Vyhledávání

22.05.2017

Energetický management ISO 50001

Společnost Pfeifer Holz GmbH & Co KG je s lokalitami ve městech Imst a Kundl jednou z prvních společností rakouského dřevozpracovatelského průmyslu, která je certifikovaná podle systému energetického managementu ISO 50001. Podle této normy již bylo úspěšně certifikováno pět lokalit skupiny Pfeifer Group a poskytuje tak mezinárodně uznávaný důkaz o svém fungujícím energetickém managementu.

ISO 50001 je celosvětově platná norma organizace ISO (International Organization for Standardization), která má podporovat organizace a společnosti při výstavbě systematického energetického managementu.

Zavedení systému řízení energie je zásadně dobrovolné; neexistuje žádná legální povinnost certifikace.

Systematická správa energií je založena na evidenci toků energie ve společnosti (zdroje energie, spotřeba energie, spotřebitelé energie) a vyhodnocení stavu energetické účinnosti, zejména zařízení / prostředků a procesů / činností, které jsou významné pro celou spotřebu energie. To je základ pro provádění technických opatření ke zlepšení energetické účinnosti i strategických a organizačních přístupů k řízení. Organizační a technická opatření by měla vést k systematickému a dlouhodobému zlepšování výkonů souvisejících s energií.