Passion for Timber

SPOLEČNOST PFEIFER INVESTUJE DO PRACOVNÍCH PODMÍNEK, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ SITUACI NA TRHU

Dostatek prostoru pro strategický rozvoj

S rostoucím objemem administrativní agendy vyvstala i potřeba vytvořit nová pracovní místa, aby bylo možné zajistit stabilní růst skupiny Pfeifer Group a sebevědomě reagovat na různé trendy. Vysoce moderní kancelářské budovy jsou místem spolupráce mezi odděleními a demonstrují prozíravou strategii společnosti.

Maximálně kompaktní, maximálně efektivní: Tak zní požadavky na optimální administrativní strukturu i u společnosti Pfeifer. Navzdory postupující digitalizaci, která se projevuje například na B2B portálu služeb, společnost ve zvýšené míře sází na klasickou komunikaci „face to face“, jak popisuje CEO Michael Pfeifer:

„Také v digitálním věku zůstává osobní komunikace mezi zaměstnanci mimořádně důležitá. Chceme k tomu vytvořit předpoklady a například v ústředí v Imstu jsme všechna oddělení umístili zase pod jednu střechu.“

A nová centrála koncernu v regionu Tiroler Oberland ukrývá ještě jednu „specialitu“: Vlastní „strategickou“ místnost, v níž se bude diskutovat výhradně o budoucích výzvách, možných reakcích a taktikách řešení. Tato místnost odráží důležitost strategických úvah v naší společnosti. Dalšími viditelnými symboly jsou správní budovy v Kundlu a Trhanově, kde společnost Pfeifer v posledních měsících investovala nemalé částky do vysoce moderních pracovišť a příjemného pracovního prostředí s cílem připravit tyto závody na výzvy budoucnosti.

Důvodem této optimalizace infrastruktury jsou změny na trhu práce, které se nevyhýbají ani dřevozpracujícímu průmyslu. Kromě velkých byrokratických překážek se do popředí zájmu dostávají konkrétní témata jako IT a export, která vyžadují posílení obchodních kapacit a specializované odborníky.

Závod Imst

Nová administrativní budova za stávající centrálou v Imstu pojme 40 kanceláří s přibližně 75 pracovními místy, dále konferenční místnosti a nejrůznější pobytové místnosti. Budova bude disponovat 60 parkovacími místy, která se budou nacházet převážně pod ní; budova samotná bude usazena na pilířích – jedná se o elegantní řešení protipovodňových opatření. Za projektem stojí kancelář reitter architekten ZT GesmbH z Innsbrucku, která dokázala zvítězit mezi silnou konkurencí.

Na stavbě a zařizování interiérů se podílely pouze tuzemské firmy. Kdykoliv to bylo možné, využili jsme svých vlastních výrobků, což z budovy učinilo výkladní skříň dřevařského umění společnosti Pfeifer: „Od vlastních bednicích desek přes CLT panely a desky z masivního dřeva až po pelety pro efektivní, trvale udržitelné vytápění – to vše jsme využili při stavbě této budovy, v níž se zrcadlí naše know-how a která je také odrazem ducha naší společnosti,“ říká Michael Pfeifer.

Dokončení je plánováno na červenec/ srpen 2020, náklady: 6 milionů eur.

Günther Jaritz

prokurista

„Díky nové administrativní budově v Imstu bude celý administrativní aparát společnosti Pfeifer opět pod jednou střechou. To výrazně usnadňuje a podporuje komunikaci mezi jednotlivými odděleními. "

Závod Kundl

Čtyřpatrová budova s dřevěnou konstrukcí, dokončená v létě 2019, v sobě ukrývá 38 moderních kancelářských pracovišť a konferenčních místností. V přízemí se nachází celá expedice a nakládací rampy pro nákladní automobily, v prvním a druhém nadzemním podlaží bychom nalezli velkoryse pojaté, prosvětlené kanceláře pro vedení závodu, pracovní přípravu, nejrůznější techniky, IT oddělení a oddělení nákupu kulatiny. Ve čtvrtém podlaží architekt DI Klaus Ebner navrhl konferenční sál pro 50 osob a meetingovou místnost pro jednání se zákazníky, semináře a skupiny návštěvníků. Bezbariérová budova postavená podle nízkoenergetických standardů má systém ekologického dálkového vytápění, který využívá teplo z podnikové teplárny na biomasu.

Náklady na novostavbu: 3 miliony eur.

"Moderní pracoviště vytvářejí pozitivní pracovní atmosféru a posunují lidský faktor do středu pozornosti."

Michael Pfeifer
jednatel, Pfeifer Holding GmbH

Závod Trhanov

Kancelářská budova v českém závodu v Trhanově prošla generální rekonstrukcí, která skončila na počátku roku 2020. Administrativa, expedice, logistika, bezpečnostní služba a nové ubytovací kapacity pro zaměstnance jsou nyní organizačně sjednocené, což umožňuje rychlé a přehledné vyřizování objednávek, resp. rychlou a přehlednou realizaci expedice. Díky novému logistickému systému (systém pro vážení nákladních automobilů) se podařilo upravit a zjednodušit pracovní postupy napříč všemi závody. Interiér administrativní budovy pro celkem 16 zaměstnanců zaujme světlým, příjemným pracovním prostředím. Nezapomnělo se ani na samostatné sociální zázemí pro řidiče nákladních vozidel. Ubytování pro zaměstnance s kapacitou 18 osob v zadní části administrativní budovy disponuje kvalitně vybavenými pokoji a zvyšuje tak pružnost zaměstnanců i výroby.

Celková investice: 500 000 eur.

Thomas Wille

vedoucí závodu Trhanov

"Kompletně zrekonstruovaná administrativní budova zlepšuje první dojem z celého závodu a umožňuje rychlé vyřizování objednávek."

Růst a rozvoj silných stránek

Michael Pfeifer, jednatel,
Pfeifer Holding GmbH

Deklarovaným cílem podnikové strategie je pokračovat v růstu ve všech segmentech a vybudovat stabilní pozici na trhu, a to zejména ve stále důležitějších oblastech staveb ze dřeva a pelet. Vrátíme se k našim vlastním základním hodnotám a přitom pružně a dynamicky zareagujeme na aktuální podmínky a potřeby trhu:

„Obrazně řečeno: Nemůžeme se zastavit u každé značky STOP a poté se zase rozjíždět, naopak, musíme plánovat na dlouhou dobu dopředu. Na nepředvídatelný vývoj musíme reagovat včas a vnímat jej jako příležitost,“ ,

dodává Michael Pfeifer. Hlavním rysem firemní politiky společnosti Pfeifer je přitom jednoznačné zaměření na pět výrobních segmentů, ve kterých chceme i nadále pilovat naše silné stránky a naopak eliminovat naše slabiny. „Víme, kdo jsme,“ připomíná Michael Pfeifer, když uzavírá své vyprávění o tomto cíli, který je opět spojen s vidinou velkého úspěchu.