Vyhledávání

07.03.2017

69. ze 300: Pfeifer se řadí mezi nejlepší rakouské zaměstnavatele

Časopis Trend hodnotil více než 1000 rakouských zaměstnavatelů s minimálně 200 zaměstnanci. Imstská rodinná společnost Pfeifer přitom dosáhla potěšitelnou 69. příčku a podtrhla tím ještě jednou úsilí k atraktivnímu konstruování pracovišť a učňovských míst.

STUDIE TRENDU

Hledalo se 300 nejlepších zaměstnavatelů v Rakousku. Za tímto účelem bylo dotázáno prostřednictvím online dotazníku v průběhu více měsíců více než 7600 zaměstnanců, kteří byli náhodně vybráni. Ústřední otázka byla: „Doporučili byste vašeho zaměstnavatele dalším osobám?“

Ve výsledku provedla studie přibližně 70 000 hodnocení společností, které byly kombinovány s prohlášeními uživatelů v profesionálních sítích Xing a kununu, stejně jako s úsudkem od čtenářů trendů. Statistická společnost Statista v Hamburku poté shrnula údaje do pořadí společností.

Ocenění pro nejoblíbenější pracoviště bylo uděleno společnosti BMW Motors Steyr z Horního Rakouska s hodnocením 8,96 před Austro Control (8,68) a Brau Union Österreich (8,40). S 7,61 body obsadila společnost Pfeifer Holding GmbH v rámci Rakouska 69. místo a dokonce páté místo mezi společnostmi se sídlem v Tyrolsku.

DOBRÉ PRACOVNÍ MÍSTO JE TVRDÁ PRÁCE

Celkem zaměstnává společnost Pfeifer Holding 2000 zaměstnanců ve třech zemích v osmi lokalitách. V Imstu a Kundlu je zaměstnáno zhruba 600 osob. Společnost investuje již mnoho let za účelem vytvoření nejatraktivnějších pracovních podmínek a dlouhodobého uspokojení potřeb odborníků.

Kromě zajímavých kariérních příležitostí, dobré mzdy a atraktivního pojistného systému nabízí společnost například četné úlevy pro učně, jako je bezplatná jízdenka Öffi, převzetí nákladů na domácnost, semináře a kurzy pro profesionální a osobní rozvoj.