Vyhledávání

Bednicí nosníky

Vlastnosti
výrobku

Bednicí nosníky jsou navrženy tak, aby byly vhodné pro použití v podmínkách staveniště, jako je např. působení vody a cementu. Průmyslově vyráběné dřevěné bednicí nosníky jsou určeny pro použití v podezdívkách a bedněních a mohou být zatěžovány pouze ve směru výšky nosníku.

Vlastnosti PF20plus

 • Konce nosníků a ochranný kryt jsou zaoblené
 • celá přední strana je chráněna ochranným krytem
 • šikovné, nízká hmotnost
 • nárazuvzdorný
 • vysoká tvarová stabilita
 • malé smrštění
 • nízké riziko zranění
 • k připevnění ochranného krytu nejsou nutné žádné lepení a ocelové svorky
 • dobré mechanické vlastnosti ochranného krytu při vysokých a nízkých teplotách
 • UV stabilizátor proti povětrnostním vlivům v ochranném krytu

Vlastnosti PF20

 • Konce nosníků jsou zaoblené
 • celou přední stranu chrání proti povětrnostním vlivům speciální lazura přední strany
 • šikovné, nízká hmotnost
 • nárazuvzdorný
 • vysoká tvarová stabilita
 • malé smrštění
 • žádné riziko zranění

Označení

Pfeifer Schalungsträger Kennzeichnung
 • Délka nosníku
 • Informace o výrobci podle názvu, loga
 • Možnost vlastního zákaznického loga/nápisu
 • Typ nosníku
 • Klasifikace
 • Úroveň sledování M
 • Výrobní identifikační číslo
 • Země původu

Stoh nosníků

 • Stohy nosníků vždy skládejte dle „stejného typu“, tj. nemíchejte PF 20 a H20 do jednoho stohu
 • Tloušťky můstku musí být v rámci stohu stejné
 • Ochrana hran není nutná, tj. stačí zaoblené hrany
 • Podlahy co nejrovnější
 • Podklad musí být dostatečně vyztužen. V ideálním případě jsou skladovací plochy vybetonovány nebo vydlážděny
 • Při skladování na asfaltu je třeba zajistit dodatečné rozložení zatížení pomocí dřevěných podpěr
 • Při skladování na jiných podložích (štěrk, písek atd.) je třeba přijmout vhodná opatření (např. desky na vypodložení)

Instrukce k použití

Dřevěné bednicí nosníky Pfeifer PF20 a PF20plus jsou plné stěnové nosníky a podléhají kontrole úrovně M podle EN13377 v kombinaci s DIN 20000-2.

Monitorování a certifikaci provádí Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (Ústav pro zkoušení materiálů při Univerzitě Stuttgart). Osvědčení o shodě reg. č.: BWU03-0639

Tyto pokyny k použití slouží k vysvětlení účelu použití bednicích nosníků. Nenahrazují však vlastní odpovědnost uživatele za kontrolu vhodnosti plných stěnových nosníků Pfeifer pro zamýšlený účel. Za dodržování zákonných norem v příslušné zemi použití odpovídá uživatel.

Údržba

 • Nosník by měl být uložením pod střechou nebo krytem chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami, jako je přímé sluneční světlo nebo vlhkost. Je třeba se vyhnout úplnému zahalení nosníků.
 • Stálé skladovací podmínky omezují tvorbu trhlin a napadení plísněmi a houbami. Po použití by mělo být možné nosník osušit
 • Následující poškození zakazují statické použití nosníku. Je třeba vyměnit odpovídající nosníky:
 • Šikmé trhliny (napříč k vláknu)
 • Rovné trhliny (rovnoběžné s pásem) s šířkou trhliny větší než 2 mm
 • Boční třísky hlubší než 10 mm a delší než 500 mm
 • Příčné třísky přes hranu širší než 30 mm a delší než 500 mm
 • Zářezy pily hlubší než 2 mm
 • Vrtání (kromě systémových vrtání)

Ustanovení o provádění a používání

 • Montáž dřevěných bednicích nosníků musí provést kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci a v souladu s našimi pokyny k použití.
 • Přípustná rozteč pro PF20 a PF20plus nesmí překročit 4,0 m.
 • Vnitřní povrch bednění se přibíjí přímo na horní pás.
 • Dřevěné bednicí nosníky lze používat pouze vstoje. Tyto musí být navíc zajištěny proti převrácení v souladu se statickými požadavky.
 • Změny výrobku nejsou povoleny a mohou představovat zvýšené riziko.
 • Dřevěné bednicí nosníky lze použít pouze pro betonové bednění, jiné použití není povoleno.
 • Před každým použitím dřevěných bednicích nosníků je musí zkontrolovat montážní firma, zda jsou v bezvadném stavu.
 • Poškozené nebo hnilobou oslabené nosníky je třeba vyloučit z používání.
 • Při skladování dřevěných bednicích nosníků je třeba dbát na to, aby nebyly vystaveny příliš silným povětrnostním vlivům a nebyly skladovány nechráněné venku. Správné skladování zvyšuje celkovou životnost a snižuje deformace a tvorbu prasklin.