Vyhledávání

11.05.2020

Mise CLT byla úspěšně zahájena

V okamžiku zahájení výroby CLT panelů v závodu Schlitz se společnost Pfeifer stala poskytovatelem komplexních služeb v oblasti konstrukčních dřevěných materiálů. Tento krok je provázen velkými výzvami v oblasti výroby, logistiky a prodeje. Těmto výzvám jsme se rozhodli čelit nejmodernějšími zařízeními a IT technologiemi, spoluprací mezi závody a rovněž tím nejdůležitějším ze všech zdrojů – odborně kvalifikovanými zaměstnanci.

Přesně v létě 2019 se rozjely výrobní linky v závodu Schlitz, aby mohl proběhnout zkušební provoz pro nabytí nezbytných certifikací a aby se podařilo získat důležité empirické hodnoty pro jemné seřízení na všech úrovních. Ve stejné době přijal obchodní tým první zakázky na tuto novinku v sortimentu společnosti Pfeifer – tyto zakázky byly zpracovány v nově vytvořené technické kanceláři závodu Schlitz přímo na míru zákazníkům. První CLT desky putovaly ze závodu na stavby již koncem roku 2019. V okamžiku zahájení prodeje vzniklo v závodu Schlitz 55 nových, kvalifikovaných pracovních míst, objem výroby je v první fázi rozvoje koncipován na 50.000 m³ CLT panelů ročně. Díky velkému potenciálu CLT panelů již existují plány na další rozšíření.

Komplexní nabídka služeb

„Nedokážeme CLT znovu vynalézt, rádi bychom však naše zákazníky přesvědčili dobrou kvalitou výrobků a spolehlivým servisem,“ zdůrazňuje Bernd Gusinde, vedoucí obchodně-technického oddělení v závodu Schlitz. Osvědčené přednosti společnosti Pfeifer se tak promítají i do výroby CLT panelů: prvotřídní reflexe požadavků trhu na nosný dřevěný díl; efektivní výroba s optimalizovanými náklady na nejmodernějších výrobních linkách; co možná nejefektivnější řešení zakázek prostřednictvím procesů s IT řízením v kombinaci s excelentním zákaznickým servisem a dodávkami ve sjednaných termínech. Uvědomili jsme si, že realizace zakázek souvisejících s materiálem CLT vyžaduje velkou péči a návaznost na konkrétní projekty, a proto jsme přistoupili k vytvoření vlastní technické kanceláře, která se nachází v bezprostřední blízkosti výrobních linek a zajišťuje tak i pracovní přípravu. Pod vedením Bernda Gusindeho se ještě před zahájením výroby podařilo vytvořit odpovídající infrastrukturu, jejímž úkolem je interní optimalizace projektů a co možná nejefektivnější realizace zakázek. „Pro získání informací o zakázkách a podkladů s plány našich zákazníků potřebujeme při pracovní přípravě know-how z oblasti CAD. Z těchto podkladů musíme mj. vytvořit plán nakládky, vygenerovat pro zákazníka schvalovací plány v podobě výkresů jednotlivých komponentů a připravit řízení našeho svazovacího zařízení,“ vysvětluje expert na dřevěné konstrukce.

Jak dodává Bernd Gusinde, v optimálním případě poskytne mnoho z těchto informací v dobře připravené podobě již zákazník samotný, přesto se v praxi a právě u menších zakázek očekává, že tyto služby budou v určitém rozsahu zajišťovány interně. V případě větších projektů a komplikovaného plánování se o odbornou přípravu podkladů namísto zákazníka stará síť specializovaných partnerských kanceláří

Posílení odbytu

Pro urychlení uvedení na trh využíváme stávající síť a obchodní struktury speciálně z oblasti konstrukčních výrobků pro dřevěné konstrukce, například lepené laminované dřevo (CLT) a desky z masivního dřeva (MHP). Protože jsou CLT panely výrobkem, který vyžaduje komplexní poradenství, a související témata, jež se týkají například statiky, stavební fyziky a montáže, musí do určité míry zákazníkům vysvětlovat již výrobce samotný, navýšili jsme personální kapacity tak, abychom zákazníkům dokázali poskytnout odborné poradenství.

