Vyhledávání

11.08.2017

Závod Lauterbach jako měřítko pro evropský dřevozpracující průmysl

Náš závod v Lauterbachu se počítá k nejmodernějším evropským zařízením na zpracování dřeva. Vedle řeziva vyrábí našich 210 zaměstnankyň a zaměstnanců v lokalitě paletové špalíky a dřevěné pelety. Navíc vlastní bioplynové zařízení ročně generuje 75 000 megawatthodin elektrické energie k přivádění do veřejné elektrické rozvodné sítě.