování surovinami, a tím i schopnosti dodávek. Ročně zde nařežou na krátké výřezy přibližně 500 000 m³ kulatiny a zpracují na 266000 m³ řeziva, 250 000 m³ paletových špalíků EUROBLOCK a vyrobí 59 000 MW/h bioelektřiny. Dřevo dodávají zemské lesní správy a lesnická sdružení jako FVL Lüneburger Heide/Waldmärker. V zušlechtěné podobě nachází odbyt u regionálních velkoodběratelů. Z Uelzenu zásobují také odběratele řeziva a špalíků po celém světě.

Vylepšení pro lidi a stroje

V největší „továrně na špalíky“ realizovala nedávno skupina Pfeifer cílený investiční program pro zvýšení kvality a výkonu. „Jen 4,8 milionu eur bylo vloženo do druhé fáze sušení řeziva včetně tunelové sušárny, skladovací haly a překládacího zařízení, aby se zvýšila roční sušicí kapacita na 90 000 m3. Kromě toho byly v oblasti výroby špalíků přestavěny lisy na samostatnou hydrauliku a pily na bezkontaktní senzoriku a mechaniku“, uvádí Marco De Gennaro, vedoucí závodu Uelzen.

Pro roky 2020/21 se chystají další vylepšení: Vedle plánovaného rozšíření skladovací plochy s dešťovou retenční nádrží a zakoupení sousedního pozemku si vyžádají opatření podél řezací linky, technologie sušení dřeva a produkční infrastruktura v oblasti paletových špalíků přibližně 1,42 milionu eur. Michael Pfeifer, CEO skupiny Pfeifer, nastiňuje výzvy a cíle:

„Usilujeme o rozšíření výrobního areálu. V dohledné době bude zapotřebí nová pila, protože stará se pomalu blíží hranici opotřebení. Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnosti a v počtu pracovních úrazů za rok chceme dosáhnout nuly“.

Atraktivní zdroj práce a impulsů

Skupina Pfeifer je v regionu Uelzen považována za spolehlivého zaměstnavatele, který dokáže překlenout i případná krizová období. V současné době pracuje v závodě celkem 194 zaměstnanců s průměrnou délkou pracovního poměru 11 a více let, která je výrazem jejich pracovní spokojenosti. Odborným vzděláváním a výcvikem procházejí také dva učni (průmyslový mechanik a průmyslová ekonomka), v budoucnu je plánován i obor ekonomky pro vedení kanceláře. „Stejně jako mnoho jiných odvětví i my jsme zasaženi nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Náš čtyřsměnný provoz navíc vyžaduje určitou flexibilitu. Abychom naši firmu zviditelnili pro potenciální zaměstnance, zapojujeme se do Iniciativy zaměstnavatelů Uelzen“, uvádí Jill Schenk. V AGI.ue se spojilo 21 firem z Uelzenu z nejrůznějších průmyslových odvětví, aby podpořily kvalifikované vzdělávací a pracovní příležitosti, jakož i kvalitu života v regionu. Skupina Pfeifer spolupracuje se školami, organizuje školení uchazečů o zaměstnání pro budoucí učně a účastní se schůzí AGI a kulatých stolů. „Díky tomu nás město Uelzen vnímá jako kompetentního ekonomického partnera a naše požadavky bývají vyslyšeny“, shrnuje Jill Schenk.

Nové vedení závodu

Od 1. června 2019 je novým vedoucím závodu v Uelzenu Marco De Gennaro. Během své profesionální kariéry prošel pilařský a dřevařský odborník z Aschaffenburgu všemi důležitými odděleními a oblastmi pilařského závodu a získal tak rozsáhlé odborné znalosti. Naposledy působil jako vedoucí velké dřevařské firmy s 220 zaměstnanci a během této doby byl schopen úspěšně prokázat své řídicí schopnosti. Tyto kvality teď Marco De Gennaro uplatňuje v Uelzenu pro kontinuální rozvoj závodu:

„Mojí prioritou je řešení věcí, jakož i motivace a rozvoj zaměstnanců. Jako vedoucí závodu dávám svému týmu vše, co je odborně a osobně posouvá vpřed, abychom společně dokázali zvýšit výkon v závodě“.

Marco De Gennaro převzal 1. června 2019 vedení závodu v Uelzenu.

S hodnotami, jako jsou tradice, poctivost, přímost, loajalita a uznání, které jsou zakotveny také v prohlášení o poslání skupiny Pfeifer, přebírá Marco De Gennaro celou řadu úkolů, od optimalizace procesů přes poskytování dat, až po controlling. Chce změnit konvenční pojetí pilařského závodu a vytvořit nové: „Náš závod Uelzen vidím jako moderní průmyslový podnik. To vyžaduje nástroje, které zaměstnancům umožňují pracovat bez stresu s nejvyššími bezpečnostními standardy a současně zaručují maximální vytížení zařízení“. Z tohoto důvodu zavádí Marco De Gennaro v jednotlivých pracovních oblastech kontrolní seznamy a investuje do 5-S pracovišť na všech zařízeních, aby pro pracovníky vytvořil pracoviště bez stresu a bez poruch.

Skupina Pfeifer

... je jednou z nejtradičnějších a nejvíce konkurenceschopných společností v evropském dřevozpracujícím průmyslu s více než 2 000 pracovníky v 8 závodech v Rakousku, Německu a České republice. 3,8 milionu pevných metrů dřeva se zpracovává v plně integrovaných pilařských závodech skupiny Pfeifer na řezivo, hoblované výrobky, betonářské šalovací desky a bednicí nosníky, lepené lamelové dřevo, lepené masivní dřevěné desky a rovněž paletové špalíky, brikety, pelety a elektřinu z biomasy. Od konce roku 2019 obohatí sortiment výrobků CLT panely, stavební materiál budoucnosti (CLT = Cross Laminated Timber). Pfeifer exportuje do 90 zemí světa.