Obchodní tým, který pracuje přímo „v terénu“ u zákazníků, byl jednak posílen o zaměstnance, kteří absolvovali speciální technické školení o CLT panelech, jednak jsme v závodu Schlitz rozšířili také interní technické oddělení.

Tento tým poskytuje technické informace, zpracovává předběžná měření a návrhy konstrukcí, dává pokyny ke zpracování a řeší technické možnosti výroby.

55

nových, kvalifikovaných pracovních míst vzniklo v okamžiku zahájení výroby

50.000 m³ CLT

je roční produkce CLT panelů

Ausbau 

Díky velkému potenciálu CLT panelů již existují plány na další rozšíření.

Co vlastně dělá vedoucí obchodnětechnického oddělení, pane Gusinde?

Na jedné straně se sám považuji za klasického produktového manažera: Koordinuji všechny aktivity související s výrobkem, tedy CLT panely, a to v rámci firmy i mimo ni – to vše s cílem dosáhnout kýženého obchodního úspěchu. Součástí této práce je i vypracování produktové strategie v koordinaci s vedením společnosti, produktový marketing a propagace, plánování a podpora při vývoji produktu aj. společně s výzkumnými ústavy, univerzitami a odbornými organizacemi.

Dále se jedná o aktivní pozorování trhu s analýzou požadavků zákazníků, pozorné sledování konkurence, podporu prodeje u klíčových zákazníků a na akcích pořádaných u zákazníků a o poradenskou činnost pro architekty a inženýry. Na druhé straně se starám také o rozvoj a vedení technické kanceláře a obchodně-technického oddělení v oblastech produktového poradenství, kalkulací a vyřizování objednávek.

Jasně definované cílové trhy

Díky umístění závodu pro výrobu CLT panelů přímo v srdci Německa se obchodní oddělení zaměřuje zejména na německý trh a dále oslovuje zákazníky v Rakousku, Itálii a Švýcarsku. Stávající struktura zákazníků společnosti Pfeifer usnadňuje vstup na trh v těchto zemích. Ve střednědobém horizontu se do centra naší pozornosti dostávají i sousední evropské země jako Francie, státy Beneluxu, ale také Spojené království a Skandinávie. O mezinárodním úspěchu CLT panelů svědčí i poptávky z Austrálie a USA, které se začaly hromadit již před zahájením prodeje. Vývoj v těchto zemích, ale i ve východní Evropě, Asii a zámoří pečlivě sledujeme.

Garantované zásobování surovinami

Vstupy pro výrobu CLT panelů závisí na garantovaném a vysoce kvalitním zásobování výchozím materiálem. Dodavatelem se stala pila v Lauterbachu – tím společnost Pfeifer vytvořila perfektní spolupráci, která přináší obrovské výhody v oblasti efektivity a výtěžnosti materiálu. V Lauterbachu se řeže dřevo z místních lesů v požadované kvalitě a požadovaném množství a dodává se již rozdělené na jednotlivé druhy nejkratší možnou cestou. Vysoušení surového materiálu z pily Lauterbach z velké části probíhá v závodu Schlitz.

Pracoviště Lauterbach & Schlitz.

Tým interního technického oddělení

Patrick Vey

hsbCad / CAD zpracování Kalkulace a vyřizování objednávek

Jan Kreß 

Poptávky a organizace nabídek Poradenství, kalkulace a vyřizování objednávek

Benedikt Östreich

Statika / stavební fyzika / konstrukce Poradenství, kalkulace a vyřizování objednávek

Edita Friedova

Všeobecná organizace Příjem nových zákazníků a péče o zákazníky Expedice CLT panelů a fakturace