Vyhledávání

31.08.2021

Závod Pfeifer v Chanovicích uvádí do provozu vysoce moderní hoblárnu

Od převzetí v roce 2016 investovala dřevařská firma Pfeifer do modernizace závodu v Chanovicích zhruba 100 milionů eur. Posledním velkým projektem je nová hoblárna s třídicím zařízením. Závod v Chanovicích je dobře připraven na výzvy, které představuje Covid-19 a extrémně dynamická situace na trhu.

Hoblárna byla zřízena ve stávající hale a od začátku roku byla postupně zprovozňována a optimalizována. „Zařízení je extrémně výkonné a dosahuje rychlosti posuvu až 500 metrů za minutu. Je teprve druhé svého druhu v České republice,“ uvádí evidentně hrdý ředitel a vedoucí závodu Radek Pecka. Kromě dobré kvality povrchu hotových výrobků přesvědčuje i multifunkční využití zařízení. Stroj dokáže hoblovat ze čtyř stran, frézovat poloměry a také štípat. Připojená třídírna umožňuje plně automatické přetřídění řeziva a hoblovaných výrobků pomocí nejmodernější technologie skenování.

Radek Pecka

Ředitel výrobního závodu

„Nyní můžeme našim zákazníkům nabídnout hoblované výrobky tříděné podle pevnosti v homogenní kvalitě. V současné době vyrábíme hlavně pro USA. V blízké budoucnosti však chceme portfolio rozšířit a vyrábět hoblované výrobky i pro další exportní trhy.”

Všechny signály ukazují na další rozvoj

Společně s hoblárnou zvýšila firma Pfeifer také kapacity v oblasti sušení řeziva. V provozu je již šest nově zbudovaných sušicích komor (náklady zhruba 3,2 milionu eur). Aby byly splněny nejnovější požadavky na energetickou účinnost, je třeba staré sušící komory postupně nahradit novými. V závěrečné fázi bude možné v Chanovicích sušit až 500 000 m³ řeziva ročně. Kromě tohoto projektu jsou průběžně plánována infrastrukturní opatření s cílem podpořit pozitivní rozvoj závodu. I z organizačního hlediska jsou Chanovice dobře připraveny na budoucnost. Celokoncernové standardy skupiny Pfeifer pro softwarová řešení, aplikace pro zaměstnance, e-learning atd. jsou již zavedeny nebo jsou ve fázi implementace.

Die sechs neuen Trockenkammern erhöhen die Trocknungskapazitäten in Chanovice deutlich.

Die neuen Trockenkammern verbessern die Energieeffizienz bei der Schnittholztrocknung deutlich.

Koronavirus a globální hlad po dřevě vyžadují plné nasazení

Dlouhé období pandemie představovalo velké výzvy i pro závod v Chanovicích. „Udělali jsme maximum pro to, abychom dosáhli plánovaných výrobních čísel, realizovali projekty a udrželi si našich 500 zaměstnanců. Až na několik omezení jsme byli vždy schopni vyrábět. Celý tým odvedl neuvěřitelnou práci,“ vzdává hold zaměstnancům Radek Pecka. Podle názoru odborníka v odvětví  by mohl vývoj na globálním trhu v loňském roce, který ceny řeziva, ale i mnoha dalších výrobků ze dřeva ztrojnásobil, přetrvat až do třetího kvartálu. Návrat cen na nízkou počáteční úroveň však není ani reálný, ani žádoucí kvůli zvýšeným nákladům na pomocný materiál, provozní prostředky a personál.

Ceny kulatiny na maximu, zásobování zajištěno

Chladné a vlhké jaro v České republice se projevilo v oblasti dodávek surovin. Kůrovcová kalamita a tím i těžba poškozeného dřeva bude letos pravděpodobně nízká. Vzhledem k tomu, že nebyla schválena žádná nová těžba a vývozní kvóta kulatiny masivně vzrostla, ceny kulatiny se v poslední době výrazně zvýšily. „Ve střednědobém horizontu by se však měla i tato situace zklidnit. Zásobování našich výrob je zajištěno díky dobrým nákupním vztahům a maximální výtěžnosti materiálu,“ uzavírá Radek Pecka. Podle plánu bude v Chanovicích v roce 2021 zpracováno zhruba 750 000 pevných metrů dřeva. Výrobní čísla z předchozího roku (1,35 mil. m² šalovacích desek, 1,4 mil. m² masivních dřevěných desek, 140.000 t pelet) by tak měla být překročena. U hoblovaných výrobků je zatím plánováno ve dvousměnném provozu až 250 000 m³ ročně.

O skupině Pfeifer

Skupina Pfeifer je jednou z nejtradičnějších a nejvíce konkurenceschopných společností v evropském dřevozpracujícím průmyslu s přibližně 2 000 pracovníky v momentálně osmi závodech v Rakousku, Německu a České republice. Sídlo rodinného koncernu se nachází v Imstu (Tyrolsko/Rakousko). V plně integrovaných pilařských závodech skupiny ročně zpracují zhruba 4 miliony pevných metrů dřeva a v celém hodnotovém řetězci se z nich vyrábí řezivo a hoblované výrobky, betonářské šalovací desky, bednicí nosníky, CLT panely, lepené lamelové dřevo, lepené masivní dřevěné desky a rovněž paletové špalíky, brikety, pelety a elektřina z biomasy.