Vyhledávání

Nákup kulatiny ve skupině Pfeifer

Důvěra zavazuje

Stejně jako v každém odvětví, i v dřevozpracujícím průmyslu je spolehlivost dodávek podmíněna spolehlivostí nákupu surovin. Právě proto řeší firma Pfeifer nákup kulatiny jako zásadně strategický proces. Nahlédnutí do oblasti činnosti charakterizované emocemi a počasím.

Skupina Pfeifer plánuje v roce 2018 zpracovat téměř 3,4 milionu pevných metrů dřeva. Tomu se říká pořádná hromada. Převedeno na logistické údaje – zhruba 125 000 nákladních vozidel. I když Pfeifer ve skutečnosti dostává více než 600 000 pevných metrů po železnici. Skupina Pfeifer je jedním z největších evropských odběratelů kulatiny. Pfeifer záměrně zřizuje své závody v blízkosti lesnatých regionů. Dlouhé dopravní cesty mezi lesy a závody by byly nezodpovědné ekonomicky i ekologicky. Zpracovávané dřevo pochází výhradně z udržitelně obhospodařovaných lesů.  

V Evropě stále ještě dorůstá více dřeva, než se těží.

Nákup kulatiny jako „Open air“

V Evropě stále ještě dorůstá více dřeva, než se těží. Přesto se v dřevozpracujícím průmyslu opakovaně vyskytují nedostatky v dodávkách. To je jeden z důvodů, proč si Pfeifer udržuje na skladě stálou základní zásobu 250 000 pevných metrů. Nedávno se tato bezpečnostní zásoba osvědčila. Když na podzim roku 2017 zavládlo ve velké části středního Evropy dlouhé období špatného počasí, vedlo to k nepředvídatelnému nedostatku dodávek dřeva s dopadem na celé odvětví. V lesích už leželo velké množství stromů, které musely být v létě pokáceny kvůli problémům s kůrovcem. Kvůli půdě rozmáčené deštěm a v kombinaci s příliš mírnými zimními teplotami vznikly obtížné podmínky těžby. Bláto zpomalilo stroje. Výsledkem byly několikatýdenní skluzy v běžném zimním procesu kácení. 

„Nákup kulatiny je akce pod širým nebem se všemi souvisejícími vlivy, jak pozitivními, tak negativními“, připomíná Ingomar Kogler, vedoucí celého nákupu kulatiny ve skupině Pfeifer.

Udržitelnost

Zpracovávané dřevo pochází výhradně z udržitelně obhospodařovaných lesů v okruhu maximálně 150 km vzdušnou čarou od pilařského závodu.

3 400 000

Skupina Pfeifer plánuje
v roce 2018 zpracovat 3,4 milionu pevných metrů dřeva.

125 000

2 800 000 pevných metrů dřeva dopravuje zhruba 125 000 nákladních vozidel.

600 000

600 000 pevných metrů se dopravuje po železnici.

Princip úspěchu: Korektnost

Vystudovaný lesník si uvědomuje zásadní vliv klimatu:  „Lesnické vzdělání ještě není předpokladem k tomu, abyste byli dobrým nákupčím. Ale nesmírně pomáhá pochopit situaci lesních hospodářů“, tvrdí Ingomar Kogler. Přibližně 30 odborníků ve skupině Pfeifer organizuje kontakty s majiteli lesů, od malých podniků až po „giganty“, jako jsou Spolkové lesy v Rakousku nebo Státní lesy v Německu. Nákupčí průběžně navštěvují dodavatele, aby si udrželi přehled. Ale i osobní kontakty. „Les je emocionální téma. Často kus lesa vysadil už dědeček. A teď se má prodat, v takových případech jsou nevyhnutelně ve hře emoce. Na to musíte brát ohledy“, říká expert.

Zakladatelé firmy vytvořili s dodavateli kulatiny kulturu korektnosti, což velmi pomáhá.

Klíčovým bodem v obchodování s kulatinou, které je charakterizováno mezilidskými faktory, je důvěra. Od vyzvednutí dřeva v lese přes stanovení kvality a množství, až po vyúčtování – nákup dřeva má mnoho aspektů, které by teoreticky mohly vést ke konfliktům. V praxi má ovšem firma Pfeifer u svých dodavatelů po celá desetiletí vynikající pověst. „Zakladatelé firmy vytvořili s dodavateli kulatiny kulturu korektnosti, což velmi pomáhá.  Naše firma je hluboce přesvědčena, že dohody se musí plnit a že kvalita i platba musí proběhnout korektně. Dokonce i za nepříznivých podmínek“, připomíná Ingomar Kogler léto 2017. Když tehdy nadbytek dřeva najednou stlačil ceny až na zem, skupina Pfeifer dodržela stávající závazky odběru.

Ingomar Kogler 

vedoucím nákupu kulatiny skupiny

„Strom potřebuje 100 let, aby byl zralý k pokácení. To je časový rámec, ve kterém může vzniknout velká důvěra, ale může se také ztratit. Z dlouhodobého hlediska se nevyplatí riskovat zabezpečení dodávek kvůli krátkodobé maximalizaci zisku.“

V lese platí staré hodnoty: Mimochodem, pracovníci nákupu a logistiky firmy Pfeifer udržují stabilní vztahy i se sítí regionálních dopravců kulatiny. Na rozdíl od trendů v dopravním odvětví by mezinárodní řidiči tuto dopravu těžko zvládali. Na lesních cestách končí veškerá moudrost běžných navigačních systémů. 

Digitalizaci navzdory: Klasické dovednosti, například znalost místní situace, mohou být konkurenční výhodou. Alespoň v lese.

Ingomar Kogler

Narodil se v Metnitzu (Korutany). Absolvent vyšší lesnické školy složil státní zkoušku na lesníka u Rakouských spolkových lesů. Ve firmě Binder měl řadu let na starosti IT. Jako vedoucí projektu nakonec vyvinul pro velkou německou softwarovou firmu odvětvový software. Do skupiny Pfeifer přišel Ingomar Kogler, aby jako vedoucí IT implementoval software pro kulatinu. Od roku 2009 byl vedoucím nákupu kulatiny v německých závodech skupiny Pfeifer. V roce 2010 převzal Ingomar Kogler celý nákup kulatiny ve skupině Pfeifer. Je členem vedení společnosti Pfeifer Holz GmbH & Co KG v Imstu a Kundlu.