Vyhledávání

ISO 50001

Masivnější energie pro životní prostředí

Jako první a doposud jediná společnost v rakouském dřevozpracujícím průmyslu zavedla Pfeifer dobrovolně systém energetického managementu podle normy ISO 50001. Optimalizované využívání energetických zdrojů se vyplácí – především pro životní prostředí a klima.

Šest lokalit v Rakousku a Německu je již certifikováno podle normy EN ISO 50001 . A to nastává i přesto, že žádost je dobrovolná, tj. bez certifikační povinnosti. Ale, jak zdůrazňuje René Svatek, vedoucí technického nákupu a manažer energií skupiny Pfeifer Group: „Vedle našich německých lokalit jsme se rozhodli založit i rakouské v souladu s touto normou. Nesčetná vylepšení a optimalizace nám krátce po kontrolním auditu zajistily příslušný certifikát.“

Od počátečního vyhodnocení k řízení

Přirozeně byl a je také v lokalitách společnosti Pfeifer nejvyšší cíl snižovat spotřebu energie a maximálně redukovat zátěž životního prostředí jako např. emise CO₂. Ale kde začít? René Svatek: „Musíme provést počáteční vyhodnocení a též systematicky evidovat celkovou cirkulaci energie ve společnosti i se všemi zařízeními a procesy a zodpovědět elementární otázky jako:

Odkud přichází energie
K čemu se bude používat?
Kam mizí?“

K tomu platilo setřídit předložené údaje o energii, vyhledat podstatné spotřebitele a analyzovat náklady na energie . Průtokové diagramy energie, které transparentně zobrazují spotřebu, pokud jde o energetické zdroje a spotřebitele, se při tom ukázaly jako obzvláště užitečné. Na základě této rozsáhlé inventarizace byly pro všechny oblasti vykresleny konkrétní soubory opatření a s přihlédnutím k veškerým požadavkům a legislativě v oblasti energetické a environmentální politiky rychle změněny. Kontinuální řízení a trvalá optimalizace toků energie jsou samozřejmé.

Do oblasti řízení energií nespadá pouze přeměna technických opatření, ale i strategické a organizační koncepty. Trvalá optimalizace energetických toků zajišťuje úspory nákladů a významně přispívá k ochraně životního prostředí a klimatu.

Kůru a zbývající piliny převádíme v pěti vlastních elektrárnách na biomasu na teplo a elektrickou energii neutrální k CO₂.

Zaměstnanci jako faktor úspěchu

Každý systém je pouze tak dobrý, jako lidé, kteří jej spoluutváří a podporují. Proto se klade nejvyšší hodnota na rozvoj povědomí a školení zaměstnanců v závodě ohledně aspektů vztahujících k energiím. Naše vlastní příručka kompaktně shrnuje všechna opatření pro řízení energie, příslušné ukazatele apod. „Pouze tak lze použít interní opatření ke kontrole, nápravě a prevenci. Bez spolupráce každého jednotlivce v podniku není zavedení a udržování systému řízení energií možné“, zdůrazňuje René Svatek. Zaměstnanci společnosti Pfeifer ve všech lokalitách vykazují vysokou angažovanost. Identifikují a eliminují plýtvání energií, optimálně ošetřují zařízení a průběžně přicházejí s konstruktivními nápady. „Za to jim patří obrovské poděkování!“, těší se manažer energií.

V zaměření stojí efektivní zacházení s proudem, teplem, chladem, naftou, tlakovým vzduchem atd.

Ukázkový příklad pro tepelnou techniku příznivou pro zdroje a šetrnou k životnímu prostředí

Firemní centrála společnosti Pfeifer ve městě Imst/Tyrolsko je vyhřívána moderním kotlem na pelety. Pelety navíc pocházejí z vlastní produkce. Údaje o výkonu podléhají neustálé kontrole.

„Ekologické zájmy jsou pro nás nejdůležitější, s našimi energetickými zdroji chceme co nejlépe hospodařit.“

Situace výhodná pro obě strany

Energie je vedle surovin, personálních záležitostí a logistiky jedním z největších nákladových faktorů u společnosti Pfeifer. „Z tohoto důvodu se energetický management podle normy ISO 50001 vyplatí. Především ale vyhrává životní prostředí. Jako mezinárodně činná společnost zde neseme vysokou zodpovědnost. Ekologické zájmy jsou pro nás nejdůležitější, s našimi energetickými zdroji chceme co nejlépe hospodařit.“

Proč ISO?

Norma EN ISO (International Organization for Standardization) 50001 nabízí konkrétní směrnice v oblasti energetického managementu, které jsou v souladu s touto normou. Přestavuje pouze požadovaný stav. Je však ponecháno na samotné společnosti, aby zvážila a vyhodnotila jednotlivé spotřebitele energie. Použití normy ISO 50001 probíhá na dobrovolném základě.

„Jako manažer energií stojíte před výzvou hledat stále nové a efektivnější systémové postupy analýzy a optimalizace v energetické oblasti.“

René Svatek

je vystudovaný technolog výrobních postupů a ekologické technologie a od 2012 je u společnosti Pfeifer zodpovědný za technický nákup a také za nákup energií.

„Energii, kterou nespotřebujeme, nemusíme ani draze přikupovat.“