Vyhledávání

04.11.2019

„Díky společnosti Pfeifer Group se závod v Chanovicích dále rozvíjí“

V roce 2016 převzala rakouská společnost Pfeifer Group dřevozpracující závod Chanovice v na lesy bohatém okrese Klatovy (Plzeňský kraj) a díky investicím v hodnotě 60 milionů euro z něj vybudovala komplexní výrobní závod. Ředitel závodu pan Radek Pecka a ředitelka personálního oddělení v Čechách paní Petra Moučková hovoří o skvělém rozvoji závodu, změně pověsti na atraktivního zaměstnavatele a o nových výzvách v oblasti dodávek surovin v době, kdy dochází ke změnám klimatu.

V Chanovicích pracuje momentálně 480 zaměstnanců a ročně se zpracuje ze 100% 560 000 m3 vysoce hodnotného smrkového dřeva, ze kterého vznikají rozličné sortimenty výrobků (330 000 m³ řeziva, 1,3 miliony m² jednovrstvých a třívrstvých masivních desek, 1,3 miliony šalovacích desek, 40 000 tun pelet a také 30 milionů kWh ekologické energie). Jako jediný závod skupiny Pfeifer dokáže zapracovat pořezová linka v Chanovicích kulatinou o délce až šest metrů. Další unikát: Veškerý sortiment kulatiny lze zpracovat díky různým pořezovým technologiím od nejmenšího až po největší průměr (do 70 cm). V roce 2019 oslavila obec Chanovice 100 let od počátku zpracování dřeva.

Radek Pecka, Ředitel výrobního závodu

Ředitelka HR v ČR

Mohl byste stručně popsat ty největší změny v Chanovicích, ke kterým došlo od převzetí závodu společností Pfeifer Group?

Pecka: Společnost Pfeifer investovala hned na začátku enormní sumy do infrastruktury, nových výrobních zařízení a do optimalizace stávajících. Koncept sledovaný společností Pfeifer spočívá na jednom významném základě: všechna nutná opatření se provádějí rychle a efektivně. Vedle optimalizovaných technologických procesů a rozšířeného výrobního sortimentu se i firemní kultura obrátila pozitivním směrem. Našich zaměstnanců si velmi vážíme, pro dodavatele a pro obec Chanovice je společnost Pfeifer spolehlivým partnerem.

Moučková: Jako ředitelka personálního oddělení českých závodů společnosti Pfeifer v Chanovicích a Trhanově pracuji již od roku 2017 na neustálém zlepšování všech personálních procesů. Vedle mnohých interních opatření jsme byli schopni zlepšit naši firemní image jakožto rodinného podniku v regionu, a to formou pořádání akcí pro zaměstnance jako například „Den dřeva“ či spoluprací s místními sportovními kluby, školami, školkami či kulturními událostmi, které jako firma intenzivně podporujeme.

Může společnost Pfeifer Group dodržet své sliby týkající se stabilních a dobře ohodnocených pracovních pozic?

Moučková: Společnost Pfeifer si plně uvědomuje důležitost investice do osobního rozvoje zaměstnanců. Chceme, aby naši zaměstnanci byli motivovaní a zaměstnavatel tak získával výbornou pověst. Proto jsme i dnes zajímavým zaměstnavatelem v regionu a přispíváme k nižší hodnotě nezaměstnanosti v regionu, která dnes činí jen 2%. Veškeré procesy optimalizace se realizují s ohledem na potřeby zaměstnanců: Kromě důrazu na bezpečnost práce jsme také zavedli nový transparentní systém odměňování a  prémií spolu s hojným počtem benefitů např. třináctý plat, příspěvky na stravování, příspěvek 3% na penzijní připojištění jsou jen některé z vymožeností, z nichž profitují lidé pracující v našich závodech. Celkově zaručujeme jistá pracovní místa s budoucností v atraktivní a dynamicky se rozvíjející rodinné firmě.

Pecka: Chceme-li vyjádřit tento vzestupný trend v číslech: V době převzetí pracovalo v závodě 350 zaměstnanců. Díky realizovaným investicím do rozvoje se toto číslo v Chanovicích navýšilo na 480, a pokud připočítáme druhý český závod v Trhanově, zaměstnáváme v České republice více než 620 zaměstnanců.

Petra Moučková

Ředitelka HR v ČR

„Naši zaměstnanci profitují z jistých pracovních míst s budoucností v atraktivní a dynamicky se rozvíjející rodinné firmě.“

Jaké projekty týkající se zařízení mají momentálně hlavní prioritu, aby se zvýšila efektivita závodu?

Pecka: Vysoce moderní zařízení pro výrobu šalovacích desek bylo uvedeno do provozu již na přelomu let 2017/18. Díky tomuto vysoce automatizované výrobní technologii dokážeme vyrobit 1,3 miliony m² šalovacích desek ročně. Kapacitu peletování plánujeme od začátku roku 2020 navýšit díky nové, moderní peletovací technologii, na 100.000 tun ročně. Kromě toho investujeme do navýšení výroby elektrické a tepelné energie a plánujeme další optimalizace na pořezové lince. Aktuálně a i v budoucnu chceme stabilizovat a optimalizovat produkci na pile a ve výrobě šalovacích desek a dokončit všechny investice dle plánu. V plnění těchto hlavních cílů mě vlastníci firmy plně podporují.

Chanovice se nalézají v jedné z nejzalesněnějších oblastí střední Evropy, kde dopady změn klimatu zajisté zanechají nějaké stopy. A jak to vidíte s dodávkami suroviny?

