Vyhledávání

VÝROBA CLT V ZÁVODĚ SCHLITZ OD KVĚTNA 2019

Prohloubení přidané hodnoty díky CLT, produktu budoucnosti

Budoucnost patří stavbám ze dřeva obecně a z CLT panelů zvlášť. V závodě Schlitz nastavuje Pfeifer kurz: Od poloviny roku 2019 zde zahájí na nejmodernějších zařízeních výrobu nejprve 50 000 m³ hotových CLT panelů (= Cross Laminated Timber) ročně. Plný provoz – v souladu s poptávkou na trhu – předpokládá zdvojnásobení kapacity na 100 000 m³. Pfeifer se tak stane pátým největším výrobcem CLT v Evropě.

Málokdy předtím změnil megatrend mezinárodní stavební průmysl za tak krátkou dobu: Roční nárůst u CLT 17 procent od roku 2008. Globálně. Skupina Pfeifer reaguje na obrovskou poptávku na trhu a investuje 25 milionů eur do nejmodernější výroby CLT v závodě Schlitz, aby do skupiny začlenila pracoviště pro CLT panely. V 1. etapě rozšiřování bude vytvořeno 55 NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST. Sousední závod Lauterbach bude současně využíván jako centrální dodavatel pro Schlitz. Objem investic činí desítky milionů a vznikne 15 nových pracovních míst. Časopis timber hovořil s vedoucím projektu CLT Josefem Dringelem o motivaci a základních podmínkách pro vstup do slibného segmentu trhu CLT, o volbě lokality a budoucím sortimentu výrobků.

Josef Dringel je ředitelem obou českých závodů skupiny Pfeifer v Chanovicích a Trhanově, vedoucím projektu výroby CLT v závodě Schlitz a od 1. ledna 2018 je vedle Michaela Pfeifera ředitelem společnosti Pfeifer Timber GmbH.

Pane Dringele, ve skupině Pfeifer se mluví o CLT již několik let. Jaké byly důvody k tomu, aby byla zahájena výroba teď? 

Dringel: Především: Čísla hovoří jasně. Pro CLT panely se trh vyvíjel mnohem dynamičtěji, než se předpokládalo, potvrdily se dokonce i ty nejoptimističtější prognózy znalců odvětví. To jsme si – řekněme před deseti lety – ani nedokázali představit. O CLT je navíc zájem v celosvětovém měřítku. Výstavba ze dřeva bude globálně i nadále trvale růst z důvodu demografického a sociálního vývoje – stačí se jen zmínit o nedostatku bytů v městských aglomeracích, flexibilitě a estetice dřeva jako materiálu, energetické bilanci a ukládání CO2. Z hlediska standardizace výrobku se toho také hodně udělalo. Všechny tyto faktory vedly k rozhodnutí skupiny Pfeifer zahájit výrobu CLT. Takže jsme projekt spustili začátkem roku 2017. Načasování je ideální. Pfeifer se konečně stane kompletním dodavatelem v sektoru dřevostaveb.

Jaké přípravné práce jste museli dosud provést, i pokud jde o prodej?

Dringel: Nejdříve bylo nutno odpovědět na zásadní otázku, zda se k nám CLT hodí. Odpověď musela být kladná, protože díky lepenému lamelovému dřevu, konstrukčním hranolům a masivním dřevěným deskám jsme již dnes významným dodavatelem konstrukčních dřevařských výrobků. S CLT panely přidáváme do našeho sortimentu výrobek s vysokým růstem a upevníme naši pozici na trhu. CLT se k nám velmi dobře hodí. Ale musíme je integrovat do našich zavedených výrobních a prodejních struktur nebo vytvořit nové. CLT nebo CLT prvky se totiž nevyrábějí jako standardizované komodity nebo skladové položky, ale jsou výhradně vázány na objednávku. A odlišná je i struktura zákazníků. Ale obchod zůstane i u tohoto nového výrobku naším nejdůležitějším hlavním kontaktním partnerem. Prodej může částečně probíhat prostřednictvím stávajících struktur a kooperací. Jako druhá kolej se plánuje projektová spolupráce přímo s partnery z oblasti obchodu a průmyslu.

