Passion for Timber

NEJMODERNĚJŠÍ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A KVALITA PRACOVNÍCH MÍST

Skupina Pfeifer podporuje rozvoj závodů v Čechách

Skupina Pfeifer se sídlem v Imstu (Tyrolsko/Rakousko) patří mezi největší společnosti v oblasti zpracování dřeva v rámci celé Evropy. Od převzetí výrobního závodu v Chanovicích v roce 2016 do roku 2020 plánuje rodinná firma investovat do výstavby a modernizace svých závodů v Chanovicích a Trhanově celkem 60 milionů EUR, tedy cca. 1,5 miliardy korun.

Když skupina Pfeifer v polovině roku 2016 vstoupila do Chanovic, slíbila svému nejmladšímu závodu vysoce dotovaný investiční program. Dosud bylo realizováno více, než bylo původně oznámeno. V letech 2017 a 2018 došlo k velkým investicím do obnovy stávajících výrobních zařízení. Od nového třídění a balení řeziva na pile, nového přísunu k pile, likvidace dřevního odpadu, až po různá opatření v oblasti třívrstvých masivních dřevěných desek a investice do infrastruktury a vozového parku.

Skupina Pfeifer klade velký důraz na zajištění a kvalitu pracovních míst, jakož i na nadstandardní sociální výhody a infrastrukturu pro téměř 600 pracovníků v obou závodech. Mimochodem, v roce 2019 oslaví zpracování dřeva v Chanovicích 100 leté výročí!

Ofenzívní rozvoj v roce 2019

I pro rok 2019 jsou plánovány zásadní kroky rozvoje. S rozšířením zásobování energií se v závodě Chanovice vytvoří předpoklad pro další investice za účelem zvýšení přidané hodnoty. Vedoucí závodu Radek Pecka o budoucnosti: Pokud jde o elektrickou a tepelnou energii, spoléhá Pfeifer v této fázi rozšiřování v České republice na nové, modulární elektrárenské systémy. Můžeme tak vytvořit infrastrukturu pro další rozšiřování závodu“. Současně probíhá rozšíření zpracování odpadů, tedy stávající peletovací linky. Skupina Pfeifer chce podstatně zvýšit výrobu pelet a navýšit ji na 120.000 tun ročně (v současnosti je to 40.000). „Mysleli jsme 5 let dopředu“, říká jednatel Josef Dringel, „uvedení nové peletovací linky do provozu bylo posunuto dokonce o jeden rok, na polovinu roku 2019, abychom mohli rostoucímu podílu odpadů dodat přidanou hodnotu“. S novými sušárnami, novým tříděním suchého řeziva včetně hoblovací linky a také skladovací halou na řezivo bude v roce 2019 opět realizován ambiciózní investiční program.

„Projekt Žlutá“: celosvětová 1 v šalovacích deskách

Srdcem všech investic v letech 2017/18 je výstavba výrobní haly šalovacích desek, která samotná stála 11 milionů eur (286 milionů Kč). Ve výrobě najde jisté pracovní místo dalších 85 pracovníků. Druhá část „Projektu Žlutá“ – což je interní označení investice do technologií – bude následovat v roce 2020.

Vysokovýkonné, plně automatizované stroje v současné době vyrobí 1,5 milionu m² šalovacích desek ročně, v konečné fázi rozšíření od podzimu 2020 se kapacita zvýší na téměř 3 miliony m².

Společně se závody v Trhanově a v centrále Imst bude Pfeifer disponovat výrobní kapacitou zhruba 8,5 milionu m² a tím dále upevní svou pozici největšího výrobce šalovacích desek na světě. Logickým důsledkem v plně integrovaném závodě v Chanovicích je do roku 2020 navýšení kapacity pořezu na 800 000 až 1 milion pevných metrů.

