Vyhledávání

Nákup kulatiny ve skupině Pfeifer

„Rozhodne důvěra a bezpečnost“

Skupina Pfeifer Group ročně zpracuje ve svých lokalitách kolem tří milionů pevných metrů kulatiny. A tím se počítá mezi největší evropské zaměstnavatele. Jak je možné vytvořit trvale udržitelné dodavatelské vztahy na tak citlivém trhu jako je trh s kulatinou? Rozhovor s Ingomarem Koglerem, hlavním vedoucím nákupu kulatiny skupiny Pfeifer Group.

Pane Koglere, ze kterých zemí vlastně pochází dřevo zpracovávané společností Pfeifer?

Kogler: „Kolem 93 % odebíráme ze zemí, ve kterých máme usazené výrobní lokality. Takže z Německa, Rakouska a Čech, přičemž většina zde opět pochází z Německa. Zbytek je původem ze zemí jako Slovinsko, Jižní Tyrolsko, Švýcarsko, Polsko, Norsko a Pobaltí. Většinou leží mezi místem kácení a zpracování vzdušnou čarou maximálně 150 km. Vedle kulatiny odebíráme také lesní řezanku a piliny jako palivo pro naše elektrárny .“

Kdo jsou vaši dodavatelé?

Kogler: „Struktura našich dodavatelů kulatiny je vícevrstvá. Ta sahá od malých, soukromých majitelů lesů přes agrární komunity až po velmi velké podniky, jako jsou například Landesforstbetriebe v německých spolkových zemích a Rakouské federální lesy. Abyste si udělali obrázek o měřítku: Samotné bavorské státní lesy každoročně porazí kolem 5 milionů tun kulatiny! Současně ale máme též dlouhodobé partnery, kteří ze svých lesů dovážejí přehledné množství dřeva. Oba jsou pro nás důležití.“

V branži existuje bonmot, podle kterého se dřevo neprodává, ale rozděluje. Souhlasí to?

Kogler (usmívá se): „To je trochu přehnané. Ačkoli má tento příměr pravdivé jádro. Dřevo je žádaná surovina. Majitelé lesů si velmi kontrolují, s kým mají co do činění. Význam udržitelných vztahů mezi vlastníky lesů a odběrateli je obecně velmi vysoký. Právě v Tyrolsku, kde máme naši centrálu společnosti , je všeobecně známé, že poptávka jasně překračuje místní nabídku.“

To znamená, že rozhodná je pak především cena?

Kogler: „Jako v každém obchodním vztahu hrají na obou stranách roli finanční motivy. Ale důležité jsou především faktory jako jistota a důvěra. Majitelé lesů nám prokazují velkou důvěru, když nám svěřují své dřevo. Co jsme dostali postoupené, má hodnotu. A nezáleží na tom, jestli odebereme hotové vydruhované dřevo na lesní cestě nebo jej dostaneme zdarma dovezené do společnosti: Konečné přeměření a kontrola kvality, která slouží jako základ pro fakturaci, probíhá teprve v naší továrně. To se přenechává pouze partnerům, které znáte a ceníte si jich.“

„Kde rozhodují jednotlivci, je vedle kontroly zapotřebí především důvěra.“

Tyto procesy jsou však již také dlouho digitalizovány, že?

Kogler: „Samozřejmě pracujeme při přeměřování s kalibrovanými a digitalizovanými systémy laserové techniky a na základě rakouských praktik dřeva a rámcové dohody závodního měření. Ale při určování druhu dřeva a při vizuálním vyšetření napadení houbami, sukovitosti nebo charakteru jádra je stále rozhodující úsudek člověka. „A kde rozhodují jednotlivci, je vedle kontroly zapotřebí především důvěra.“

Jaký je základ pro tuto důvěru?

Kogler: „Na přesnosti při vychystávání dřeva, správnost při určování jakosti a schopnost vytvářet koherentní a spolehlivou fakturaci. Přesné zaúčtování platby se předpokládá jako samozřejmost. Pro naše kupce kulatiny je výhoda, že ve společnosti Pfeifer již mnoho let dokážeme v naší každodenní práci garantovat všechny tyto vlastnosti. To tvoří důležitou součást naší firemní kultury.“

„Jako distributor chceme odebírat dřevo z těch oblastí, ve kterých také provozujeme své pobočky.“

Kde vidíte hlavní budoucí výzvy v oblasti dodávek surovin pro celý průmysl?

Kogler: „Ve skupině Pfeifer Group provozujeme integrované lokality, ve kterých zpracováváme 100 % kulatiny. To také vyžaduje určitou kontinuitu v zásobování surovinami. Zásadní je proto udržitelná mobilizace suroviny, tj. dřeva, které se má vůbec dostat z lesa. To je u velkých státních lesních závodů zajištěné. Pro mnohé menší společnosti je v tomto směru stále ještě volný prostor. Pravidelné obhospodařování by bylo obzvláště důležité ve smyslu udržitelnosti. Činí lesům dobře. A my jako zpracovatel chceme odebírat dřevo z každého regionu, ve kterém také provozujeme naše lokality.“