Zpracování objednávek v segmentu CLT vyžaduje odpovídající inženýrink, silnou – i digitální – síť a vysoce přesnou logistiku. Jak to Pfeifer zvládne?

Dringel: Naším cílem není vybudovat rozsáhlou inženýrskou kancelář. Spojkou mezi výrobou nebo přípravou práce a prodejem bude oddělení vnitropodnikových služeb. Kromě klasického zpracování objednávek bude poskytovat potřebnou technickou podporu. Služby inženýrinku budeme navíc delegovat na technické partnerské kanceláře, kompetentní produktoví manažeři budou podporovat naše zákazníky a prodejní tým Pfeifer v realizaci objednávek a projektů. Za klíčový faktor úspěchu považujeme ucelené zesíťování v rámci celého procesu, zpracování objednávek v kombinaci s rychlou reakcí na poptávku zákazníků a transparentním zpracováním. Pokud jde o logistiku, můžeme se spolehnout na naše osvědčené, vysoce efektivní struktury.

Michael Pfeifer

CEO PFEIFER GROUP

„Na rozdíl od lepeného lamelového dřeva, které dodáváme hlavně do šesti klíčových evropských zemí, je poptávka po CLT v celosvětovém měřítku. Ideální čas pro zahájení výroby CLT.“

Na rozdíl od lepeného lamelového dřeva, které dodáváme hlavně do šesti klíčových evropských zemí, je poptávka po CLT v celosvětovém měřítku. Ideální čas pro zahájení výroby CLT.

Proč byl nakonec vybrán závod Schlitz?

Dringel: Bylo jasné, že Pfeifer realizuje tento projekt v Německu v bezprostřední blízkosti pily Lauterbach, aby mohl zvýšit přidanou hodnotu dalším zpracováním řeziva. V závodě Schlitz již existuje celá infrastruktura se všemi výrobními halami, vnějšími prostory, přípravnými sklady a zařízeními pro vytápění nebo sušení řeziva, což značně snižuje investiční a provozní náklady. Schlitz má navíc centrální polohu v Německu, na nejdůležitějším trhu v Evropě, stejně jako v blízkosti hlavních a prosperujících trhů, jako je Velká Británie a Skandinávie.

Rozšíření závodu probíhá ve dvou fázích. Mohl byste je načrtnout?

Dringel: V 1. kroku dosáhneme kapacitu 50 000 m³ hotového CLT, což odpovídá použití cca 65 000 m3 řeziva. V 2. kroku se kapacita zdvojnásobí na 100 000 m³. Investice do plného provozu je zvládnutelná, kurz nastavujeme už teď. Po rozjezdové a optimalizační fázi je plánován třísměnný provoz na vysoce automatizovaných zařízeních. Z důvodu dlouhých dodacích lhůt již objednaných strojů se uvedení do provozu uskuteční v květnu roku 2019. Celkově vytvoříme v závodě Schlitz v první etapě rozšiřování 55 nových pracovních míst.

K sortimentu: Jaké rozměry a kvality CLT nebo CLT prvků bude Pfeifer nabízet?

Dringel: Jako nováčci chceme naše nová zařízení vytížit co nejlépe. Proto budeme vyrábět velkoformátové panely v nejběžnějších rozměrech, jako stěnové, stropní a střešní prvky. Tím pokryjeme 85 až 90 procent požadavků trhu. Řezivo ze smrku a borovice zpracujeme na CLT s maximální šířkou 3,10 m, maximální délkou 14,5 m, tloušťkou 6 až 30 cm a se třemi až sedmi vrstvami. Vše v třech kvalitách, a to průmyslové, průmyslové pohledové a pohledové, vždy s broušeným povrchem. Nechceme být širší, vyšší, delší, a ani nemusíme. Existuje však možnost další individualizace, například zavedením větší povrchové rozmanitosti masivních dřevěných desek z vlastní výroby pro vrchní vrstvu.

