Passion for Timber

24.09.2019

Nové vedení a rozšíření závodu Uelzen skupiny Pfeifer

Jill Schenk (Verwaltungsleitung) und Marco De Gennaro (Standortleitung) repräsentieren die Führungsebene in Uelzen, dem nördlichsten der acht Pfeifer-Standorte.
Jill Schenk (Verwaltungsleitung) und Marco De Gennaro (Standortleitung) repräsentieren die Führungsebene in Uelzen, dem nördlichsten der acht Pfeifer-Standorte.

V Uelzenu, nejsevernějším z osmi závodů, investuje dřevozpracující skupina Pfeifer se sídlem v Imstu (Tyrolsko/Rakousko) do roku 2021 více než 10,5 milionu eur. Největšími položkami investičního programu jsou modernizace pily a výrobních zařízení, jakož i rozšíření provozních ploch. Marco De Gennaro, který je od června 2019 novým vedoucím závodu, podporuje další rozvoj.

Od převzetí v roce 2005 představuje hanzovní město Uelzen pro rakouskou rodinnou firmu Pfeifer díky své blízkosti k moři obrovské výhody pro dopravní logistiku. Plně integrovaný závod na okraji hustě zalesněného Lüneburgského vřesoviště je navíc zárukou stálého zásobování surovinami, a tím i schopnosti dodávek. Ročně zde nařežou na krátké výřezy přibližně 500 000 m³ kulatiny a zpracují na 266000 m³ řeziva, 250 000 m³ paletových špalíků EUROBLOCK a vyrobí 59 000 MW/h bioelektřiny. Dřevo dodávají zemské lesní správy a lesnická sdružení jako FVL Lüneburger Heide/Waldmärker. V zušlechtěné podobě nachází odbyt u regionálních velkoodběratelů. Z Uelzenu zásobují také odběratele řeziva a špalíků po celém světě.

Vylepšení pro lidi a stroje

V největší „továrně na špalíky“ realizovala nedávno skupina Pfeifer cílený investiční program pro zvýšení kvality a výkonu. „Jen 4,8 milionu eur bylo vloženo do druhé fáze sušení řeziva včetně tunelové sušárny, skladovací haly a překládacího zařízení, aby se zvýšila roční sušicí kapacita na 90 000 m3. Kromě toho byly v oblasti výroby špalíků přestavěny lisy na samostatnou hydrauliku a pily na bezkontaktní senzoriku a mechaniku“, uvádí Marco De Gennaro, vedoucí závodu Uelzen.

Pro roky 2020/21 se chystají další vylepšení: Vedle plánovaného rozšíření skladovací plochy s dešťovou retenční nádrží a zakoupení sousedního pozemku si vyžádají opatření podél řezací linky, technologie sušení dřeva a produkční infrastruktura v oblasti paletových špalíků přibližně 1,42 milionu eur. Michael Pfeifer, CEO skupiny Pfeifer, nastiňuje výzvy a cíle:

„Usilujeme o rozšíření výrobního areálu. V dohledné době bude zapotřebí nová pila, protože stará se pomalu blíží hranici opotřebení. Zvláštní pozornost věnujeme bezpečnosti a v počtu pracovních úrazů za rok chceme dosáhnout nuly“.

Atraktivní zdroj práce a impulsů

Skupina Pfeifer je v regionu Uelzen považována za spolehlivého zaměstnavatele, který dokáže překlenout i případná krizová období. V současné době pracuje v závodě celkem 194 zaměstnanců s průměrnou délkou pracovního poměru 11 a více let, která je výrazem jejich pracovní spokojenosti. Odborným vzděláváním a výcvikem procházejí také dva učni (průmyslový mechanik a průmyslová ekonomka), v budoucnu je plánován i obor ekonomky pro vedení kanceláře. „Stejně jako mnoho jiných odvětví i my jsme zasaženi nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Náš čtyřsměnný provoz navíc vyžaduje určitou flexibilitu. Abychom naši firmu zviditelnili pro potenciální zaměstnance, zapojujeme se do Iniciativy zaměstnavatelů Uelzen“, uvádí Jill Schenk. V AGI.ue se spojilo 21 firem z Uelzenu z nejrůznějších průmyslových odvětví, aby podpořily kvalifikované vzdělávací a pracovní příležitosti, jakož i kvalitu života v regionu. Skupina Pfeifer spolupracuje se školami, organizuje školení uchazečů o zaměstnání pro budoucí učně a účastní se schůzí AGI a kulatých stolů. „Díky tomu nás město Uelzen vnímá jako kompetentního ekonomického partnera a naše požadavky bývají vyslyšeny“, shrnuje Jill Schenk.

Nové vedení závodu

Od 1. června 2019 je novým vedoucím závodu v Uelzenu Marco De Gennaro. Během své profesionální kariéry prošel pilařský a dřevařský odborník z Aschaffenburgu všemi důležitými odděleními a oblastmi pilařského závodu a získal tak rozsáhlé odborné znalosti. Naposledy působil jako vedoucí velké dřevařské firmy s 220 zaměstnanci a během této doby byl schopen úspěšně prokázat své řídicí schopnosti. Tyto kvality teď Marco De Gennaro uplatňuje v Uelzenu pro kontinuální rozvoj závodu:

„Mojí prioritou je řešení věcí, jakož i motivace a rozvoj zaměstnanců. Jako vedoucí závodu dávám svému týmu vše, co je odborně a osobně posouvá vpřed, abychom společně dokázali zvýšit výkon v závodě“.

Marco De Gennaro hat mit 1. Juni 2019 die Standortleitung in Uelzen übernommen.

Marco De Gennaro převzal 1. června 2019 vedení závodu v Uelzenu.

S hodnotami, jako jsou tradice, poctivost, přímost, loajalita a uznání, které jsou zakotveny také v prohlášení o poslání skupiny Pfeifer, přebírá Marco De Gennaro celou řadu úkolů, od optimalizace procesů přes poskytování dat, až po controlling. Chce změnit konvenční pojetí pilařského závodu a vytvořit nové: „Náš závod Uelzen vidím jako moderní průmyslový podnik. To vyžaduje nástroje, které zaměstnancům umožňují pracovat bez stresu s nejvyššími bezpečnostními standardy a současně zaručují maximální vytížení zařízení“. Z tohoto důvodu zavádí Marco De Gennaro v jednotlivých pracovních oblastech kontrolní seznamy a investuje do 5-S pracovišť na všech zařízeních, aby pro pracovníky vytvořil pracoviště bez stresu a bez poruch.

Skupina Pfeifer

... je jednou z nejtradičnějších a nejvíce konkurenceschopných společností v evropském dřevozpracujícím průmyslu s více než 2 000 pracovníky v 8 závodech v Rakousku, Německu a České republice. 3,8 milionu pevných metrů dřeva se zpracovává v plně integrovaných pilařských závodech skupiny Pfeifer na řezivo, hoblované výrobky, betonářské šalovací desky a bednicí nosníky, lepené lamelové dřevo, lepené masivní dřevěné desky a rovněž paletové špalíky, brikety, pelety a elektřinu z biomasy. Od konce roku 2019 obohatí sortiment výrobků CLT panely, stavební materiál budoucnosti (CLT = Cross Laminated Timber). Pfeifer exportuje do 90 zemí světa.

Accept
More Information
This website uses cookies for the anonymous analysis of the website behaviour of its visitors. The purpose of these cookies is to improve the supply of information offered. If you do not want this, you can individually manage the cookie setting in your browser and deactivate the placement of cookies. Otherwise, we assume that you agree. With the use of this site you accept our data protection statement.