Sesterský závod Trhanov profituje

Také v závodě v Trhanově – jednom z největších výrobních závodů šalovacích desek na světě a od roku 2004 patřícím do skupiny Pfeifer – vzali peníze do ruky: 5 milionů eur (129 milionů Kč). Vedoucí závodu Thomas Wille hrdě říká: „V naší výrobě, stejně jako v Chanovicích, budeme již brzy používat novou technologii dělícího řezu pro ještě vyšší výtěžnost materiálů a maximální kvalitu“.

Josef Dringel zdůrazňuje strategický význam: „Díky oživení stavební konjunktury ve střední Evropě je poptávka po šalovacích deskách vyšší než nabídka. Investovali jsme přesně ve správný čas“. Závod Chanovice bude dodávat na stejné trhy jako Trhanov a Imst: na středoevropské hlavní trhy jako je Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Francie a Polsko, stejně jako nové nadějné trhy ve východní Evropě.

Investice do úspěchu lidského faktoru

I přes veškerý kvalitativní a kvantitativní rozvoj  je pro tyrolskou tradiční dřevařskou firmu důležitý především lidský faktor. V letech 2017/18 získali v obou českých závodech přibližně 100 nových zaměstnanců. Do roku 2020 přibude dalších 70. Celkem je v současné době v obou závodech zaměstnáno zhruba 600 lidí (450 v Chanovicích, 140 v Trhanově). Zaměstnanci firmy Pfeifer mají prospěch nejen z jistých, dlouhodobě udržitelných pracovních míst a atraktivního pracovního prostředí, ale v případě českých závodů firmy Pfeifer od září roku 2018 také dokonce z příspěvku na důchodové pojištění na dobrovolné bázi. Pokud pracovník uzavře takovéto pojištění, firma Pfeifer uhradí na tento důchodový účet navíc 3 % z hrubé mzdy!

Skupina Pfeifer je jednou z nejtradičnějších a nejvíce konkurenceschopných společností v evropském dřevozpracujícím průmyslu s přibližně 2 000 pracovníky v 8 závodech v Rakousku, Německu a České republice. V roce 2018 slaví tyrolská rodinná firma 70 let „vášně pro dřevo“. 3,8 milionu pevných metrů dřeva jsou v plně integrovaných závodech skupiny Pfeifer zpracovávány na řezivo, hoblované výrobky, šalovací desky a bednicí nosníky, lepené lamelové hranoly, lepené masivní dřevěné desky a rovněž paletové špalíky, brikety, pelety a elektřinu z biomasy.

Od poloviny roku 2019 obohatí sortiment výrobků CLT panely, stavební materiál budoucnosti (CLT = Cross Laminated Timber). Pfeifer exportuje do 90 zemí světa.

Závod Chanovice

 Jako jediný ve skupině Pfeifer dokáže závod Chanovice zpracovávat kulatinu až do délky šesti metrů. Další jedinečnost: Veškerý sortiment kulatiny lze zpracovat díky různým technikám pořezu, od nejmenšího až po největší průměr (do 100 cm). V tomto plně integrovaném výrobním závodě se zpracuje 100 % dodávané kulatiny na rozmanitý sortiment výrobků. V roce 2019 oslaví Chanovice 100 let zpracování dřeva.

Výrobky a roční kapacity:
 • Zaměstnanci: 450
 • Řezivo a hoblované výrobky: 270.000 m³
 • Třívrstvé masivní dřevěné desky: 1,3 Mio. m²
 • Šalovací desky: 1,5 Mio m²
 • Konstrukční hranoly: 30.000 m³
 • Pelety: 40.000 t
 • Ekologická elektřina: 30 Mio. kWh

K VÝROBNÍMU ZÁVODU

Závod Trhanov

Závod Pfeifer v Trhanově s aktuální výrobní kapacitou 2 miliony m2 je jedním z největších světových výrobců šalovacích desek. Od roku 2004 je tradiční pilařský závod, jehož historie sahá až do 19. století, součástí skupiny Pfeifer.

Výrobky a roční kapacity:
 • Zaměstnanci: 140
 • Šalovací desky: 2 Mio. m²
 • Jednovrstvé šalovací desky: 150.000 m³
 • Pelety: 25.000 t

K VÝROBNÍMU ZÁVODU

Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.