Konkurenti na trhu již dodávají hotové prvky s dveřmi, okny atd. Do jaké míry bude Pfeifer rozšiřovat nebo prohlubovat stupeň prefabrikace?

Dringel: Považujeme se jednoznačně za dodavatele vysoce efektivně vyrobené surové desky, která kvalitou splňuje požadavky trhu. Tato deska je v našem moderním tesařském středisku CNC podle objednávky strojově a – pro speciální požadavky – také ručně opracována s otvory pro dveře a okna, s frézováním, výřezy a průchody pro elektriku, vedení apod. Po vyskladnění a stabilním zabalení dopravujeme objednavateli nebo zákazníkovi objednané prvky CLT vleže a přesně v pořadí, v jakém jsou potřebné na staveništi. Uvědomujeme si, že stupeň prefabrikace se bude i nadále zvyšovat. Proto vedeme již nyní jednání o spolupráci, abychom v dalším kroku rozvoje společně s partnery prohloubili přidanou hodnotu pro určitá, standardizovaná použití.

V jakých oblastech vidíte hlavní účel použití CLT? CLT panely jsou již označovány jako „beton budoucnosti“.

Dringel: Označení, které se mi mimochodem nelíbí. Pevná minerální konstrukce nebo ocelová konstrukce má totiž vedle konstrukce z masivního dřeva svoje oprávnění i v budoucnu, v závislosti na požadavcích projektu nebo objektu, pokud se vezmou v úvahu právě kritéria, jako ochrana proti požáru, zvuková nebo protihluková izolace. Zde je důležité dále rozvíjet hybridní technologie, to znamená kombinovat různé stavební materiály různých tlouštěk do stavebního systému, a tím otevřít nové možnosti architektury. Jako vždy platí: Záleží na kombinaci, i z estetického hlediska. Hlavními oblastmi použití CLT jsou určitě primárně vícepodlažní budovy, jako jsou obytné budovy, komerční budovy (kanceláře, hotely), komunální budovy, například školy, mateřské školy nebo pečovatelské domy a další. Právě v těchto oblastech lze velmi dobře stavět standardizovaně a tuto standardizaci chceme dál podporovat. Mezi další využití patří nadstavby nebo zvýšení nebo dodatečné utěsňování jakéhokoli druhu a rozměru v městském prostředí. A samozřejmě – na to nezapomínejme – privátní bytová výstavba.

„CLT je nejinovativnější výrobek v řetězci tvorby hodnot skupiny Pfeifer s největším budoucím potenciálem.“

Josef Dringel, vedoucí projektu Pfeifer CLT Schlitz

Jak reaguje trh na Pfeifer CLT?

Dringel: Velmi pozitivně. CLT je v současné době kvůli vysoké poptávce nedostatkovým zbožím. Už dokonce dostáváme poptávky. Ale na to je samozřejmě ještě příliš brzy.

Zabýváte se CLT panely už více než 15 let. Co vás osobně fascinuje na tomto materiálu?

Dringel: CLT spojuje rozmanité výhody dřeva s technologickými vymoženostmi, které umožňují vysoký stupeň prefabrikace a rychlý, bezpečný způsob stavění. Tyto výhody jsou v souladu s celosvětovými demografickými trendy, které mluví ve prospěch udržitelného růstu výstavby ze dřeva. Výška a možnosti architektonického návrhu budov s dřevěnou konstrukcí nejsou díky CLT téměř nijak omezeny. Proto považuji CLT panely ve stavebnictví za jednu z největších inovací vůbec. CLT je produkt budoucnosti.

Obrázky ©: shutterstock.com: Alexandre Zveiger, alamy.com: Michael Doolittle