Passion for Timber

Les jako šampión ochrany klimatu

Zázrak dřevo

Geniální vlastnosti dřeva využíváme s čistým svědomím. Protože dřevo ...

 • … ze všech stavebních látek vyžaduje nejméně energie na svou výrobu, dopravu a zpracování.
 • … má velkou pevnost, která umožňuje výrobu nosných konstrukcí.
 • … disponuje výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.
 • … dorůstá a tak je k dispozici vždy v dostatečném množství.
 • ... je k dispozici regionálně.
 • … díky fotosyntéze stromů představuje největší rezervoár uhlíku.
 • … díky konceptu kaskádového použití zůstává velmi dlouho v cyklu použití, čímž chrání klima a zvyšuje tvorbu hodnot.
 • … také při likvidaci se chová klimaticky neutrálně a tím vykazuje kladnou ekologickou bilanci.

Respekt před přírodou

Společnost Pfeifer odebírá surovinu dřevo výlučně z udržitelně obhospodařovaných lesů střední Evropy. Tím přispíváme k ekologicky únosné budoucnosti.

Dřevo & CO₂

Aktivní ochrana klimatu

Proč jsou dřevěné výrobky s dlouhou životností tak šetrné ke klimatu, lze vysvětlit rychle: Jak stromy rostou, odebírají z ovzduší skleníkový plyn oxid uhličitý a mění ho pomocí slunečního světla na uhlík a kyslík a tento uhlík ukládají ve dřevě. Produkty Pfeifer vážou tento CO2 po mnohá desetiletí a současně snižují spotřebu fosilních zdrojů energie, z nichž vznikají jiné stavební materiály.

Stavění se dřevem tak napomáhá aktivní ochraně klimatu.

Čísla a fakta
 • 21 000 litrů kyslíku vytváří 20 metrů vysoký smrk denně, tolik, kolik potřebuje 35 lidí k dýchání
 • V 1 krychlovém metru dřeva je uložen uhlík z jedné tuny CO2.
 • Kolem 50 % dřeva se skládá z čistého uhlíku. Na m³ to je kolem 250 kg.
 • V rakouských lesích stojí více než 1 miliarda krychlových metrů dřeva.
 • V ní je uloženo zhruba 800 milionů tun uhlíku . To odpovídá asi 3 miliardám tun CO2 a tím 35násobku množství, které se každoročně v Rakousku vyloučí ve formě skleníkových plynů.
 • Každých 40 sekund vyroste v Rakousku dřevo pro jeden celý rodinný dům.
 • Rakouské lesy se zvětšují o 5500 fotbalových hřišť každý rok.

100% zhodnocení

Řetězec zhodnocení produkce u společnosti Pfeifer sleduje princip nulového odpadu a je tím zcela uzavřený. Jinými slovy: Dřevěná surovina je zhodnocena na 100 procent. To vyžadují nejen všechny zásady ekologie a ekonomie, ale i naše hluboké přesvědčení.

Ekonomické využití surovinového dřeva je naším podnětem a úspěchem.

Efektivita

Použití beze zbytků

Díky optimalizaci řezu vzniká z každého kmene tolik řeziva, jak je jen možné, a následně široký a stálý sortiment výrobků. Zdánlivé zbytky jako drtiny, štěpka a kůra dále zpracováváme na paletové špalíky nebo biopaliva ve formě pelet a briket. Ve vlastních tepelných elektrárnách na biomasu z nich také vytváříme ekologický proud. Tak společnost Pfeifer ručí za efektivní a ekonomické využití surovinového dřeva.

Použitelnost

Certifikované udržitelné lesní hospodářství a spolehliví obchodní partneři představují předpoklady pro náš trvale plnohodnotný a rychle dostupný sortiment. Vysoce moderní pily i průbojná kooperace našich prodejních a výrobních lokalit zajišťují průběžnou dostupnost a konstantní schopnost dodávat.
Globální. Just-in-time.

Pořizování dřeva zcela blízko

Víme, odkud a od koho jakostně hodnotná kulatina pochází a jak nejrychleji dospěje na své místo určení. Aby se zabránilo zbytečné přepravě, nachází se naše lokality v evropských regionech bohatých na lesy. Tak leží místo kácení a pila od sebe vzdušnou čarou maximálně 150 km.

naše nákupní vztahy

Kmeny s rodokmenem –  naše kulatina pochází z udržitelného lesního hospodářství

Udržitelnost u společnosti Pfeifer