Pecka: V českých lesích panuje velké sucho, což pro nás představuje nové výzvy. I přesto se v Čechách nachází mnoho zdravých lesních ploch a to nám zcela jistě i v blízké budoucnosti poskytne dostatek suroviny, je ale potřeba se o lesy s ohledem na vývoj klimatu vhodně starat. Chanovice profitují ze strategického umístění: V okruhu 80 km okolo závodu se letos nevyskytly žádné rozsáhlejší škody na lesních porostech a jiné pily naší velikosti tu nejsou. Proto také hrajeme v místním lesním obhospodařování důležitou roli, která je dnes více než dříve pro region podstatná.

Nakolik bere společnost Pfeifer Group na vědomí svou zodpovědnost jakožto největší dřevozpracující závod v regionu?

Pecka: Nejen kůrovcem napadené dřevo, ale také i velké škody zaviněné suchem vyžadují bezodkladné jednání. Pomáháme lesům a jejich vlastníkům tím, že maximálně navyšujeme kapacity na pile a tím pomáháme při likvidaci napadených stromů. Zároveň samozřejmě dále platí princip 100% zhodnocení suroviny, neboť zvýšené množství vedlejších produktů z pily můžeme využít jak pro výrobu elektrické energie z biomasy, tak jako navýšení kapacity peletování. Konkrétně plánujeme letos na pile zpracovat 560 000 m3 kulatiny a ve střednědobém horizontu doufáme, že zvládneme i milion m3. K tomu potřebujeme novou třídící linku na řezivo, kterou uvedeme do provozu v druhém pololetí roku 2020, stejně tak, jako hoblárnu, která bude zprovozněna do konce příštího roku.

CEO Michael Pfeifer, Ředitel výrobního závodu Radek Pecka

Co toto ambiciózní budování znamená pro personální oddělení?  

Moučková: Potřeba kvalifikovaných pracovníků v okolí našich závodů je výzvou, kterou je možné vyřešit mimo jiné automatizací výrobních technologií. Práce s tak jedinečnou surovinou jakou je dřevo vyžaduje jistý cit, odborné znalosti a zkušenosti. Rádi bychom zaměstnávali více motivovaných a pracovníků s ochotou se dále rozvíjet tak, aby oba naše závody mohly dále růst. Zaměstnanci, kteří se ztotožňují s naším sloganem „passion for timber“ („Vášeň pro dřevo“).

Využití dřeva ve stavebnictví a topení peletami se v České republice těší popularitě, která i nadále roste. Jaké šance z toho pro závod vyplývají?

Pecka: Díky svým ekologickým a ekonomickým výhodám je u nás dřevo stále více oblíbené. Mezi obyvateli stoupá povědomí ohledně témat jako je problematika CO2 nebo změna klimatu.  Na základě nových směrnic nebude v budoucnu možné topit neekologicky uhlím a ropou. Naše poslání nyní spočívá v prosazování využívání trvale obnovitelné suroviny. I pro místní architekty a stavitele je důležitá informovanost o výhodách používání produktů ze dřeva. V tomto kontextu bylo rozhodnutí ze strany společnosti Pfeifer Group o převzetí závodu v Chanovicích a jeho modernizaci zcela správný. Vyrábíme zde hodnotné výrobky nejlepší kvality ze smrkového dřeva, které jdou s dobou. Díky dostatku prostoru v areálu závodu a ochotě investovat ze strany vlastníka mohou Chanovice hledět do budoucna optimisticky.

Radek Pecka

Ředitel výrobního závodu

„V Chanovicích vyrábíme kvalitní výrobky, které jdou s dobou.“

Co vás osobně baví na práci se dřevem a na Vaší pozici v podniku?

Moučková: Dřevo je úžasný a všestranný materiál, který mě již od dětství fascinoval. Jakožto ředitelka personálního oddělení ráda pracuji s lidmi, mohu do toho zahrnout svůj zájem o psychologii a kreativitu při hledání optimálních řešení. Jedná se o nesmírně zajímavou oblast, která je klíčová pro rozvoj firmy i do budoucna. I přes pokračující automatizaci technologií zůstává nadále lidský faktor podstatný pro úspěch podniku.

Pecka: Mě fascinuje 100% zhodnocení suroviny, které je u společnosti Pfeifer zakotveno jako hlavní princip dlouhodobé strategie, a ten se také realizuje. Uvedu zde jeden příklad: S celkovým množstvím 100 000 tun vyrobených pelet se produkce v roce 2020 v Chanovicích více než zdvojnásobí, a to bez dokupování suroviny, jen díky lepšímu využití vedlejších produktů z pily. Jako ředitel jsem samozřejmě posuzován dle produktivity závodu, ale na prvním místě u mě přirozeně stojí vždy naši zaměstnanci. Zabýváme se tématy, jako je další rozvoj našich zaměstnanců, bezpečnost práce, požární ochrana, stejně jako zlepšování pracovních podmínek a zajímavé benefity, a tím zlepšujeme naši firemní kulturu.

Pfeifer Group

Společnost Pfeifer Group se sídlem ve městě Imst v Tyrolsku (Rakousko) patří mezi tradiční evropské lídry v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a zaměstnává okolo 2000 zaměstanaců v 8 závodech v Rakousku, Německu a v ČR (Trhanov patří do skupiny Pfeifer od roku 2004 a Chanovice od roku 2016). Celkem 3,8 milionů m3 dřeva se zpracovává v komlexních závodechna výrobu řeziva, hoblované výrobky, šalovací desky a šalovací nosníky, lepené lamelové dřevo, lepené masivní dřevěné desky a rovněž paletové špalíky, brikety, pelety a elektřinu z biomasy. Od konce roku 2019 obohatí sortiment výrobků CLT panely, stavební materiál budoucnosti (CLT = Cross Laminated Timber). Pfeifer exportuje do 90 zemí světa.