Vyhledávání

12.02.2018

Etapa 1 „Projekt Žlutá“ byla v Chanovicích dokončena

Novou výstavbou výrobny šalovacích desek pokračuje skupina Pfeifer v rozsáhlém investičním programu v závodě Chanovice. V roce 2017 byla zřízena moderní výroba šalovacích desek podle aktuálního stavu techniky. Pfeifer si tak upevnil své postavení jako celosvětově největší výrobce šalovacích desek.

Do 1. etapy rozšiřování bylo v roce 2017 investováno 10 milionů eur, 2. etapa bude následovat v roce 2019. Výkonný, vysoce automatizovaný strojní park v současné době produkuje 1,3 milionu m² šalovacích desek ročně, v konečné fázi rozšíření se kapacita zvýší na 2 miliony m². Výroba šalovacích desek v České republice tak bude téměř stejně výkonná jako v centrále Imst, kde každý rok opustí závod 3 miliony m².

Technická vylepšení Stávající infrastruktura je ideální, protože nebylo nutné stavět novou halu. Obchodní ředitel Josef Dringel informuje: „V bývalé hale na výrobu BSH jsme měli dostatek místa – 9.000 m² – abychom do ní umístili závod na šalovací desky. Takže to byla čistě technologická investice.“ Technicky nabízí nové zařízení některá vylepšení, například tenký řez v oddělování krycích lamel pomocí technologie pásové pily nejvyšší kvality. „Tak dosáhneme ještě vyšší výtěžnosti materiálu“, vysvětluje ředitel Roger Fränkel.

Nová pracovní místa Zatímco v původní výrobě lepeného lamelového dřeva bylo zaměstnáno 25 pracovníků, v závodě na šalovací desky se jejich počet zvýšil na 80 a pracuje se na tři směny. „Výroba BSH nebyla v Chanovicích konkurenceschopná, to dokážeme v Imstu vyrábět efektivněji“, říká Josef Dringel a vysvětluje důvod zjednodušení sortimentu. Zásadní přípravné práce pro 2. etapu rozšiřování v závodě na šalovací desky již proběhly a od roku 2019 je plánováno zdvojnásobení výrobní kapacity. Podle Josefa Dringela je „již velmi konkrétně předvídatelné“.

Schalungsplatten von Pfeifer

V Chanovicích se vyrábí „červená“ deska s E-profilem o rozměru 21 mm – výrobek, který je jako alternativa překližkové desky na cestě k mezinárodnímu úspěchu.

Význam „červené“ desky roste 

„Vzhledem k oživení stavební konjunktury ve střední Evropě je poptávka po šalovacích deskách vyšší než nabídka. Proto jsme investovali v Chanovicích a Trhanově ve správném okamžiku“, zdůrazňuje Ingo Meitinger, vedoucí prodeje betonářských šalovacích výrobků ve firmě Pfeifer. Od března/dubna 2018 se totiž začne používat technologie tenkého řezu i v Trhanově. V roce 2018 plánují vyrobit ve všech třech závodech 6,5 milionu m² šalovacích desek a zvýšit objem prodeje o 500 000 m².

Nový nadějný trh střední Evropy Závod Chanovice dodává na stejné trhy jako Trhanov a Imst: na středoevropské hlavní trhy jako je Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko a Francie. Ingo Meitinger, vedoucí prodeje šalovacích výrobků společnosti Pfeifer, však zmiňuje i nadějné trhy, pro které je výroba šalovacích desek v České republice velmi výhodná: „Středoevropské trhy jako Polsko, Rumunsko nebo Bulharsko se enormně rozvíjejí. Těmto zákazníkům můžeme samozřejmě optimálně dodávat z našich českých závodů.“ Sortiment ve všech třech výrobních závodech je optimalizován, uvádí Ingo Meitinger: „Nemusíme vyrábět všude všechno, ale v závislosti na lokalitě se zaměřujeme na klíčové kompetence nebo standardní rozměry.“