Passion for Timber

Efektivita na kolejích

Na cestě k trvale udržitelné logistice

Společnost Pfeifer podporuje elektromobilitu v rámci vnitropodnikové logistiky a přepravu z a do firmy se snaží přesunout na železnici. To pomáhá zvyšovat efektivitu a chránit životní prostředí.

Současné hlavní trendy, například trvale udržitelný rozvoj a digitalizace, způsobují zásadní změny i v oblasti logistiky. Vedení společnosti Pfeifer neustále investuje do zlepšování logistických procesů, a to jak ve vlastních areálech, tak i na straně vstupů a výstupů, kde spolupracuje s přepravci a železnicí. „Jakékoliv navyšování objemů výroby předpokládá náležitě dimenzovanou logistiku,“ zdůrazňuje vedoucí oddělení logistiky Herbert Stöckel, který výše zmíněné trendy postupně zavádí do praxe. V současné době společnost Pfeifer dává jasně najevo, že se nejedná jen o prázdná slova – důkazem je přechod od naftových na elektrické vysokozdvižné vozíky, přičemž k této obměně by ve střednědobém horizontu mělo dojít v celé firmě. První vozidlo tohoto typu jsme začali důkladně testovat na podzim 2018 ( jedná se o 16tunový stroj v závodu Kundl) a od té doby se v každodenním nasazení v různých závodech osvědčilo již několik strojů o hmotnostech 8 a 16 tun. „Elektrické vysokozdvižné vozíky jsou efektivnější, méně náročné na údržbu a snadnější je i jejich servis. Ušetříme tak velké množství fosilních paliv a snížíme emise CO2 v našich závodech,“ vypočítává výhody Herbert Stöckel. Potřebná infrastruktura, např. dostatečný počet nabíjecích stanic, již byla vybudována, součástí přechodu na elektrické VZV jsou školení pro personál a neustálé vzdělávání přímo na strojích. „Naftové vysokozdvižné vozíky si ponecháváme jen ve výjimečných případech, tedy v závodech, kde jejich použití vyžadují a odůvodňují velké vzdálenosti, resp. strmá stoupání,“ říká Stöckl. 

Herbert Stöckl (r.) und sein Team steuern sämtliche Logistikprozesse

Herbert Stöckl (vpravo) a jeho tým řídí veškeré logistické procesy

Efektivita na kolejích

Od roku 2011/2012 společnost Pfeifer sází na ekologickou přepravu po železnici. V současné době se pouze pro rakouskou společnost vydá každý rok na cestu cca 350 ucelených vlaků (většinou se jedná o vstupy). Pokud se podíváme na křivku vyjadřující přepravovaná množství, míří strmě vzhůru, po 900 000 tunách v roce 2018 pozorujeme další roční přírůstky o 30 až 40 %. Možnost přesměrovat transporty kulatiny podle potřeby do závodů Unterbernbach, Uelzen nebo Kundl dělá ze společnosti Pfeifer Group v oblasti logistiky jedničku mezi podniky v oboru dřevozpracujícího průmyslu. V budoucnu by měla podpora přepravy po železnici nadále růst, jak ostatně říká i Herbert Stöckel:

„V optimálním případě budou v budoucnu všechny závody disponovat vlastní železniční vlečkou pro dodávky kulatiny a odvoz zpracovaných produktů. Pro výstavbu železničních vleček hovoří kromě zklidnění dopravní situace, pružnějšího přerozdělování a zajištěného přísunu surovin také prodloužení doby, po kterou je možné nakládat a vykládat.

Vedení společnosti tento směr podporuje investicemi do stávajících vleček i snahou o výstavbu nových.

Elektrické vysokozdvižné vozíky se v každodenním nasazení osvědčily hned na několika pobočkách

Jednotné procesy

Abychom dokázali lépe řídit vnitropodnikové procesy a abychom zavedli jednotné standardy, bylo na konci roku 2019 v Imstu zřízeno nové logistické centrum. Vcentrálním registračním terminálu, který se nachází mezi třemi výrobními závody v Imstu, jsou od 6 do 22 hodin vyřizovány formality pro přijíždějící a odjíždějící nákladní automobily, zatímco nakládání zboží probíhá i nadále v příslušných závodech. Pozitivní vedlejší efekt nové organizace: znatelné uklidnění dopravní situace v okolí závodů. Díky tomuto projektu se sjednocení logistických procesů v celém koncernu, o které usilujeme již od roku 2010/2011, dostalo do finále. Základ optimalizované logistiky tvoří ve stále větší míře digitalizované, resp. automatizované procesy od dodání až po expedici, jejichž řízení a kontrola vyžadují kvalifikovaný personál. „Naši zaměstnanci participují na všech procesech, resp. na veškerém rozvoji, aby dokázali pochopit, jakých rozměrů společnost Pfeifer dosahuje,“ vysvětluje Stöckl.

A tyto rozměry jsou úctyhodné: Každý rok projde společností Pfeifer 6 až 7 milionů tun materiálu – a to hovoříme pouze o výstupech a vstupech.

V areálu firmy je toto množství mnohokrát přepravováno z bodu A do bodu B. O organizovanější, efektivnější logistiku se v několika závodech starají např. dopravníky na dřevěný odpad, které přispívají ke zkracování ujetých vzdáleností a snižování počtu strojů v areálu firmy.

Herbert Stöckl

vedoucí oddělení logistiky

„Naftové vysokozdvižné vozíky si ponecháváme jen ve výjimečných případech, tedy v závodech, kde jejich použití vyžadují a odůvodňují velké vzdálenosti, resp. strmá stoupání.“

  • 900 000 t
    Přeprava po železnici v roce 2018
  • 35 %
    Nárůst přepravy po železnici v období 2017–2018
  • 1,3 mil. t
    Odhad objemu přepravy po železnici v roce 2020 
Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.