Passion for Timber

Les jako šampión ochrany klimatu

Zázrak dřevo

Geniální vlastnosti dřeva využíváme s čistým svědomím. Protože dřevo ...

 • … ze všech stavebních látek vyžaduje nejméně energie na svou výrobu, dopravu a zpracování.
 • … má velkou pevnost, která umožňuje výrobu nosných konstrukcí.
 • … disponuje výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.
 • … dorůstá a tak je k dispozici vždy v dostatečném množství.
 • ... je k dispozici regionálně.
 • … díky fotosyntéze stromů představuje největší rezervoár uhlíku.
 • … díky konceptu kaskádového použití zůstává velmi dlouho v cyklu použití, čímž chrání klima a zvyšuje tvorbu hodnot.
 • … také při likvidaci se chová klimaticky neutrálně a tím vykazuje kladnou ekologickou bilanci.

Respekt před přírodou

Společnost Pfeifer odebírá surovinu dřevo výlučně z udržitelně obhospodařovaných lesů střední Evropy. Tím přispíváme k ekologicky únosné budoucnosti.

Dřevo & CO₂

Aktivní ochrana klimatu

Proč jsou dřevěné výrobky s dlouhou životností tak šetrné ke klimatu, lze vysvětlit rychle: Jak stromy rostou, odebírají z ovzduší skleníkový plyn oxid uhličitý a mění ho pomocí slunečního světla na uhlík a kyslík a tento uhlík ukládají ve dřevě. Produkty Pfeifer vážou tento CO2 po mnohá desetiletí a současně snižují spotřebu fosilních zdrojů energie, z nichž vznikají jiné stavební materiály.

Stavění se dřevem tak napomáhá aktivní ochraně klimatu.

Čísla a fakta
 • 21 000 litrů kyslíku vytváří 20 metrů vysoký smrk denně, tolik, kolik potřebuje 35 lidí k dýchání
 • V 1 krychlovém metru dřeva je uložen uhlík z jedné tuny CO2.
 • Kolem 50 % dřeva se skládá z čistého uhlíku. Na m³ to je kolem 250 kg.
 • V rakouských lesích stojí více než 1 miliarda krychlových metrů dřeva.
 • V ní je uloženo zhruba 800 milionů tun uhlíku . To odpovídá asi 3 miliardám tun CO2 a tím 35násobku množství, které se každoročně v Rakousku vyloučí ve formě skleníkových plynů.
 • Každých 40 sekund vyroste v Rakousku dřevo pro jeden celý rodinný dům.
 • Rakouské lesy se zvětšují o 5500 fotbalových hřišť každý rok.

100% zhodnocení

Řetězec zhodnocení produkce u společnosti Pfeifer sleduje princip nulového odpadu a je tím zcela uzavřený. Jinými slovy: Dřevěná surovina je zhodnocena na 100 procent. To vyžadují nejen všechny zásady ekologie a ekonomie, ale i naše hluboké přesvědčení.

Ekonomické využití surovinového dřeva je naším podnětem a úspěchem.

Efektivita

Použití beze zbytků

Díky optimalizaci řezu vzniká z každého kmene tolik řeziva, jak je jen možné, a následně široký a stálý sortiment výrobků. Zdánlivé zbytky jako drtiny, štěpka a kůra dále zpracováváme na paletové špalíky nebo biopaliva ve formě pelet a briket. Ve vlastních tepelných elektrárnách na biomasu z nich také vytváříme ekologický proud. Tak společnost Pfeifer ručí za efektivní a ekonomické využití surovinového dřeva.

Použitelnost

Certifikované udržitelné lesní hospodářství a spolehliví obchodní partneři představují předpoklady pro náš trvale plnohodnotný a rychle dostupný sortiment. Vysoce moderní pily i průbojná kooperace našich prodejních a výrobních lokalit zajišťují průběžnou dostupnost a konstantní schopnost dodávat.
Globální. Just-in-time.

Pořizování dřeva zcela blízko

Víme, odkud a od koho jakostně hodnotná kulatina pochází a jak nejrychleji dospěje na své místo určení. Aby se zabránilo zbytečné přepravě, nachází se naše lokality v evropských regionech bohatých na lesy. Tak leží místo kácení a pila od sebe vzdušnou čarou maximálně 150 km.

naše nákupní vztahy

Kmeny s rodokmenem –  naše kulatina pochází z udržitelného lesního hospodářství

Udržitelnost u společnosti Pfeifer

Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.